Skip to main content

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes rektors

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Bērnu ķirurģijas katedra

2011 - 2017

Valdes loceklis

VSIA BKUS

2009 - 2017

Deputāts

Rīgas Dome

2008 - 2017

Dekāns

Doktorantūras nodaļa, Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2014

Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

1996

Habilitētais medicīnas doktors, diploms G-Dh Nr.000071,08/11/1996

Latvijas Medicīnas akadēmija

1991

Medicīnas doktors, diploms G-D Nr.000179, 20/11/1992

Latvijas Medicīnas akadēmija

1983 - 1984

Klīniskā ordinatūra bērnu ķirurģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1977 - 1983

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1974 - 1977

Rīgas 6.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. Pasaules Bērnu ķirurgu kongress Vašingtona, ASV.

2016. 11.ORPHEUS konference, Ķelne, Vācija.

2016. Eiropas Bērnu ķirurgu asociācijas kongress Milāna, Itālija.

​2016. Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas kongress, Tartu, Igaunija.

​2016. Vizīte Lukaskrankenhaus GmbH-sadarbība RSU ārvalstu studentu un rezidentu apmācībā, Diseldorfa, Vācija.

​2015. 28.Eiropas Bērnu ķirurģijas zinātnes kongress, Dublina, Īrija

​2015. 15.Starptautiskais bērnu ķirurgu simpozijs, Kītaja, Austrija.

​2015. 16.Eiropas Bērnu ķirurgu asociācijas kongress,Ļubļana, Slovēnija.

​2014. EUPSA koference " 7. Centrāl- un Austrumeiropas koference bērnu ķirurģijā - traumatisms, Rīga, Latvija

​2013. 14.Eiropas bērnu ķirurgu asociācijas kongress, Leipciga, Vācija.

​2013. 8.ORPHEUS konference Prāga, Čehija.

​2013. 14.Starptautiskais bērnu ķirurgu simpozijs, Kītaja, Austrija.

​2007. Kvalifikācijas celšana Francijā, Amjēnas bērnu ķirurģijas centrā pie prof. J. P. Kanarelli.​

​2001. KvalifIkācijas celšana ASV Čikāgas un Klīvlendas universitāšu bērnu ķirurģijas centros pie prof. V. Chvals.

Pētniecības darbības virzieni

2017. gads: LZA korespondētājloceklis.

Atkārtoti LZP grantu vadītājs un vadošais pētnieks.

2014.-2017. VPP BIOMEDICINE 6.projekta vadītājs.

2010.-2013. VPP medicīnā 8.projekta vadītājs.​

2006.-2009. VPP medicīnā 6.projekta vadītājs.

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ studiju programma " Medicīna MF", studiju programma " Medicīna MFp"

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte studiju programma " Medicīna MF" un " Medicīna MFp" (līdz 2014. gadam)

Izstrādātie studiju kursi

Bērnu ķirurģija, bērnu ķirurģiskās slimības I, bērnu ķirurģiskās slimības II

Docētie studiju kursi

Bērnu ķirurģija

Bērnu ķirurģiskās slimības I, bērnu ķirurģiskās slimības II

Bērnu ķirurģiskās slimības II

Bērnu ķirurģiskās slimības I

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 14 (9 darbi aizstāvēti)

rezidentu pētnieciskie darbi: 30​

studentu pētnieciskie darbi: 15

recenzētie:

promocijas darbi: 10

rezidentu pētnieciskie darbi : 45

​​studentu pētnieciskie darbi: 15

Projekti

Projekta vadītājs VPP BIOMEDICINE, projekts Nr.6" Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības uzlabošanai.(2014-2017).

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Sertificēts bērnu ķirurgs.

Kopš 2003.- Eiropas sertifikāts bērnu ķirurģijā.

Kopš 2003.- Eiropas bērnu ķirurgu asociācijas finanšu revidents.

LĀB biedrs,2006-2010. LĀB valdes loceklis.

GCP sertifikāts.

Latvijas ķirurgu; Latvijas, Eiropas un pasaules bērnu ķirurgu asociācijas biedrs.

Kopš 2010.- Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas prezidents

Kopš 2008.- Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas viceprezidents;prezidents; sertifikācijas komisijas loceklis.

Apbalvojumi un atzinības

2016. gads: Paula Stradiņa balva.

2014. gads: VM Atzinības raksts.

2010. gads: Andreja Priedkalna balva.

2008. gads: Barikāžu goda zīme.

2007. gads: Atzinības krusta virsnieks.

2005. gads: LR Ministru kabineta prezidenta "Atzinības raksts".

2005. gads: Baltijas Asamblejas medaļa.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Gangrenoza apendicīta riska rašanās iespējas noteikšanas paņēmiens bērniem 7-16 gadu vecumā : LV 14974 B : patents / izgudrotāji: A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons. - Pieteikts: 02.12.2014 ; publicēts: 20.10.2015. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2015), 1404.lpp.

Publikācijas

Raksti​​

BCG-SSI(®) vaccine-associated lymphadenitis : incidence and management / A.Engelis, M.Kakar, R.Meikšāns, A.Petersons // Medicina (Kaunas). - Vol.52, No.3 (2016), p.187-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Measurement of abdominal circumference in preterm infants [Elektroniskais resurss] / I.Meldere, V.Urtans, A.Petersons, Z.Abola // BMC Research Notes [Elektroniskais resurss]. - No.8:725, (2015, Nov.), [p.1-4]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661962/

Mutes dobuma un barības vada ķīmiski apdegumi bērniem / A.Pētersons, A.Vīksne, A.Karnīte ...[u.c.] // Doctus. - Nr.7 (2015, jūl.), 34.-37.lpp.

Pētersons, Aigars. Bērns ar komplicētu aknu patoloģiju : klīnisks gadījums / A.Pētersons // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2015, aug.), 6.-9.lpp.

An overview of treatments for congenital forearm longitudinal deficiencies / B.Mamaja, A.Petersons, Dz.Ozols ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.24-30.

Barības vada ķīmiski apdegumi bērniem / A.Pētersons, A.Vīksne, Z.Ābola ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 69.-73.lpp.

Non-surgical management of acute nonperforated appendicitis in children / A.Viksne, Z.Abola, A.Engelis, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.31-35.

Vahere, Baiba. Kā izaugt par lietaskoku : [par ārstu izglītības iegūšanu un profesionālo izaugsmi] / B.Vahere ; tekstā stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu ķirurģijas klīnikas vad. prof. A.Pētersons, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Uroloģijas nodaļas vad. I.Smiltēns, SIA "Veselības centrs 4" Dermatoloģijas un ķiruģijas klīnikas dermatologs R.Karls // Doctus. - Nr.9 (2014, sept.), 56.-59.lpp.

Citokīnu grupas seruma iekaisuma mediatoru diagnostiskā nozīme akūta apendicīta un akūta mezenteriāla limfadenīta gadījumos bērnu vecumā / A.Eņģelis, P.Tretjakovs, A.Pētersons ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 38.-45.lpp.

C-reactive protein and fibrinogen as indicators of systemic inflammatory response in patients undergoing VATS and conventional pulmonary lobectomy / I.Silins, A.Petersons, M.Apsvalks ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.14-17.

Cultural bias in the AAP's 2012 Technical Report and Policy Statement on male circumcision / M.Frisch, Y.Aigrain, A.Petersons ...[et al.] // Pediatrics. - Vol.131, No.4 (2013, Apr.), p.796-800. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Goniometric estimation of treatment efficiency in pediatric midshaft forearm fracture patients / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villerusa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.51-57.

Morphological changes of Ureteropelvic Junction (UPJ) in case of congenital hydronephrosis - review of literature / D.Pugacevska, V.Groma, A.Petersons, I.Melderis, A.Gilis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.72-75.

Neonatal anthropometry : measurement of the abdominal circumference in newborns / I.Meldere, A.Petersons, Z.Abola ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.47-50.

New method for experimental modeling of pancreas trauma for wistar rats and cytokine level changes in these models [Elektroniskais resurss] / L.Antonovica, J.Petla, A.Petersons ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, Apr.7-14, 2013) : Proceedings [Elektroniskais resurss] / Central Bohemia University. - Prague, 2013. - P.254-257. - Resurss aprakstīts 2014.g. 25.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUConference2013/article/…

Open heart surgery associated acute kidney injury in children / A.Petersons, A.Petersons, J.Krastins ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.37-42.

Perioperative dynamics of renal biomarkers and incidence of acute kidney injury in children with congenital heart lesions / Aigars Petersons, Aivars Petersons, J.Krastins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.36-42.

Vēdera apkārtmēra mērījumi jaundzimušajiem / I.Meldere, V.Urtāns, D.Krūze, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 107.-112.lpp.

A 5-year overview of forearm fracture etiology and treatment options in 7-15 years old children / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villerusa // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.36-40.

Diagnosis and management of posttraumatic pancreatits in children / E.Zarembo, A.Engelis, A.Zviedre, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.67-71.

Eņģelis, Arnis. Strutaina BCG limfadenīta terapijas pamatprincipi ķirurģiskajā praksē : Latvijas pieredze un publicētās literatūras apskats / A.Eņģelis, R.Meikšāns, A.Pētersons // Cito! - Nr.4 (2012), 6.-8.lpp.

Incidence and outcome of acute kidney injury after open heart surgery in children / J.Krastins, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.237-243.

Meldere, Ilze. Jaundzimušo nekrotiskais enterokolīts / I.Meldere, D.Kviļūna, A.Pētersons // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2012), 36.-40.lpp.

Pētersons, Aigars. Akūts hematogēns osteomielīts bērniem / A.Pētersons // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2012), 46.-49.lpp.

Re-evaluation of histological findings of nonparasitic splenic cysts / P.Vaida, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol.24, N3 (2012), p.316-319. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šurna, Dace. Akūts apendicīts bērniem Latvijā laika posmā no 2000. līdz 2009.gadam : epidemioloģiskās situācijas izmaiņu statistiskā analīze / D.Šurna, A.Eņģelis, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 96.-107.lpp.

Apoptoze smadzeņu audos pēc fatālām galvas traumām / M.Pilmane, A.Pētersons, A.Bārzdiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 296.-304.lpp.

Bārzdiņa, Arta. GFAP and NF expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.51-62.

Bārzdiņa, Arta. IL-6 and IL-10 expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.67-73.

Fiziskās aktivitātes loma apakšdelma kaulu lūzumu etioloģiskajā struktūrā bērniem / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 57.-65.lpp.

Growth factors, their receptors, neuropeptide-containing innervation, and matrix metalloproteinases in the proximal and distal ends of the esophagus in children with esophageal atresia / M.Pilmane, Z.Abola, A.Pētersons, J.Vētra ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 8 (2011), p.453-460. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jaundzimušo nekrotizējošā enterokolīta diagnostika un ārstēšana / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 40.-48.lpp.

Konvencionālas un videotorakoskopiskas lobektomijas pēcoperācijas perioda norises salīdzinājums I un II stadijas nesīkšūnu plaušu vēža slimniekiem / A.Pētersons, I.Siliņš, M.Apšvalks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 237.-243.lpp.

Ozoliņa, Elīna. Galvas traumas bērniem / E.Ozoliņa, L.Lugovskojs, A.Pētersons // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2011), 32.-35.lpp.

Potential role of cytokines in children with acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis / A.Zviedre, A.Engelis, M.Kakar, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.130-133.

Pugačevska, Daila. Ārstēšanas taktikas izvēle iedzimtas hidronefrozes slimniekiem līdz viena gada vecumam / D.Pugačevska, J.Dobelis, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 222.-228.lpp.

Torsion of the diverticulum of the appendix / A.Engelis, A.Zviedre, M.Pilmane, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.178-179.

Trula aizkuņģa dziedzera trauma bērnu vecumā - diagnostikas un ārstēšanas problēmas dažāda līmeņa bērnu ķirurģijas klīnikās / A.Eņģelis, A.Pētersons, E.Zarembo ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 49.-56.lpp.

Volrāts, Olafs. Postsplenectomy sepsis in splenectomized, partially splenectomized and non-splenectomized rats after Streptococcus pneumoniae challenge / O.Volrats, M.Pilmane, A.Petersons // European Journal of Pediatric Surgery = Zeitschrift für Kinderchirurgie. - Vol.21, N 1 (2011, Jan.), p.65-69. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bārzdiņa, Arta. Smagu galvas traumu ārstēšanas pieredze bērniem - divu metožu salīdzinājums / A.Bārzdiņa, V.Grīnbergs, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 128.-139.lpp.

Biežākās akūtās vēdera dobuma ķirurģiskās slimības bērniem / A.Pētersons, A.Eņģelis, Z.Ābola ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2010), 28.-31.lpp.

Iedzimtas barības vada un divpadsmitpirkstu zarnas necaurejamības un iedzimtu vēdera priekšējās sienas defektu - gastrošīzes un omfalocēles - diagnostikas aspekti / Z.Ābola, D.Pugačevska, A.Pētersons ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 119.-127.lpp.

Laparoscopic repair of paraesophageal hiatal hernia in a newborn / A.Engelis, A.Petersons, A.Zviedre ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.140-142.

Laparoskopijas loma vēdera dobuma pēcoperācijas saaugumu diagnostikā un ārstēšanā bērniem / A.Eņģelis, M.Pilmane, A.Pētersons, Dz.Mozgis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 140.-147.lpp.

Pētersons, Aigars. Par veseliem un laimīgiem bērniem : [par bērnu traumatismu un tā novēršanu] / A.Pētersons // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2010), 1., 6.lpp.

Upenieks, Jānis. Apakšdelma kaulu lūzumi pamatskolas vecumā - aktualitāte bērnu traumatologa praksē / J.Upenieks, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 174.-181.lpp.

Villeruša, Anita. Registration of congenital anomalies in Latvia / A.Villerusa, I.Zile, A.Petersons // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.103-106.

Zarembo, Edgars. Diagnosis and management of blunt pancreatic trauma in children / E.Zarembo, A.Engelis, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.107-111.

Zīle, Irisa. Iedzimto anomāliju izplatības raksturojums jaundzimušajiem pēc mātes dzīvesvietas / I.Zīle, A.Villeruša, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 423.-434.lpp.

Tēzes​​

Akūta apendicīta ķirurģiskas un neķirurģiskas ārstēšanas rezultāti Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (2014-2015) / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Eņģelis, A.Pētersons ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 164.lpp.

Evaluation of kidney injury markers in children, undergoing open heart surgery / K.Mahlina, D.Amerika, Aigars Petersons, Aivars Petersons, R.Erts ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 174.lpp.

Ozols, Dzintars. New concept for five digit hand reconstruction for congenital thumb hypoplasia / Dz.Ozols, J.Zariņš, A.Pētersons // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 173.lpp.

Zviedre, Astra. Klīniskās un laboratoriskās metodes akūta apendicīta un akūta mezenteriāla limfadenīta diagnostikā bērniem / A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 154.lpp.

Acute kidney injury in children after open heart surgery is associated with positive fluid balance / K.Mahlina, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 255.lpp.

Diagnostikas un ārstēšanas taktika pacientiem ar zarnu invagināciju / K.Soldatenkova, A.Eņģelis, R.Meikšāns, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 240.lpp.

Endoskopiskās ķirurģijas attīstība Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (1997–2014) / A.Eņģelis, R.Meikšāns, K.Soldatenkova, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 237.lpp.

Hiršsprunga slimības diagnostikas un ārstēšanas taktika Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (2002–2012) / M.Kraule, A.Eņģelis, P.Laizāns, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 238.lpp.

Laboratory markers in the diagnosis of acute appendicitis in children / A.Engelis, P.Tretjakovs, A.Viksne, A.Petersons ...[et al.] // 16th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Ljubljana, Slovenia, June 17-20, 2015) : [Abstracts]. - Ljubljana, 2015. - P.101.

Meldere, Ilze. Does varies the abdominal circumference and intra-abdominal pressure depending on the stage of NEC? / I.Meldere, A.Petersons, A.Engelis // 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research (Dublin, Ireland, Sept.24-26, 2015) : Abstract Book. - Dublin, 2015. - P.140.

Meldere, Ilze. Vēdera apkārtmēra un intraabdominālā spiediena mērījumu nozīme jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta smaguma pakāpes noteikšanā / I.Meldere, D.Sniedze, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 251.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Diafragmas posterolaterālā trūce jaundzimušajiem : diagnostikas un ārstēšanas rezultāti 1998.–2014. gadā / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 239.lpp.

Miometrijas vai goniometrijas izvēle diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, A.Pētersons, A.Villeruša ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 231.lpp.

Mutes dobuma un barības vada ķīmiski apdegumi un to komplikācijas : Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati par 2012.–2015. gadu / A.Vīksne, A.Karnīte, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 241.lpp.

Nekomplicēta akūta apendicīta neķirurģiska ārstēšana bērniem / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Eņģelis, A.Zviedre, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 254.lpp.

Nonsurgical management of acute nonperforated appendicitis : are the selection criteria evidence based? / A.Viksne, Z.Abola, A.Engelis, A.Zviedre, A.Petersons // 16th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Ljubljana, Slovenia, June 17-20, 2015) : [Abstracts]. - Ljubljana, 2015. - P.76.

Paaugstināta intraluminālā spiediena ietekme uz pieloureterālā segmenta audiem zīdaiņiem : audu biomehānikas un morfoloģijas pētījumi / D.Pugačevska, V.Groma, V.Kasjanovs, A.Pētersons, I.Melderis, A.Ģīlis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 252.lpp.

Pētersons, Aigars. BCG-SSI® vaccine associated regional purulent lymphadenitis : problems and surgical management / A.Petersons // 14th Baltic States Conference "Vaccination Day" (Tallinn, Estonia, Sept.4-5, 2015) : [Abstracts]. - Tallinn, 2015. - 4 p.

Treatment of forearm longitudinal deficiencies for paediatric patients / D.Ozols, B.Mamaja, J.Zariņš, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 220.lpp.

Zviedre, Astra. Citokīnu robežvērtības serumā akūta apendicīta un akūta mezenteriāla limfadenīta diagnostikā bērniem / A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 219.lpp.

10 gadu pieredze anorektālo malformāciju ārstēšanā / M.Pegasova, A.Eņģelis, P.Laizāns, A.Pētersons ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 40.lpp.

Alvarado skalas nozīme akūta apendicīta agrīnā diagnostikā bērniem / A.Eņģelis, A.Pētersons, A.Zviedre ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 235.lpp.

BCG SSI vaccine induced adverse reactions and their surgical treatment options / R.Meiksans, A.Engelis, A.Petersons, M.Kakars // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 221.lpp.

BCG-SSI® vaccine associated lymphadenitis : influencing factors and management / A.Engelis, A.Petersons, M.Kakar ...[et al.] // 15th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Dublin, Ireland, June 18-21, 2014) : Programme & Abstracts Book. - Dublin, 2014. - P.108-109.

Criteria for non-operative management of acute appendicitis (AP) in children / A.Viksne, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.31.

Endoskopiskās ķirurģijas attīstība Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un nākotnes perspektīva / A.Eņģelis, A.Pētersons, P.Laizāns ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 16.lpp.

Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of open heart surgery related acute kidney injury in children / A.Petersons, D.Amerika, A.Petersons ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 250.lpp.

Gastroezofageālā atviļņa slimības ķirurģiskās ārstēšanas aspekti neiroloģiski slimiem bērniem / A.Eņģelis, A.Pētersons, P.Laizāns ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 20.lpp.

Goniometrijas loma diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 222.lpp.

Hospitalizācijas gadījumu raksturojums pacientiem ar akūtām aklās zarnas piedēkļa slimībām un akūtu nespecifisku mezenteriālu limfadenītu BKUS (2010-2013) / A.Eņģelis, A.Pētersons, A.Zviedre ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 60.lpp.

Iedzimtas hidronefrozes morfoloģisks pētījums bērniem : pirmie rezultāti / D.Pugačevska, V.Groma, A.Pētersons, I.Melderis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 241.lpp.

Jaunākie rezultāti jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta molekulārbioloģiskajā diagnostikā / I.Meldere, P.Tretjakovs, A.Pētersons, Z.Ābola // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 244.lpp.

Ķirurģiskās palīdzības iespējas barošanas nodrošināšanai neiroloģiski smagiem bērniem ar izteiktiem rīšanas un funkcionāliem traucējumiem (III-IV pakāpe) / M.Kakars, A.Eņģelis, A.Pētersons ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 224.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Iedzimta diafragmas posterolaterālā trūce - diagnostikas un ārstēšanas rezultātu izpēte jaundzimušajiem laika posmā no 2003. līdz 2013.gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 32.lpp.

Mikitins, Aleksandrs. Iedzimta diafragmas posterolaterālā trūce - diagnostikas un ārstēšanas rezultātu izpēte jaundzimušajiem laika posmā no 2008. līdz 2013.gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 245.lpp.

Multicentre analysis of outcomes in management of paediatric splenic cysts / A.Engelis, A.Petersons, S.Parkar ...[et al.] // 15th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Dublin, Ireland, June 18-21, 2014) : Programme & Abstracts Book. - Dublin, 2014. - P.105-106.

Oksidatīvā stresa un sistēmisko akūtas fāzes iekaisuma parametru dinamika pēc VATS un konvencionālas lobektomijas agrīnu stadiju plaušu vēža pacientiem / I.Siliņš, A.Krams, A.Pētersons ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 262.lpp.

Pegasova, Marina. Neparazitārās liesas cistas bērniem - epidemioloģija, diagnostika un ķirurģiskā ārstēšana / M.Pegasova, A.Eņģelis, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 237.lpp.

Role of morphological and biomechanical parameters in treatment of congenital hydronephrosis / D.Pugacevska, V.Groma, V.Kasyanov, A.Petersons, A.Gilis, I.Melderis // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.30.

Termisku ādas apdegumu ķirurģiskās ārstēšanas īpatnības bērnu vecumā / D.Solopčuks, Dž.Rozītis, A.Ģīlis, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 236.lpp.

The aspects of surgical management in severely neurological impaired children with gastroesophageal reflux disease (GERD) / A.Viksne, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.32.

Upenieks, Jānis. Diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas funkcionālais izvērtējums bērniem / J.Upenieks, A.Pētersons // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 54.lpp.

Upenieks, Jānis. Treatment efficiency estimation of pediatric midshaft forearm fracture / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.23.

Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin predicts open heart surgery-related acute kidney injury in children / A.Pētersons, D.Amerika, A.Pētersons, R.Erts ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A5-A6. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vai endoskopiskās ārstēšanas metodes būtu pielietojamas iedzimtas hidronefrozes ārstēšanā zīdaiņiem? / D.Pugačevska, V.Groma, V.Kasjanovs, A.Pētersons, A.Ģīlis, I.Melderis // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 44.lpp.

Vīksne, Artūrs. Plaušu datortomogrāfijas lietderība primāra spontāna pneimotoraksa gadījumā / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Pētersons // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 57.lpp.

Vīksne, Artūrs. Primāra spontāna pneimotoraksa diagnostikas un ārstēšanas taktika Bērnu KUS laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam / A.Vīksne, Z.Ābola, A.Pētersons // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 220.lpp.

Zviedre, Astra. Acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children / A.Zviedre, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.28-29.

Zviedre, Astra. Diagnostic values of Alvorado scoring system, ultrasound and C-reactive protein in paediatric acute appendicitis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Zviedre, A.Engelis, A.Petersons // Archives of Disease in Childhood [Elektroniskais resurss]. - Vol.99, Suppl.2 (2014, Oct.), p.A135. - 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Barcelona, Spain, Oct.17-21, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2.toc. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Citokīnu ekspresija venozajās asinīs bērniem ar dažāda smaguma pakāpju galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons, P.Tretjakovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 212.lpp.

Citokīnu koncentrācijas izmaiņas serumā akūta apendicīta (AAp) un akūta mezenteriāla limfadenīta (AMLa) diagnostikā bērniem / A.Eņģelis, P.Tretjakovs, A.Pētersons ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 232.lpp.

Iekaisuma mediatoru loma jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta diagnostikā / I.Meldere, P.Tretjakovs, A.Pētersons, Z.Ābola // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 231.lpp.

Krona slimības ķirurģiska ārstēšana : Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pieredze 2008.-2012. gadā / J.Lobačeva, E.Eglīte, A.Eņģelis, A.Pētersons // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 233.lpp.

Morphologic study of congenital hydronephrosis in children : preliminary results / D.Pugačevska, V.Groma, A.Pētersons, I.Melderis, A.Ģīlis // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.92.

Open heart surgery associated renal dysfunction in children / J.Krastins, A.Petersons, A.Petersons ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 237.lpp.

Pieloureterālā segmenta biomehāniskās īpašības zīdaiņiem / D.Pugačevska, A.Pētersons, V.Kasjanovs, I.Melderis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 223.lpp.

Results of study evaluating inflammatory biochemical parameters and oxidative stress in patients undergoing VATS and open lobectomy for early stage NSCLC / I.Silins, A.Silova, A.Petersons ...[et al.] // Journal of Thoracic Oncology. - Vol.8, Suppl.2 (2013, Nov.), p.S516. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Serum level of cytokines allows to differentiate acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children : [abstract] / A.Engelis, P.Tretjakovs, A.Petersons ...[et al.] // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.351.

Should endoscopic surgery be used in infants with congenital hydronephrosis : [abstract] / D.Pugacevska, A.Petersons, V.Kasyanov, J.Dobelis ...[et al.] // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.263.

Upenieks, Jānis. Correlation between motion range in adjacent joints and viscoelastic parameters of arm muscles in midshaft forearm fracture patients : [abstract] / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.374.

Volrāts, Olafs. Partial splenic embolization in hypersplenism treatment : [abstract] / O.Volrats, A.Petersons, M.Pilmane // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.325.

Volrāts, Olafs. Treatment of varicose veins of esophagus and stomach in children with portal hypertension / O.Volrats, A.Petersons, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 236.lpp.

Zarembo, Edgars. Citokīnu pārmaiņas akūta posttraumatiska pankreatītā (PTRP) eksperimentālajā modelī Wistar žurkām / E.Zarembo, O.Mežale, A.Pētersons // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 220.lpp.

A pilot study evaluating inflammatory biochemical parameters and oxidative stress in patients undergoing VATS and open lobectomy for early stage NSCLC / A.Silova, A.Petersons, I.Silins ...[et al.] // Lung Cancer. - Vol.77, Suppl.1 (2012, June), p.S37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Acute scrotum syndrome in children : treatment and results / A.Engelis, A.Petersons, A.Zviedre ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.39.

Adverse effects of BCG (SSI) vaccination in Latvia / A.Engelis, A.Petersons, A.Zviedre ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.113.

Aleksejevs, G. Diagnostic and therapeutic aspects of paediatric patients with acute gastric dilatation / G.Aleksejevs, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.69.

Anorectal injuries in children : treatment guidelines / A.Engelis, A.Petersons, J.Lobaceva ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.95-96.

