Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Lecturer

RSU Institute of the History of Medicine

2013 - 2015

Assistant

RSU Institute of History of Medicine

Education and training

2014

Dr. med.

Rīga Stradiņš University

Speciality - History of medicine. Title of the doctoral thesis "Development of Psychiatry in Latvia between 1918 and 1940"

Scientific supervisors: Prof. Dr. med. Juris Salaks and prof. Dr. med. Biruta Kupča

2007 - 2010

Postgraduate qualification in internal medicine

Rīga Stradiņš University

2001 - 2007

Medical Doctor’s Diploma

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

  • History of medicine and life sciences
  • History of psychiatry
  • Material and non-material heritage of history of medicine

Lectured study course

The History of Medicine and Life Sciences

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 1

Reviewed:

bachelor theses: 1

Projects

Project specialist: project "Baltinfect-Unlocking infectious diseases research potential"

Awards and recognitions

2015. Felix Prize of the European Academy of Sciences and Arts

Publications

Research articles​​

Lībiete, Ieva. Greizacības apkarošana / I.Lībiete // Medicus Bonus. - Nr.22 (2015, jūl./aug./sept.), 78.-79.lpp.

Lībiete, Ieva. Iedarbīgās konfektes : vai zālēm vienmēr jābūt rūgtām? / I.Lībiete // Medicus Bonus. Piel. "Ārsts un aptieka" - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 16.lpp.

Lībiete, Ieva. Vezāliju meklējot / I.Lībiete // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), 78.lpp.

Lībiete, Ieva. Meitene, kas lasīja domas : paranormālas parādības eksakts pētījums Rīgā 1936. un 1937.gadā / I.Lībiete, M.Loseviča // Doctus. - Nr.5 (2014, maijs), 56.-61.lpp.

Lībiete, Ieva. Latvijas lauku iedzīvotāju iesaiste psihiatriskās aprūpes nodrošināšanā 20.gadsimta 30.gados / I.Lībiete // Lauku ārstniecība Latvijā : atskats un vērtējums : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2013.g. 18.septembrī) : tēzes un raksti / [redaktori : A.Ērglis, E.Platkājis ; sastādītājs A.Vīksna]. - Rīga, 2013. - 61.-62.lpp.

Lībiete, Ieva. Fighting schizophrenia : beginnings of somatic treatments in psychiatry in Riga Sarkankalns Hospital in the 1930s / I.Libiete // Baltic Journal of European Studies. - Vol.1, N 1(9) (2011, June), p.257-268.

Lībiete, Ieva. Latvijas Universitātes Psihiatrijas katedras izveide un darbība 20.gadsimta 20.gados = Development of Department of Psychiatry in University of Latvia in the 1920's / I.Lībiete // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology. - (2011), 54.-64.lpp. - Kopsav. angļu val.

Lībiete, Ieva. Viesojoties Ģintermuižas psihiatrijas vēstures muzejā / I.Lībiete // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības (LĀZA) Apkārtraksts. - Nr.159/160 (2011, Apr.), 37.-38.lpp.

Abstracts​​

Lībiete, Ieva. Cured yesterday of my disease, I died last night of my physician : the medical records of Peter von Biron / I.Libiete // Historiae Scientiarum Baltica 2015 : Abstracts of the XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Riga/Jelgava, Latvia, Oct.1-2, 2015). - Riga ; Jelgava : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2015. - P.36-37.

Lībiete, Ieva. Elitārā psihiatrija : privātās nervu klīnikas Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados / I.Lībiete // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 458.lpp.

Lībiete, Ieva. Kokaīnisti un morfīnisti ārstu praksē Latvijā 20. gs. 20.-30. gados / I.Lībiete // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 484.lpp.

Lībiete, Ieva. Theatrum anatomicum : merging medical science, practice and education in eifhteenth-century Riga / I.Lībiete // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.29.

Herzog, Ursula. Use of Max Cloetta's narcotic solution for prolonged sleep therapy in Latvia in the 1930s / U.Herzog, I.Libiete, J.Salaks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 460.lpp.

Lībiete, Ieva. Psychiatry and eugenics in Latvia during the interwar period / I.Libiete // EAHMH Conference "Risk and Disaster in Medicine and Health" (Lisbon, Portugal, Sept.4-7, 2013) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2013. - P.48.-49.

Lībiete, Ieva. Brain studies in University of Latvia between world wars : [abstract] / I.Libiete // 17th Annual Meeting of the International Society for the History of the Neurosciences (ISHN) (Venice, Italy, June 19-23, 2012). - Venice, 2012. - P.78.

Lībiete, Ieva. Ethical and legal aspects of preserving and exhibiting materials about the history of psychiatry in museums / I.Libiete, S.Olsena // Historiae Scientiarum Baltica 2012 : Abstracts of the XXV International Baltic Conference on the History of Science (Vilnius, Lithuania, Oct.4-6, 2012). - Vilnius, 2012. - P.36-37.

Lībiete, Ieva. Psihiatriskās aprūpes pieejamība Latvijā 20. gs 20.-30. gados / I.Lībiete // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 497.lpp.

Lībiete, Ieva. No patversmes līdz palātai : izmaiņas psihiatriskajā aprūpē Latvijā 20.gs. 30.gados / I.Lībiete // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 452.lpp.