Skip to main content

Agritas Kiopas pienākumos ietilpst Rīgas Stradiņa universitātes kā starptautiski atzītas pētniecības institūcijas attīstība un doktorantūras pārraudzība.
Pirms pievienošanās rektora komandai Agrita Kiopa bija valsts sekretāra vietniece un Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore. Viņa vadīja pētniecības un inovāciju sistēmas strukturālo reformu izstrādes un ieviešanas procesus Latvijā. Šīs reformas ietver augstākās izglītības un zinātnes pamatinstitūciju pārveidi – institucionālas un konkurētspējīgas pētniecības finansēšanas noteikumi, augstākās izglītības finansēšana un pārvaldība, augstākās izglītības un pētniecības integrācija, valsts finansētu pētniecības institūtu konsolidācija. Viņas profesionālās un pētniecības intereses ietver organizāciju teoriju un zinātnes cilvēkkapitālu.

Agrita Kiopa ieguvusi doktora grādu publiskajā politikā Džordžijas Tehnoloģiju institūtā.

 

Contacts