Bārzdiņa, Arta. IL-6 un IL-10 ekspresija smadzeņu audos bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 198.lpp.

Biomechanical parameters of pyeloureteral segment in newborns - first results / D.Pugacevska, A.Petersons, V.Kasjanovs, J.Dobelis, A.Gilis // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.89.

Caudal regression syndrome in patients with high anorectal malformations / A.Platkajis, A.Engelis, A.Petersons ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.78.

Citokīnu grupas seruma iekaisuma mediatoru dinamisko svārstību nozīme bērniem ar akūtu apendicītu un akūtu mezenteriālu limfadenītu / A.Eņģelis, A.Pētersons, P.Tretjakovs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 237.lpp.

Eksperimentāla aizkuņģa dziedzera traumas modelēšanas metode Wistar žurkām / L.Antoniviča, J.Petļa, A.Pētersons ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 201.lpp.

Eņģelis, Arnis. Akūts apendicīts bērniem agrīnā un pirmsskolas vecumā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 2000.-2009. gadā / A.Eņģelis, D.Šurna, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 230.lpp.

Evaluation of functional and viscoelastic parameters in children after diaphyseal forearm fractures / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa, E.Kurmina // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.42.

Expression of cytokines in venous blood in children younger than 7 years with head trauma of different severity / A.Barzdina, M.Pilmane, P.Tretjakovs, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.99.

Ingestion of multiple magnets - a rare but serious condition in paediatric trauma / A.Engelis, A.Petersons, A.Zviedre ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.93.

Izvēles ķirurģiskā metode gastroezofageālā atviļņa slimības (GEAS) ārstēšanā bērniem ar garīgu atpalicību / M.Kakars, A.Eņģelis, A.Pētersons ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 229.lpp.

Kaudālās regresijas sindroms pacientiem ar augstu anus atrēziju / A.Platkājis, A.Eņģelis, A.Pētersons ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 228.lpp.

Laparoscopic Nissen fundoplication with gastrostomy in neurological impaired children with GERD / A.Engelis, A.Petersons, A.Zviedre ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.65.

Method for experimental modelling of pancreas traumas for Wistar rats / A.Petersons, L.Antonovica, J.Petla ...[et al.] // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.115.

Mikitins, Aleksandrs. Ādas un zemādas veidojumu diagnostikas analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2010. līdz 2011. gadam / A.Mikitins, Z.Ābola, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 154.lpp.

Pieloureterālā segmenta biomehāniskās īpašības jaundzimušajiem un zīdaiņiem - pirmie rezultāti / D.Pugačevska, A.Pētersons, V.Kasjanovs, I.Melderis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 220.lpp.

Plaušu adenokarcinomas ķirurģiskā ārstēšana : demogrāfiskais un klīniski patoloģiskais raksturojums / I.Siliņš, A.Krams, A.Pētersons ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 248.lpp.

Role of inflammatory mediators in diagnosis of NEC / I.Meldere, Z.Abola, P.Tretjakovs, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.25.

Saaugumu ar un bez iekaisuma raksturojums / M.Pilmane, A.Valdovska, O.Volrāts, Z.Ābola, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 202.lpp.

Significance of cytokines in acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis in children / A.Engelis, P.Tretjakovs, A.Petersons ...[et al.] // 13th Congress of the European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) & 59th Congress of the British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) (Roma, Italy, June 13-16, 2012) : Abstracts. - Roma, 2012. - P.263.

Šurna, Dace. Acute appendicitis in early and preschool age children in Clinical University Children's Hospital of Latvia during 2000-2009 / D.Shurna, A.Engelis, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.70.

Upenieks, Jānis. Funkcionālo un biomehānisko parametru izvērtējums bērniem pēc diafizāriem apakšdelma kaulu lūzumiem / J.Upenieks, A.Pētersons, A.Villeruša // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 209.lpp.

Vēdera apkārtmēra mērījumi jaundzimušajiem nekrotiskā enterokolīta riska apzināšanai / I.Meldere, A.Pētersons, V.Urtāns, D.Krūze // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 219.lpp.

Volrāts, Olafs. Splenic role in the host defense process after the challenge with Streptococcus pneumoniae in rats / O.Volrats, M.Pilmane, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.114.

Anorektālo anomāliju ārstēšanas rezultāti / A.Eņģelis, A.Pētersons, A.Zviedre ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 246.lpp.

Bārzdiņa, Arta. Biomarķeru loma galvas smadzeņu bojājuma terapijā un prognozē / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 21.-22.lpp.

Bārzdiņa, Arta. GFAP and NF expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.57.

Bārzdiņa, Arta. GFAP un NF izpausme smadzeņu audos bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 121.lpp.

Bērnu aizkuņģa dziedzera traumatisku ievainojumu etioloģiskie faktori / A.Zviedre, A.Eņģelis, E.Zarembo, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 248.lpp.

Brain tissue apoptosis after fatal traumatic brain injuries [Elektroniskais resurss] / A.Petersons, M.Pilmane, V.Volksone ...[et al.] // 6th World Congress on Pediatric Critical Care (Sydney, Australia, March 13-17, 2011) : Electronic Presentations [Elektroniskais resurss]. - Sydney, 2011. - e-Presenter 2556. - Resurss aprakstīts 2012.g. 30.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.pcc2011.com

Dzīves kvalitātes un anatomiski funkcionālo rādītāju izvērtējums bērniem ar diafizāriem apakšdelma kaulu lūzumiem / J.Upenieks, I.Terjajevs, A.Villeruša, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 68.lpp.

