Skip to main content

“Viens ir zināt patiesību, bet kas cits – to mīlēt.”  Konfūcijs   

Covid-19 pandēmija ir šī gadsimta nozīmīgākā sabiedrības veselības krīze. Tā ietekmējusi ne vien mūsu fizisko un garīgo veselību, bet arī dzīvesveidu, to, kā domājam, strādājam un pārvietojamies. Paļauties uz pierādījumos balstītiem datiem vien vairs nevaram – to mums skaidri iezīmējis šis laiks, radot milzu spriedzi gan zinātniekiem, sabiedrības veselības speciālistiem un mediķiem, gan ikvienam sabiedrības pārstāvim. Ko esam no tā mācījušies?  

Pandēmija ir pierādījusi, ka mums jāmaina sava pieeja, jādomā ārpus rāmjiem un jābūt atvērtiem, tostarp citām disciplīnām, jo atbildes bieži rodamas divu nozaru krustpunktā. Laiki ir sarežģīti un mums ir jāuzdrošinās spert soli ārpus savas komforta zonas. Tikai tā varēsim definēt jauno realitāti – nākamo new normal.  

Lai šķetinātu šos jautājumus, Rīgas Stradiņa universitāte 28.–29.aprīlī rīko starptautisku Covid-19 tēmai veltītu konferenci “Ietekme, inovācijas un plānošana”. Konferences ietvaros notiks plenārsēdes, stenda referātu sesijas un paneļdiskusijas, kā arī plašai sabiedrībai atvērtas debates.

Aicinām pētniekus, ekspertus, mediķus, kā arī citus interesentus, kuri saskaras ar pandēmijas realitāti,  piedalīties konferencē, dalīties zināšanās un pieredzē, veidot diskusijas, meklēt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kopā analizēsim dažādus vietējās un globālās pieredzes aspektus: veselību, sabiedrības veselību, klīnisko praksi, komunikāciju, uzvedību un citus sociālos jautājumus.

RSU rektors, Konferences prezidents
Konferences organizācijas komitejas vadītāja, RSU Zinātņu prorektore
Konferences zinātniskās komitejas vadītājs, RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājs