Skip to main content

COVID-19: Klīniskā medicīna

 • Koronavīrusi
 • Riska faktori un riska grupas
 • Vakcīnas un vīrusa pārnešana
 • Klīniskās pazīmes
 • Diagnostiskā testēšana un skrīnings
 • Vizuālā diagnostika
 • Imūnās atbildes reakcijas un imunitāte
 • Ārstēšana un farmaceitiskā profilakse
 • Ieildzis Covid-19
 • Klīnisko gadījumu analīze

COVID-19: Sabiedrības veselība

 • Sabiedrības veselības nākotnes paradigmas
 • COVID-19 epidemioloģiskā situācija, ietekme uz sabiedrības veselību un stratēģijas infekcijas ierobežošanai
 • COVID-19 riska grupas: personas ar hroniskām saslimšanām, grūtnieces, bērni un pusaudži, seniori
 • Komunikācija un infodēmija
 • Digitalizācija veselības jomā
 • Sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšana, uzraudzība un ziņošana
 • Veselības aprūpes sistēmas un pakalpojumi
 • Veselības veicināšana un veselību ietekmējošie paradumi
 • Darbaspēks veselības aprūpē, apmācības un izglītība
 • Sabiedrības veselības politika
 • Psihiskā veselība
 • Epidemioloģiskā uzraudzība
 • Modelēšana un bioinformātika
 • Profilakse un kontrole  

COVID-19: Multidisciplināri

 • Inovatīvas tehnoloģijas
 • Uzvedības pieejas
 • Sociālais konteksts
 • Jaunas metodes
 • Zinātniski ieteikumi
 • Universitāšu darbība
 • Juridiskie aspekti