Eņģelis, Arnis. Akūtu apendicītu epidemioloģiskās situācijas izmaiņu statistiskā analīze bērniem laika posmā no 2000. līdz 2004. gadam VSIA BKUS / A.Eņģelis, D.Šurna, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 262.lpp.

Histological subtypes of lung cancer in operated patients : [abstract] / A.Petersons, I.Silins, A.Sirgeda ...[et al.] // Journal of Thoracic Oncology. - Vol.6, N 6, Suppl.2 (2011, June), p.S1406-S1407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hronisku vēdersāpju diagnostikas un ārstēšanas algoritms bērniem / A.Zviedre, A.Eņģelis, M.Kakars, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 247.lpp.

Iedzimtas hidronefrozes epidemioloģiskie un klīniskie dati bērniem Latvijā / D.Pugačevska, A.Pētersons, J.Dobelis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 261.lpp.

Jaundzimušo nekrotiskā enterokolīta letalitātes analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 260.lpp.

Morphofunctional comparison of congenital adhesions and adhesions in teenager age / M. Pilmane, Z. Abola, A. Petersons, J. Vetra, J. Gardovskis // Journal of Perinatal Medicine. - Vol.39, Suppl.1 (2011), p.69. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pētersons, Aigars. Biežāko iedzimto ķirurģisko anomāliju prenatālās diagnostikas problēmas Latvijā / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Rezeberga // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 61.-62.lpp.

Plaušu vēža histoloģiskie apakštipi operētajiem pacientiem / I.Siliņš, A.Krams, A.Pētersons ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 273.lpp.

Urtāne, Alda. Sekundārā amenoreja kā riska faktors reproduktīvās veselības tālākā attīstībā pusaudžiem / A.Urtāne, I.Auziņa, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 245.lpp.

Volrāts, Olafs. Daļēja liesas embolizācija portālās hipertensijas sindroma un iedzimtas sferocitāras anēmijas hipersplenisma slimnieku ārstēšanā / O.Volrāts, A.Pētersons, V.Ozoliņš // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 264.lpp.

5year results of imperforate anus treatment in a single institution / J.Lobaceva, O.Mezale, A.Engelis, A.Petersons // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.20.

A rare case of paraesophageal hernia in infancy / A.Engelis, Z.Abola, A.Petersons, M.Pilmane // European Surgery / Acta Chirurgica Austriaca. - Vol.42, Suppl.234 (2010), p.5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūts apendicīts - epidemioloģijas, diagnostikas un ārstēšanas datu analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / A.Zviedre, A.Eņģelis, M.Pegasova, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 234.lpp.

Apakšdelma kaulu lūzumi bērniem - sporta traumu aktualitāte / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 219.lpp.

Blunt pancreatic trauma in children - diagnostics, management, complications / A.Engelis, A.Petersons, D.Sidorenko ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.33.

Congenital posterolateral diaphragmatic hernia-diagnostic and treatment results / Z.Abola, A.Petersons, I.Malniece ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.36.

Conventional versus Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) lobectomy in the treatment of stage I-II Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) : is there any difference in the postoperative recovery? / A.Petersons, I.Silins, A.Krams ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.31.

Diagnostic and treatment of patients with acute scrotum syndrome / J.Dobelis, A.Gilis, J.Rocans, A.Petersons // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.34-35.

Diagnostics and treatment of neonatal necrotizing enterocolitis / A.Petersons, Z.Abola, D.Kviluna ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.37.

Eņģelis, Arnis. Efficacy of laparoscopy in reduction of intussusception in children / A.Engelis, M.Kakar, A.Petersons // 3rd World Congress of Pediatric Surgery (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - P.151.

Eņģelis, Arnis. Laparoscopy and postoperative adhesions in children / A.Engelis, M.Kakar, A.Petersons // 3rd World Congress of Pediatric Surgery (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - Abstr. N 362.

Epidemiology, diagnosis and treatment aspects of acute appendicitis (AP) / A.Zviedre, M.Pegasova, A.Engelis, A.Petersons // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.25.

Hirschsprung's disease diagnosis and treatment / A.Engelis, A.Petersons, M.Pilmane ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.22.

Hiršprunga slimības diagnostika un ārstēšana / M.Pilmane, A.Eņģelis, A.Pētersons, R.Meikšāns // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 228.lpp.

Iedzimtas hidronefrozes ārstēšanas taktika bērniem vakar un šodien / D.Pugačevska, J.Dobelis, A.Ģīlis, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 225.lpp.

Jaundzimušo nekrotiskais enterokolīts : BKUS datu analīze par laika posmu no 2000. līdz 2009.gadam / A.Pētersons, Z.Ābola, D.Kviļūna ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 222.lpp.

Jejunoileal and colonic atresia - diagnostics and treatment / Z.Abola, A.Petersons, D.Solopcuks ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.36.

Kakar, Mohit. Fundoplication with feeding gastrostomy in neurologically impaired children with gastroesophageal reflux disease (GERD) / M.Kakar, A.Engelis, A.Petersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 218.lpp. - T.p. krāj. "3rd World Congress of Pediatric Surgery" (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - P.146-147.

Konvencionālas un videotorakoskopiskas (VATS) lobektomijas pēcoperācijas perioda norise I un II stadijas nesīkšūnu plaušu vēža gadījumā / I.Siliņš, A.Sirgeda, A.Pētersons ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 253.lpp.

Laparoscopic reduction of intussusception in children / A.Zviedre, A.Engelis, A.Petersons ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 206.lpp.

Mālniece, Ieva. Prenatālās diagnostikas nozīme jaundzimušajiem ar iedzimtu diafragmas trūci / I.Mālniece, A.Mikitins, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 216.lpp.

Management of duodenal injuries in children : medical treatment or surgical procedure with internal drainage by gastro-duodeno-jejunostomy with a temporary transpyloric tube / J.P.Canarelli, A.Engelis, E.Haraux, A.Petersons // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.15.

Mekoneāls ileuss : prenatālās, postnatālās diagnostikas un ārstēšanas algoritma analīze / Z.Ābola, M.Liepiņa, A.Beļšina, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 239.lpp.

Mezenhimāla aknu hamartoma bērniem : Bērnu KUS materiāla analīze par laika periodu no 2000. līdz 2008. gadam / J.Krasts, O.Volrāts, B.Matsate-Matsone, A.Pētersons // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 238.lpp.

Pre- and postnatal diagnostic problems in neonatal surgery / Z.Abola, A.Petersons, A.Engelis, D.Pugacevska ...[et al.] // 3rd World Congress of Pediatric Surgery (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - P.166-167.

The role of screening in choice of treatment in children with congenital hydronephrosis under age of 1 year in Latvia / D.Pugacevska, J.Dobelis, A.Gilis, A.Petersons // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.35-36.

The role of sports and physical activities in etiology of forearm fractures in children / A.Petersons, A.Villerusa, J.Upenieks ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.15-16.

Torsion of the congenital diverticulum of vermiform appendix / A.Engelis, M.Pilmane, A.Petersons ...[et al.] // The 11th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Tallinn, Estonia, May 12-14, 2010) : [Abstract Book]. - Tallinn, 2010. - P.26. - T.p. krāj. "3rd World Congress of Pediatric Surgery" (New Delhi, India, Oct.21-24, 2010) : Abstract Book. - New Delhi, 2010. - P.205.

Upenieks, Jānis. Epidemiologic aspects of forearm fractures in elementary school age children in Latvia / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // AdRisk Seminar : Baltic-Nordic Seminar on Safety Promotion and Injury Prevention Among Adolescents and Young Adults (Tallinn, Estonia, Jan.20-21, 2010) : Abstracts. - Tallinn, 2010. - P.12.

Grāmatas un brošūras​​

Bērnu ķirurģija : primārās aprūpes speciālistiem : [mācību līdzeklis] / A.Pētersona redakcijā ; [autori: Z.Ābola, A.Eņģelis, L.Lugovskojs, A.Pētersons ... u.c.] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2014. - 167 lpp.

Pētersons, Aigars. Akūtā sēklinieku maisiņa sindroms / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 15.nod., 65.-68.lpp.

Pētersons, Aigars. Akūts apendicīts / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 22.nod., 88.-92.lpp.

Pētersons, Aigars. Akūts hematogēns osteomielīts / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 32.nod., 132.-135.lpp.

Pētersons, Aigars. Apdegumi un apsaldējumi / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 37.nod., 157.-163.lpp.

Pētersons, Aigars. Baltās līnijas trūce / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 10.nod., 49.-50.lpp.

Pētersons, Aigars. Cirkšņa trūce / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 11.nod., 51.-54.lpp.

Pētersons, Aigars. Hidrocēle / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 12.nod., 55.-57.lpp.

Pētersons, Aigars. Invaginācija / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 21.nod., 84.-87.lpp.

Pētersons, Aigars. Limfadenīts / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 36.nod., 154.-156.lpp.

Pētersons, Aigars. Nabas patoloģija / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 9.nod., 44.-48.lpp.

Pētersons, Aigars. Nenoslīdējis sēklinieks (kriptorhisms) / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 13.nod., 58.-61.lpp.

Pētersons, Aigars. Priekšādiņas patoloģija (fimoze, parafimoze) / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 16.nod., 69.-71.lpp.

Pētersons, Aigars. Sēklsaites vēnu paplašinājums (varikocēle) / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 14.nod., 62.-64.lpp.

Pētersons, Aigars. Zīdaiņu hipertrofiskā pilorostenoze / A.Pētersons // Bērnu ķirurģija: primārās aprūpes speciālistiem / prof. A.Pētersona redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 8.nod., 40.-43.lpp.

Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors A. Vīksna; Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]; redakcijas kolēģija: J. Gardovskis, M. Mihelsons (atbild. red.), A. Vīksna; tekstu un il. gatavojuši arī J. Gardovskis, V. Keris, R. Lācis, A. Pētersons, M. Pozemkovska, R. Rozentāls, A. Skaģers, S. Thora ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 141 lpp.

Gangrenoza apendicīta riska rašanās iespējas noteikšanas paņēmiens bērniem 7-16 gadu vecumā : LV 14974 B : patents / izgudrotāji: A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons. - Pieteikts: 02.12.2014 ; publicēts: 20.10.2015. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2015), 1404.lpp.

Gangrenoza apendicīta riska rašanās iespējas noteikšanas paņēmiens bērniem 7-16 gadu vecumā : LV 14974 B : patents / izgudrotāji: A.Zviedre, A.Eņģelis, A.Pētersons. - Pieteikts: 02.12.2014 ; publicēts: 20.10.2015. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2015), 1404.lpp.

Nieru funkciju atjaunošanas iespēju noteikšanas paņēmiens 24 stundu laikā bērniem līdz viena gada vecumam pēc kardioķirurģiskām operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos : LV 15070 B : patents / izgudrotāji: J.Krastiņš, A.Pētersons. - Pieteikts: 07.07.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp.