Skip to main content

Darba pieredze

2001 - pašlaik

Katedras vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte Iekšķīgo slimību katedra

2004 - pašlaik

Profesors (diploma Nr. P-D Nr. 21)

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - pašlaik

Internās medicīnas galvenais speciālists

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

2012 - pašlaik

Ārstniecības padomes priekšsēdētājs

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

1999 - 2001

Eksperts diabetoloģijā un endokrinoloģijā

VM VOVA Āgentūra

1992 - 1992

Iekšķīgo slimību katedras asistents

Latvijas Medicīnas akadēmija

1990 - 1992

Zinātniskais sekretārs

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1992

Vecākais laborants Iekšķīgo slimību katedra

Latvijas Medicīnas akadēmija

pašlaik

Katedras vadītājs

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

Izglītība

2014 - pašlaik

LZA īstenais loceklis

2010

LZA korspondētājloceklis

1992

Nostrificēts kā medicīnas zinātņu doktors (diploms G-D Nr. 000032)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1989

Medicīnas zinātņu kandidāta grāds Endokrinoloģijā un Transplantoloģijā

Maskavas Transplantoloģijas un Mākslīgo orgānu zināntiski pētnieciskais institūts

Tēma: "Aizkuņģa dziedzera saliņu šūnu transplantācijas efektivitāte cukura diabēta pacientiem. "

1983 - 1985

Klīniskā ordinatūra - terapeits (apliecības Nr. 8509)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1978 - 1983

Ārsta grāds (diploma Nr. 709630)

Rīgas Medicīnas institūts

1964 - 1978

Vidējā izglītība

Jūrmalas 4. vidusskola (tagad Pumpuru vidusskola)

Sasniegumi

Sertifikāti medicīnas specialitātēs, tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Sertifikāti:

 • Endokrinoloģijā (Nr. A14395)
 • Terapijā (Nr. A12566)

Profesionālās pilnveides paaugstināšana

 • Dalībieks un lektors:

Izglītības semināri ārstiem un studējošiem Latvijā un ārzemēs;

Ikgadējo Eiropas Diabēta Zinātniskās asociācijas (ESDA), Amerikas diabēta asociācijas (ADA) un Starptautiskās Diabēta federācijas (IDF) kongresu dalībnieks;

Piedalīšanos zinātniskajos kongresos par kaulu slimībām, osteoporozi, hemostāzi un koagulāciju, adipozitāte, metabolo sindromu u. c problēmām Latvijā un ārzemēs;

Profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi Harvardas medicīnas skolā (ASV) internajā medicīnā (2011) un endokrinoloģijā (2013.);

Zinātniski – izglītojošu semināru organizēšana un lekciju lasīšana – Latvijā un ārzemēs;

Zinātniskās intereses un pētniecības darbības virzieni

Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;

Metaboliskais sindroms, insulīna rezistence;

Prediabēts, cukura diabēts;

Arteriālā hipertensija;

Kalcija vielmaiņa;

Vitamīns D;

Osteoporoze;

Kaulu, muskuļu un saistaudu patoloģija;

Vīrusu nozīme un ietekme internā medicīnā;

Retās slimības;

Neiroendokrīnie audzēji.

Piedalīšanās zinātnisko konferenču organizēšanā un dalība zinātniskajos žurnālos:

Orgkomitejas un zinātniskās padomes loceklis:

 • EFES Postgraduate Clinical Endocrinology Course 2003. un 2005. gados;
 • IV Baltijas hipertensijas kongresā, Tallina, 2010;
 • Eiropas Endokrinologu kongress 2010 (Prāga);
 • Eiropas Hipertensijas kongress 2010 (Oslo).
 • 1st Baltic International Capsule Endoscopy workshop orgkomitejas loceklis, 2013 (Rīga);
 • Zinātniskās orgkomitejas loceklis VI u VII Latvijas Gastroenteroloģijas kongresā.
 • Pirmā Baltijas valstu konference "Pulmonālā arteriālā hipertensija" – orgkomitejas vadītājs
 • Eiropās internistu federācijas jauno internistu Ziemas skola – direktors 2015, 2016)
 • IV Pasasules latviešu zināntiku kongress (2018) sekcijas vadītājs “Medicīna un veselības zinātnes”

Medicīniski zinātnisku žurnālu redkolēģijas loceklis:

 • DIABETO Panorama (Lietuva), Žurnāla Baltic Endocrinology ISSN 1822-2293 - Copernik datu bāzē;
 • European Journal of Internal Medicine – SCOPUS un PubMed datu bāzē

Profsionālas kvalitātes paaugstināšana

Dalībnieks un lektors:

 • Izglītības semināri ārstiem dalībnieks, lektors Latvijā un ārzemēs;
 • Eiropas Diabēta Zinātniskās asociācijas (ESDA), Amerikas diabēta asociācijas un Starptautiskās Diabēta federācijas kongresu apmeklēšana;
 • Piedalīšanās zinātniskajos kongresos par kaulu slimībām, osteoporozi, hemostāzi un koagulāciju, adipozitāte, metabolo sindromu u. c problēmām Latvijā un ārzemēs;
 • Kvalifikācijas celšanas kursi Harvardas medicīnas skolā internajā medicīnā (2011) un endokrinoloģijā (2013.);
 • Zinātniski – izglītojošu semināru organizēšana un lekciju lasīšana – Latvijā un ārzemēs (lekciju tematika saistīta ar: kardio-vaskulārajiem riska faktoriem, arteriālā hipertensija, lipīdu un ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi, metabolais sindroms, adipozitātes, kalcija vielmaiņas, osteoporozes, cukura diabēta un ar to saistītās vēlīnās komplikācijās, virsnieru, vairogdziedzera u. c. endokrīno slimību problēmas, retās slimības, neiroendokrīnie audzēji.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Patenti:

G01N33/53, G01N33/574 (2010.) Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas variants Rivkina A, Lejniece S, Lejnieks A.

Nr. LV 14677 (2014.)– Līdzeklis hepatocītu membrānu atjaunošanai aknu toksiska bojājuma gadījumā. (Means of hepatocyte membrane to restore in the liver toxicity.) Orļikovs G, Voicehovska J, Umnova L, Voicehovskis V, Ivanova L, Lejnieks A.

LV 15058 B (2016.) Augsta kardiovaskulārie riska rādītāja noteikšanas paņēmiens centrālās aptaukošanās gadījumā Baltijas jūras reģiona pacientiem Voicehovska J, Janovska J, Babikovs S, Zubova O, Ivanova L, Ķīsis J, Šķesters A, Silova A, Lejnieks A.

LV15334 (2018) Hroniskas pneimonijas antibakteriālās terapijas efektivitātes noteikšanas paņēmiens gados vecākiem pacientiem. Voicehovska J, Voskresenska N, Voicehovskis V, Silova A, Šķesters A, Lejnieks A.

Izstrādātās studiju programmas "Medicīnā"

 • Pirmsdiploma izglītībā "Iekšķīgās slimības"
 • Doktorantūras programmā "Iekšķīgās slimības"
 • Pēcdiplomu izglītībā (rezidentūra)

  • Internā medicīna
  • Endokrinoloģija​​

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte:

 • Medicīnas fakultāte programma "Medicīna" Iekšķīgās slimības
 • Doktorantūras programma "Iekšķīgās slimības"
 • Līdz 2013. gadama rezidentūras programma "Endokrinoloģija"

Studējošo un zinātnisko pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadīti:

 • promocijas darbi - 18 (no tiem 10 aizstāvēti, 2 iesniegti RSU Zinātnes daļā)
 • ​maģistra darbi - 2​
 • ​studentu pētnieciskie darbi - 6
 • Recenzētie:
 • promocijas darbi - 4
 • LZA, Izglītībs un Zinātnes ministrijas zinātniskie projekti - 10​​
 • maģistra darbi (farmācijas fakultāte) - 2
 • LZA, Izglītības un Zinātnes ministrijas recenzētie zināntiskie projekti - 8

Zinātniskie projekti un klīniskie pētījumi

Projekta vadītājs:

LZP projekts Nr.09.1112 „„Latentu/persistentu vīrusu infekciju iesaistes mehānismi reimatoīdā artrīta un osteoartrīta etiopatoģenēzē" (2009.- 2012.)

LZP projekts Nr. 01.0351 "Proteinkināzes C nozīme tromboģenēzē cukura diabēta pacientiem un tās farmakoloģiskās novērtēšanas iespējas" (2001-2003).

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstībai universitātēs" apakšprojekts „Vīrusu infekcijas pacientiem ar neskaidras izcelsmes neitropēniju un ķīmijterapijas iespējas" (2007-2008).

LZP sadarbības projekts 06.0036 „Latvijas iedzīvotāju novecošanās procesa medicīnisko un sociāli demogrāfisko likumsakarību izpēte" (vadītāja Dr.habil.med. Iveta Ozolanta), projekts „Žokļa kaula kvantitatīvo un kvalitatīvo izmaiņu izpēte" (2006-2009).

VPP apakšprojekts „Kardiometabolā sindroma riska faktoru un klīnisko formu ilgstošas perspektīvas novērošanas programma (reģistrs)."

Vadošais pētnieks:

LZP projekts Nr. 04.1155 „Cilvēka parvovīrusa B19 persistence" (2005-2008).

LZP projekts Nr. 04.1157 „Persistējošu β-herpesvīrusu infekciju loma reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē" (2005-2008).

LZP projekts Nr.03.0991 "Erozīvi destruktīvu pārmaiņu locītavās un kaulu densitātes izmaiņu novērtējums dinamikā ar MR metodi." (2003-2004).

European Foundation for the Study of Diabetes New Horizons Collaborative analysis of diabetes: elucidating the metabolic correlates of diabetic Complications.

ERAF projekts „Ģenētisko un seroloģisko biomarķieru diagnostikas metodes izstrāde paaugstināta vēždraudes riska autoimūnas gastrointestinālas slimības savlaicīgia noteikšanai pacientiem ar autoimūnām saslimšanām".

Valsts pētījumu programma 2010. - 2013. Jauna profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" apakšprojekts "2. tipa cukuru diabēta pacientu ārstēšanā izmantoto medikamentu lietošanas optimizācija balstoties uz pacientu ģenētiskajiem un fenotipiskajiem profiliem" (OPTIMED)

Valsts pētījumu programma 2010. - 2013. „Infekciju aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība apakšprojekts "Vīrusinfekciju veicinātu autoimūno sistēmas slimību klīniskā un imunoģenētiskā izpēte, jaunu diagnostikas un terapijas pieeju izstrāde".

Valsts pētījumu programma Nr. 4 2010. – 2013. Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīna tehnoloģiju izstrāde sabeidrības veselības uzlabošanai" apakšprojekts "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte".

Valsts pētījumu programma Nr. 8 "Latvijas Iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplnāra pētnieciskā konsorcija palīdzību" (2006-2009): apakšprojekts „Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde."

Zinātniskais konsultants pēcdotorantūras projektā Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/139 (Līgums starp VIAA un RSU Nr.9.-14.5/189; VIAA vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001 Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā (pēcdoktotrante Anda Slaidiņa)

Valsts budžeta finansēts projekts Nr. Izp-2018/2-0266 "Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselības un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē" kopā ar "BIOR", 2018. - 2020.

Klīniskie pētījumi:

Vadošais pētnieks un/ vai nacionālais koordinators:

Dubultakls OMA pētījums: "Multicentru, randomizēts, dubultakls pētījums par omapatrilāta un losartāna ietekmi uz kreisā kamabara hipertrofiju un mērenas hipetensijas gadījumā" (1998-1999).

Dubultakls ERAF pētījums "Multinacionāls multicentrisks prospektīvs randomizēts dubultakls placebo kontrolēts papralēlo kopu pētījums profenona efektivitātes un drošibas novērtēšanai, dodot to pie lēnas atbrīvošanās pa 325 mg divas reizes un 425 mg divas reizes dienā salīdiznājumā ar palcebo simptomātiskas paroksizmālas ātriju fibrilācijas profilaksei" (1999).

Dubultaizklāts ELITE pētījums "Multicentru, dubultaizklāts, randomizēts, paralēls, kaptoprila kontrolēts pētījums, lai novērstu lozartāna ietekmi uz mirstību pacientiem ar simptomātisku sirds mazspēju" (1997–2000).

Atklāts AZA 3002 pētījums"Atklāts nekontrolēts pētījums par 12 līdz 48 nedēļas ilgas telmisartāna terapijas drošību un efektivitāti arteriālās hipertensijas pacientiem" (1999-2000).

Atklāts HAZ 3002 pētījums "Prospektīvs, randomizēts, atklāts paral''elo grupu pētījums, lai izvērtētu 12 mēnešus ilgas telmisartāna un HCTZ terapijas vai ramiprila un HCTZ terapijas ietekmi uz kreisā kambara masas indeksu pacientiem ar kreisā kambara hipertrofiju un esenciālu arteriālo hipertensiju" (2000).

Atklāts salīdzinošs GRINDEX pētījums "Salīdzinošs pētījums SIMVASTATĪNS-GRINDEX vs. ZOCOR (2001).

Dubultakls OVERTURE pētījums: "Randomizēts pētījums omapatrilāta salīdiznāšanai ar enelaprilu to klīniskās efektivitātes novērtēšanai" (1999-2002).

Dubultakls EUROPA pētījums "Perindoprila ietekme uz saslimstību un mirstību pacientiem ar stabilu sirds išēmisko slimību bez sirds mazspējas klīnikas. Trīs gadus ilgs , dubultakls, daudzcentru klīniskais pētījums" (1998–2003).

Atklāts salīdzinošs pētījums: „A Macrovascular Outcome Study in Type 2 Diabetes patients Coamparing Pioglitazone with Placebo in Addition to Existing Therapy (PROACTIVE) (2001–2005).

AVANDIA – A study to evaluate the efficacy of rosiglitazone on reduction of microalbuminuria in patients with type 2 Diabetes mellitus (2001-2003).

A phase IIIB/IV, multinational, multicentre, randomized, open study to establishe the optimal method for iniating and maintaining Lantus theraphy basedon a comparison of twwo treatment algorithms in subject with Type 1 dieabtes mellitus (2002–2003).

Multicentre, open uncontroled clinical trial of HOE 901 in type 1 and 2 diabetes patients who previously particiapted in HOE 901 clinical stumdies (2002–2003).

Multicentre, multinationa, randomise, open study to establish the optimal method for initiating and maintaning Lantus (insulin glargine) therapy based on a comparison of twoo treatment alogorithms to determinē optimal metabolic outcomes, safety, and satisfaction in subjects with Type 2 Diabetes Mellitus (AT-LANTUS) (2003-2004).

Multicentre, multinationa, randomise, open study patients with osteoporosis – FACT (2003).

AMG 162 A study to Evaluate AMG 162 in the Treatment of ostmenopausal Osteoporosis (2004).

ORIGIN A multicenter, multinational, randomized, 2x2 factorial design study to evaluate the effects of Lantus (Insuline Glargine) versus standard care and Omega-3 fatty acids versus Placebo, in reducing Cardiovascular morbidity and mortality in high risk people with impaired fasting glucose (IFG), impaired glucose tolerance (IGT) or early type 2 diabetes (2004).

OBSERVATIONAL study An observational study of patient cohorts who previously received long trem treatment pioglitazone or placebo in addition to existing anti diabetic medications (2004).

Milss II Starptautisks, daudzcentru, randomizēts, dubultakls klīnisks pētījums Milss II, nr. GRMSS 03-06 (Mildronāta efektivitāte un drošība ārstējot KSS (stabilu stenokardiju) (2004).

CVAA489A2306 A randomized, double-blind, multicenter, active controlled, parallel design trial to evaluate the safety and efficacy of the combination of valsartan/amlodipine 160/10mg versus amlodipine 10mg alone for 8 weeks in hypertensive patients who are not adequate controlled on amlodipine 10mg monotherapy (2004-2005).

CLAF237A2308 A multicentre, randomized, doubleblind, active controlled study to compare the long-term effect (up to 5 years) of treatment with LAF235 50mg bid to Glimepiride up to 6mg daily as add-on theraphy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy (2005)

CONDOR celecoxib vs Omeprazol and Diclofenac for at risk Oteoarthritis and rheumatoid arthritis patients study (2006)

Randomizēts, placebo komtrolēts pētījums, lai novērtētu tocilizumaba (TCZ) terapijas drošību un efektivitāti, pievienojot to metotreksātam (MTX), salīdzinot ar pēreju uz TCZ (placebo kontrolētu) terapiju, ar iespēju lietot arī citu slimību modificējošu pretreimatisma līdzekļus (SMPL) pacientiem ar aktīvu reimatoīdo artrītu, kuriem bijusi nepietiekoša atbildes reakcija uz iepriekšēju terapiju ar MTX (2009).

ELIXA -Evaluation of LIXisenatide in Acute Coronary Syndrome (2010-2014)

SCORED – Effects of Sotagliflozin on Cardiovascular and Renal Events in Patients with Type 2 Diabetes, Cardiovascular Risk Factors and Moderately Impaired Renal Function (2018-2021)

Dalība profesionālās un sabiedriskajās organizācijās

Latvijas Internistu biedrības Priekšsēdis;

Latvijas Endokrinologu asociācija Valdes loceklis;

Latvijas Endokrinologu asociācijas Sertifikācijas komisijas vadītājs;

Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas Valdes loceklis;

Amerikas Diabēta Asociācija (ADA) - biedrs;

Starptautiskās Trombožu un Koagulopātijas apvienības biedrs (ISTH);

Veselības ministrijas galvenais speciālists internā medicīna;

RAKUS atbalsta "afonda" valdes loceklis;

LZP eksperts

Apbalvojumi un atzinības

1991. gada Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme;

2012. LR MK prezidenta Goda raksts

2012. gadā gada balva: „Gada notikums medicīnā."

2012. gadā RSU Goda raksts

2009., 2013. gads LĀB Goda raksti

2017. gadā LĀB otrās pakāpes Goda Zīme “Tempus Hominis”

Publikācijas (kopējā informācija)

Kopējais publikāciju skaits vairāk kā 400:

 • Monogrāfijas, grāmatas, vadlīnijas un rekomendācijas – 31.
 • Zinātniskie raksti – 93;
 • Populāri zinātniskie raksti – 47;
 • Tēzes, stenda referāti, uzstāšanās konferencēs un kongresos – 230

Būtiskākās publikācijas

Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls / L.Meija, V.Cauce, L.Lārmane, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // Nutrition and Cancer. - Vol.67, No.2 (2015), p.258-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Lejnieks, Aivars. Neiroendokrīno audzēju un diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 34.-35.lpp.

Patoloģiskas elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un elektrokardiogrāfiskā atbilstība līdz šim pieņemtajām normām pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.-181.lpp.

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Sirds magnētiskās rezonanses prognostiskā nozīme pēc ST elevācijas miokarda infarkta / K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 106.-121.lpp.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar mērenu un smagu sirds mazspēju Latvijas populācijā / M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 157.-171.lpp.

Think porphyria: case report and review of literature = Задумайтесь о порфирии: клинический случай и обзор литературы/ Z.Straume, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Experimental and clinical gastroenterology = Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - Vol.119, No.7 (2015), p.69-76. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. angļu val.

Use of exploratory factor analysis to ascertain the correlation between the activities of rheumatoid arthritis and infection by human parvovirus B19 / N.Kakurina, A.Kadisa, A.Lejnieks, H.Mikazane, S.Kozireva, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.51, No.1 (2015), p.18-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem / A.Lejnieks, J.Zepa, I.Buliņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 52.-59.lpp.

Bone mineral density and mandibular residual ridge resorption / B.Springe, A.Slaidina, U.Soboleva, A.Lejnieks // International Journal of Prosthodontics. - Vol.27, No.3 (2014, May/June), p.270-276. - Starptautiski citējamā izdevumā.

D vitamīns uzturā un serumā priekšdziedzera vēža slimniekiem un kontroles grupas vīriešiem / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 291.-299.lpp.

Dzīvību apdraudošo kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīnisko iznākumu slimniekiem ar akūtu koronāro sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.-137.lpp.

Lejniece, Sandra. Pseidotrombocitopēnija / S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Rivkina // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 32.-34.lpp.

Lejnieks, Aivars. Lizosomālās uzkrāšanās slimības / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 16.-26.lpp.

Lejnieks, Aivars. SGLT2 inhibitoru medikamentu attīstība, darbības princips un to vieta 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā : literatūras apskats / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 4.-16.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Pepsinogen testing for evaluation of the success of Helicobacter pylori eradication at 4 weeks after completion of therapy / A.Lejnieks, I.Tolmanis, M.Leja ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.1 (2014), p.8-13. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija sirds mazspējas slimniekiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.-127.lpp.

Urīnskābe kā informatīvs metabolisko pārmaiņu rādītājs aptaukošanās gadījumā / I.Stuķēna, A.Kalvelis, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 89.-96.lpp.

Vai BNP līmenis serumā ir pietiekami jutīgs diagnostisks marķieris pacientiem ar kardiālu hidrotoraksu? / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Žentiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 75.-81.lpp.

Alkylresorcinols in Latvian and Finnish breads / L.Meija, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.1 (2013, Febr.), p.117-121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Audzēja marķieri pleiras šķidrumā / D.Dubava, M.Tirzīte, A.Krams, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 65.-71.lpp.

Chronic total coronary artery occlusion recanalization with percutaneous coronary intervention using anterograde and retrograde approach - Riga East Clinical University Hospital experience / A.Kalnins, G.Lukstins, I.Kurcalte, A.Lejnieks // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.17-21.

Consumption of the whole-grain rye bread and progression of prostate cancer / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.4/5 (2013), 448.-451.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dietary intake and major sources of plant lignans in Latvian men and women / A.Lejnieks, V.Lietuvietis, L.Meija ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.5 (2013, Aug.), p.535-543. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Gene. - Vol.515, No.1 (2013, Febr.), p.140-143. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiroendokrīno audzēju centru izveide Latvijā / V.Korņilova-Fiļušina, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, G.Trofimovičs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2013, sept.), 60.-63.lpp.

Serum haemoglobin and ferritin levels among fertile age LNG IUS users in I.Vasaraudze's Private Clinic Ltd., Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks, R.Erts // Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia. - Vol.35, No.1 : Human Reproduction 2013 (2013 Jan./Febr.), p.355-357. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vagnere-Grinberga, Vita. Sirds un asinsvadu slimību riska faktori un to salīdzinājums starp vadošajiem un ierindas darbiniekiem / V.Vagnere-Grinberga, S.Vilcāne, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 80.-89.lpp.

Vasaraudze, Ineta. A 5-year experience with levonorgestrel releasing intrauterine system in menorrhagia therapy in Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) (Lisbon, Portugal, Nov.8-11, 2012) : Monduzzi Editoriale Proceedings / ed. J.Ben-Rafael. - Milano 2013. - P.291-295.

Vasaraudze, Ineta. Datu analīze par menorāģijas terapiju ar levonorgestrelu atbrīvojošo intrauterīno sistēmu (LNG IUS) Latvijā no 2006. līdz 2010. gadam / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 63.-69.lpp.

Vitamin D status and its seasonal variations and association with parathyroid hormone concentration in healthy women in Riga / A.Lejnieks, A.Slaidina, U.Soboleva, S.Lejniece ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.329-334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A population-based cross-sectional study of cardiovascular risk factor in Latvia / A.Erglis, A.Lejnieks, A.Rozenbergs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 6 (2012), p.310-316. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anšmite, Baiba. Nebivolols – bēta adrenoblokators, tomēr atšķirīgs : [par bēta adrenoblokatoru vietu un lomu arteriālās hipertensijas ārstēšanā] / B.Anšmite, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 36.-40., 42.-44.lpp.

Autoimūns poliglandulārs sindroms 1. tipa cukura diabēta slimniekiem Latvijā / V.Mackēvičs, Ž.Raka, A.Lejnieks, I.Zeidlers // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 98.-104.lpp.

Care, Inese. Kalcija lietošana un iespējamais sirds un asinsvadu slimību risks : viedoklis par kalcija lietošanu, izvērtējot jaunākās metaanalīzes / I.Care, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 28.-31.lpp.

Dažu hemostātisko un iekaisuma marķieru pārmaiņu dinamika akūta koronārā sindroma gadījumā / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Stuķēna, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 123.-129.lpp.

Digitālo ortopantomogrammu izmantošanas iespējas osteoporozes riska noteikšanā sievietēm pēcmenopauzes vecumā / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 299.-312.lpp.

Lejnieks, Aivars. Osteoporozes patoģenētiskie aspekti un iespējamā terapija / A.Lejnieks, S.Broka // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2012), 6.-15.lpp.

Lejnieks, Aivars. Progress antikoagulantu terapijā: orālie trombīna un Xa faktora tiešie inhibitori : [par jaunajiem orāliem antikoagulantiem, to darbības mehānismu, priekšrocībām un ierobežojumiem] / A.Lejnieks, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2012), 13.-14., 16., 18.-[19.]lpp.

Lignāni - iespējamais vēža preventīvais faktors Latvijas iedzīvotāju uzturā / V.Lietuvietis, A.Lejnieks, L.Meija ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 263.-269.lpp.

Parvovīrusa B19 infekcija osteoartrīta slimniekiem / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 249.-254.lpp.

Perorālo antikoagulantu lietošanas riski un problēmas pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 82.-95.lpp.

Pleiras izsvīduma diagnostika Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīnikā "Gaiļezers" / D.Dubava, A.Valdmane, I.Vikmane, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 59.-70.lpp.

Saistība starp bezzobu apakšžokļa resorbciju un vispārējo kaulu minerālblīvumu / B.Spriņģe, A.Slaidiņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 290.-298.lpp.

Seasonal iodine deficiency in Latvian school children / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Thyroid. - Vol.22, N 10 (2012, Oct.), p.1088-1089. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The Latvian clinical recomendations for the diagnosis, treatment and dynamic monitoring of neuroendocrine tumors / I.Konrade, I.Kudaba, A.Lejnieks, G.Purkalne, I.Strumfa ...[et al.] // Baltic Endocrinology. - Vol.6, N 1/2 (2012), p.41-47.

Vagnere-Grinberga, Vita. Sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatība : salīdzinājums starp vadošajiem un ierindas darbiniekiem / V.Vagnere-Grinberga, S.Vilcāne, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2012), 50.-54.lpp.

Vai Latvijas iedzīvotājiem rūp sava veselība ? Kardiovaskulāro slimību ietekmējamo riska faktoru novērtējums Sirds veselības kabinetu apmeklētāju vidū / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 54.-63.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Metabolic effects of the levonorgestrel releasing-intrauterine system on long term users in Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia. - Vol.34, N 1 : Gynecological Endocrinology 2012 (2012), p.338-340. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Blood pressure control in treated hypertensive patients in daily practice of Latvian family physicians / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.586-592. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Care, Inese. DPP-4 inhibitori un to nozīme 2.tipa cukura diabēta ārstēšanā : klīnisko pētījumu datu analīze / I.Care, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2011), 30.-35.lpp.

Care, Inese. Hiperglikēmijas korekcijas principi pacientiem ar cukura diabētu : ieteikumi ģimenes ārstiem un dežūrārstiem / I.Care, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2011), 36.-40.lpp.

Cilvēka parvovīrusa B19 infekcija sievietēm un vīriešiem ar reimatoīdo artrītu / N.Kakurina, A.Kadiša, A.Lejnieks, S.Kozireva, H.Mikažāne, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 77.-85.lpp.

D vitamīna ietekme uz prostatas specifiskā antigēna līmeni serumā vīriešiem pēc 45 gadu vecuma ar palielinātu priekšdziedzera vēža attīstības risku / U.Teibe, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 209.-215.lpp.

Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 146.-161.lpp.

Do we correctly assess the risk of cardiovascular disease? Characteristics of risk factors for cardiovascular disease depending on the sex and age of patients in Latvia / A.Kalvelis, I.Stukena, G.Bahs, A.Lejnieks // The European Journal of Cardiovascular Medicine. - Vol.1, Issue 3 (2011), p.19-23. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elektrokardiogrāfijas loma agrīnā dzīvību apdraudošo aritmiju atpazīšanā sportistiem 2010. gadā / O.Kalējs, K.Jubele, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 162.-177.lpp.

Frequency of HHV-6 and HHV-7 infection markers in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients / A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.48-51.

Geriņa-Bērziņa, Aija. Neiroendokrīnie audzēji, to diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā / A.Geriņa-Bērziņa, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2011), 50.-53.lpp.

Glioksalāzes II aktivitātes metodes izstrāde cukura diabēta komplikāciju molekulāro mehānismu pētījumiem / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 70.-76.lpp.

Immunomodulatory properties of adipose-derived stem cells cultured in autologous serum / G.Eivazova, A.Zvaigzne, A.Lejnieks ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.115-121.

Kaulu minerālblīvuma analīze sievietēm ar bezzobu žokļiem / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 460.-465.lpp.

Kuzema, Viktorija. Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas nieru slimības progresēšanu slimniekiem pirmsdialīzes periodā / V.Kuzema, A.Pētersons, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 96.-104.lpp.

Levels of inflammatory mediators in people with rheumatoid arthritis or cardiovascular disease. Do they differ? / G.Bahs, A.Kalvelis, I.Stukena, M.Auzins, P.Tretjakovs, A.Lejnieks // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.5-13.

Pagarināta QT sindroma izraisītas kambaru aritmijas bērniem un to diagnostiskās problēmas / O.Kalējs, A.Lejnieks, K.Jubele ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 183.-189.lpp.

Parvovīrusa B19 infekcijas nozīme reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un klīniskajā gaitā / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, A.Lejnieks, M.Murovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 126.-133.lpp.

Postmenopausal osteoporosis and tooth loss / A.Slaidina, U.Soboleva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.92-95. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prognostic impact of electrocardiographic signs in patients with Type 2 diabetes and cardiovascular disease : results from the PROactive study / R.Pfister ...[et al.] ; PROactive investigators : A.Lejnieks ...[et al.] // Diabetic medicine. - Vol.28, N10 (2011, Oct.), p.1206-1212. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Progressive multifocal leukoencephalopathy following fludarabine treatment in a chronic lymphocytic leukemia patient / S.Lejniece, Z.Jaunmuktane, S.Chapenko, M.Murovska, L.Feldmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.33, N 4 (2011, Dec.), p.239-241. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The influence of bone mineral density and body mass index on resorption of edentulous jaws / B.Ozola, A.Slaidina, L.Laurina, U.Soboleva, A.Lejnieks // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.19-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trombocītu skaita un tilpuma pārmaiņas un to dinamika pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 24.-29.lpp.

Alterations of tumor necrosis factor-alpha, endothelin-1 and vasomotor activity in patients with insulin resistance / P.Tretjakovs, G.Bahs, A.Lejnieks ...[et al.] // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.27-34.

Bezzobu žokļu kaulu resorbcijas saistība ar osteoporozi un ķermeņa masas indeksu / B.Ozola, A.Slaidiņa, L.Lauriņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 481.-489.lpp.

Cilvēka parvovīrusa B19 nozīme reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un iespējamā korelācija ar slimības aktivitāti, stadiju un klīnisko ainu / N.Kakurina, A.Kadiša, A.Lejnieks, S.Kozireva, H.Mikažāne, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 52.-65.lpp.

Fenofibrāta vieta cukura diabēta pacientu kompleksajā terapijā / A.Galviņš, I.Konrāde, A.Lejnieks, I.Rasa // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2010), 32.-36.lpp.

Lejnieks, Aivars. Ieklausieties savos pacientos! / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2010), 1., 6.lpp.

Lejnieks, Aivars. Rīgas Stradiņa Universitātes Iekšķīgo slimību katedra / A.Lejnieks // Acta Medico-Historica Rigensia. - 9.sēj. (2010), 323.-331.lpp.

Lipīdu un iekaisuma marķieru nelabvēlīgās pārmaiņas un korelācija sievietēm saistībā ar vecumu / A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks, U.Teibe ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 112.-118.lpp.

Neenzimātiska glikēšanās : problēma ne tikai cukura diabēta pacientiem / I.Konrāde, A.Lejnieks, E.Škapare ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2010), 34.-37.lpp.

Pavlova, Jekaterina. Gastroenteropankreātiskie neiroendokrīnie audzēji un to diagnostikas iespējas / J.Pavlova, A.Lejnieks, A.Derovs // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2013), 48.-53.lpp.

Pēcmenopauzes osteoporoze un zobu zaudējums / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 498.-503.lpp.

Renal anaemia : the role of haemoglobin control in patients with chronic kidney disease / V.Kuzema, A.Pētersons, H.Čerņevskis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.3/4 (2010), 137.-143.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Tēzes​​

Abdominal fat distribution in clinically healthy persons in GP practice / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // 19th Nordic Congress of General Practice (Gothenburg, Sweden, June 16-18) : Programme and Abstracts. - Gothenburg, 2015. - P.130.

Acute intermittent porphyria often misdiagnosed as functional gastrointestinal disorder / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Acta Gastro-enterologica Belgica. - Vol.78, No.1 (2015, March), abstr. No.C05. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Changes of blood gases in cases of ethylene glycol poisoning / R.Stasinskis, V.Liguts, R.Erts, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 318.lpp.

Clinical aspects in real life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants : [abstract] / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.1672. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Detection of parvovirus B19 infection markers in rheumatoid arthritis reflects application of immunosuppressive treatment regimens [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Murovska, A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, S.Gravelsina, A.Lejnieks, M.Isaguliants ...[et al.] // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program. [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstr. No.259. - Resurss aprakstīts 2016.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.cora.kenes.com/

Differential diagnosis of low renin hypertension - pseudohypoaldosteronism type 2 / I.Kalere, I.Tonne, A.Lejnieks, I.Konrade // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP1195. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015)

Do herpesvirus-6 and -7 parvovirus B19 infections have simila effect on cytokines production in rheumatoid artritis patients / A.Kadisa, S.Kozireva, Z.Nore-Krukle, A.Lejnieks, M.Murovska // TOLL 2015 Targeting Innate Immunity (Marbella, Spain, Sept.30 -Oct.3, 2015) : Abstracts Book / - Marbella, 2015. - P.350.

Epidemioloģisko un klīnisko datu korelācija pacientiem ar primāru biliāru cirozi piecu gadu laikā : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / A.Derovs, A.Lejnieks, V.Skuja ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 94.lpp.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell in inflammation and B-cell lymphomas / I.Holodņuka, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Kadiša, A.Lejnieks, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.76-77.

Hemerīna līmeņa saistība ar metaboliskā sindroma kritērijiem klīniski asimptomātiskiem pacientiem / I.Stuķēna, G.Krieviņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 116.lpp.

Hidden clues: a case report of neurosarcoidosis uncovering mild secondary hypothyroidism and severe hypercalcemia [Elektroniskais resurss] / I.Ruza, I.Leitane, A.Krams, A.Lejnieks // Endocrine Reviews [Elektroniskais resurss]. - Vol.36, No.2, Suppl. (2015, Apr.), abstr. No.SAT-215. - Abstracts from the Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo (San Diego, USA, March 5-8, 2015). - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/endo-meetings.20…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinins, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

Influence of methotrexate on T-lymphocytes' proliferative response to human parvovirus B19 antigens in patients with rheumatoid arthritis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, O.Bracslavska, A.Lejnieks, S.Svirskis, M.Murovska // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program. [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstr. No.091. - Resurss aprakstīts 2016.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.cora.kenes.com/

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Liepiņš, Māris. Multirezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 192.lpp.

Overweight asymptomatic patients in GP practice-biochemical approach to understand illness / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // Turkish Journal of Family Practice. - Vol.19, Special Issue (2015, Oct.), p.S63. - 20th WONCA Europe Conference (Istanbul, Turkey, Oct.22-25, 2015) : [Abstracts].

Oxidative stress biomarkers, skin alterations and cardivascular risk factors in metabolic syndrome (MetS) patients / J.Voicehovska, J.Janovska, A.Skesters, A.Silova, S.Babikovs, V.Voicehovskis, J.Kisis, A.Lejnieks ...[et al.] // 4th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome (Venice, Italy, Mar.3-6, 2015) : [Abstracts]. - Venice, 2015. - P.12.

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju antibakteriālās jutības analīze / V.Skuja, D.Rudzīte, A.Krūmiņa, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 195.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma tendences reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 189.lpp.

Pičkure, Žanna. Labā kambara sistoliskās funkcijas izvērtēšana, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju / Ž.Pičkure, A.Kalinins, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 83.lpp.

Plazminogēna aktivatora inhibitors-1 dažādas etioloģijas pleiras šķidrumā / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 269.lpp.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientu ar mērenu un smagu sirds mazspēju ārstēšanā Latvijas populācijā / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 184.lpp.

The profile of axial spondyloarthritis patients according to fatigue level / J.Zepa, I.Bulina, A.Lejnieks ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.74, Suppl.1 (2015, Mar.), p.A52-A53. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the main problems in clinical usage of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S81-S82. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts.- Tel-Aviv, 2014.- P.119.

Ankilozējošā spondilīta pacientu raksturojums atkarībā no C-reaktīvā proteīna vērtības / J.Zepa, I.Buliņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 179.lpp.

Association of human parvovirus B19 infection with rheumatoid arthritis and osteoarthritis development A.Kadisa, A.Vilkaite, M.Čistjakovs, J.Pavlova, N.Kakurina, S.Kozireva, A.Lejnieks, M.Murovska // 15th Biennial International Parvovirus Workshop (Bordeaux, France, June 22-26, 2014) : Abstract Book. - Bordeaux, 2014. - Abstr. No.P-13.

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Decreased glyoxalase 1 activity caused by polymorphisms in GLO1 is gender dependent / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.44.

Disruption of day and night (circadian) heart rate rhythm is associated with increase of mortality risk and emergency hospitalization in permanent atrial fibrillation patients / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S77-S78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Do herpesvirus-6 and -7 and parvovirus B19 infection have a similar effect on the course of rheumatoid arthritis? / A.Kadisa, S.Kozireva, Z.Nore-Krukle, E.Pavlova, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.840. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Endokrīno analīžu pārbaude sarkoidozes pacientiem : retrospektīva datu izpēte Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers" 2005.-2013. gadā / I.Ruža, D.Kalnačs, A.Krams, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 358.lpp.

E-selektīna saistība ar aptaukošanos, smēķēšanu un fiziskām aktivitātēm / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 145.lpp.

ICAM-1 as an early CVD risk marker in NAFLD? / I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e207-e208. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of uveitis on characteristics of patients with ankylosing spondylitis / A.Lejnieks, J.Zepa, I.Bulina ...[et al.] // Clinical and Experimental Rheumatology. - Vol.32, No.5 (2014, Sept.-Oct.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Morphological evolution of joint destruction in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with various viral infection markers / A.Kadisa, M.Tarasovs, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska, V.Groma // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.840. - Starptautiski citējamā izdevumā.

NAFLD patients with and without obesity / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // Obesity Facts. - Vol.7, Suppl.1 (2014), P.101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / A.Lejnieks, O.Kalējs, K.Jubele ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 107.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu / O.Kalējs, R.Erts, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 122.lpp.

Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds resinhronizācijas iekārtas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 106.lpp.

Vai pēc seruma iekaisuma marķieriem - laktātdehidrogenāzes un C-reaktīvā olbaltuma - var spriest par pleiras šķidruma etioloģiju? / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Krams, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 273.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas ietekme uz lipīdu vielmaiņu premenopauzālā vecuma sievietēm ar normālu un paaugstinātu ķermeņa masu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas ietekme uz ogļhidrātu vielmaiņu premenopauzālām sievietēm ar normālu un paaugstinātu ķermeņa masu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas lietošanas ietekme uz kardiometabolā riska faktoriem reproduktīvā vecuma sievietēm / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 113.lpp.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Analysis of problems with oral anticoagulants in real clinical practice in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, J.Pokrotnieks, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.62.

Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem / J.Zepa, I.Bultiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 148.lpp.

B-tipa nātrijurētiskais peptīds asins serumā un pleiras punktātā - papildu kritērijs pleiras šķidrumu diferenciālajā diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 40.lpp.

Cardiovascular risk factors in patients with asymptomatic NAFL [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // 81st European Atherosclerosis Society Congress (EAS) (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - P.1597. - Resurss aprakstīts 2014.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/Index.htm

Data of Holter recordings may be used in risk assessment in patients with diabetes and permanent Atrial Fibrillation / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Kalnins, A.Lejnieks // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.15, Suppl.1 (2013), p.A107-A108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diennakts sirdsdarbības frekvences izmaiņu analīzes pielietošana pastāvīgās mirdzaritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā [Elektroniskais resurss] : tēzes / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=87

Holtera monitorēšanas datu pielietošana permanentas mirgošanas aritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 131.lpp.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Kaula minerālblīvuma un vecuma ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula rezorbciju / E.Ņikitina, A.Slaidiņa, B.Spriņģe, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 292.lpp.

Kaulu minerālblīvuma ietekme uz bezzobu žokļu kaula kvantitāti un kvalitāti / E.Ņikitina, A.Slaidiņa, B.Spriņģe, U.Soboļeva, L.Lauriņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 300.lpp.

Lack of association of serum interleukin-17 and interleukin-23 levels with disease activity in patients with ankylosing spondylitis in Latvia / J.Zepa, P.Tretjakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.1 (2013, March), p.A78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lignānu metabolisms priekšdziedzera vēža pacientiem un kontroles grupā / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 243.lpp.

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu gramnegatīvu baktēriju izraisīto iekaisīgo izmaiņu lokalizācija un antibakteriālā jutība / U.Caune, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 192.lpp.

Parvovīrusa B19 iespējamā loma reimatoīdā artrīta attīstībā [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, E.Pavlova, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=75

Pēkšņas kardiālas nāves notikumu analīze cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam / J.Vamze, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 140.lpp.

Potential role of total antioxidant status ratio in differential diagnosis of pleural effusion / D.Dubava, I.Stukena, A.Lejnieks ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.42, Suppl.57 (2013, Sept.), p.651s. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Simbionix GI Mentor simulator for medical students training in gastroenterology : [abstract] / J. Pokrotnieks, A. Derovs, A. Lejnieks, J. Gardovskis // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. - N 2 (2013), c. M38. - Материалы 15-го Международного Славяно-Балтийского научного форума "Санкт-Петербург-Гастро-2013" (Санкт-Петербург, Россия, 13-15 мая, 2013 г.).

Sirds resinhronizācijas terapijas ietekme uz pacientu subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru izmaiņām 12 mēnešus pēc ierīces implantācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 83.lpp.

Sudden death in young - causes and morphological finding ; Data from Latvian register from year 2011 / O.Kalejs, A.Lejnieks, J.Vamze ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 103.lpp.

The bone mineral density influence on the edentulous residual ridge resorbtion / E.Nikitina, A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, I.Daukste, A.Lejnieks // Clinical Oral Implants Research. - Vol.24, Suppl.9 (2013, Oct.), p.69-70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The comparative effectiveness of different pacing sites during radiofrequency catheter ablation for patients with heart failure and atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.10, Issue 5, Suppl. (2013, May), p.S117. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The dynamics of pepsinogen levels in a Caucasian population within a 3-year period / A.Lejnieks, I.Daugule, I.Kikuste ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.18, Special Issue, Suppl.1 (2013, Sept.), p.113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The study of antimicrobial susceptibility of the ESBL producing gramnegative bacteria / U.Caune, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.44-45.

Totālā antioksidantu statusa noteikšanas prognotiskas izmantošanas iespējas pleiras šķidrumu diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 278.lpp.

Twenty-four-hour heart rate evaluation for permanent atrial fibrillation patients risk assessment [Elektroniskais resurss] : [abstract] / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Atrial Fibrillation [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2013, Oct.), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urīnskābes un metaboliskā sindroma bioķīmisko kritēriju pārmaiņas saistībā ar ķermeņa masu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 94.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Asins seruma hemoglobīna un feritīna līmenis 16-45 gadus vecām sievietēm, uzsākot kontracepcijas lietošanu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 30.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Kontraceptīvo metožu lietošanas paradumi reproduktīvā vecuma sievietēm SIA I.Vasaraudzes privātklīnikā / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 31.lpp.

Virologic and morphologic evidences of human parvovirus B19 infection in osteoarthritis / A.Kadisa, V.Groma, S.Skuja, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.697-698. - Starptautiski citējamā izdevumā.

2. tipa cukura diabēta farmakoģenētisks pētījums personalizētās medicīnas principu ieviešanai klīniskā praksē / I.Kempa, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 60.lpp.

Anion and osmolar gap as a useful tool for rapid diagnosis of alcohol / R.Stasinskis, V.Liguts, A.Lejnieks, V.Cera // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.379. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Association between HDL-c/LDL-c Ratio and MCP-1 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Stukena, A.Lejnieks, P.Tretjakovs, I.Skuja ...[et al.] // The World Congress of Clinical Lipidology (Budapest, Hungary, Dec.6-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-poster N 65, 6 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.clinical-lipidology.com/e-posters/pdf/65.pdf

Bone mineral density and edentulous jaw bone quantity and quality : [abstract] / A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, A.Abeltins, A.Lejnieks ...[et al.] // 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for Dental Research (PER/IADR) (Helsinki, Finland, Sept.12-15, 2012). - Helsinki, 2012. - P.219.

Dependence of rheumatoid arthritis disease aggressivity and activity on the presence of parvovirus B19 infection markers / O.Bratslavska, A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, N.Kakurina, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.71, Suppl.3 (2012), p.494. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Differences in left atrial longitudinal function in patients with aortic stenosis and in hypertensive patients with a severe degree of the left ventricular hypertrophy : 2D speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 93.lpp.

Dubava, Dace. Leikocītu procentuālā sastāva nozīme maligna pleiras eksudāta diagnostikā / D.Dubava, A.Krams, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 254.lpp.

Epidemiology of gastroesophageal reflux disease in patiens referred for upper endoscopy / G.Moisejevs, A.Sudraba, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 91.lpp.

Gastric morphology in patients with a positive pepsinogen test : the initial results of a population-based study / A.Lejnieks, P.Janovic, K.Funka ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.17, Special Issue, Suppl.1 (2012, Sept.), p.114. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Informative role of ECG in diagnostics of different pathologies in adolescents : [abstract] / M.Vikmane, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // 11th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (IDSS) (Jerusalem, Israel, Febr.26-29, 2012). - Jerusalem, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Kalniņš, Artis. Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / A.Kalniņš, A.Kaļiņin, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 140.lpp.

Kaulu minerālblīvuma izmaiņu ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula resorbciju ilgtermiņā : pilotpētījums / A.Slaidiņa, A.Ābeltiņš, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 305.lpp.

Kurcalte, Irēna. Ambulatorās (Holtera) EKG monitorēšanas pielietošana mirstības riska novērtēšanā pacientiem ar hronisko mirgošanas aritmiju / I.Kurcalte, O.Kalējs, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 104.lpp.

Kurcalte, Irēna. Circadian heart rate variations calculated from holter recordings can be used for assessment of risk of mortality in patients with chronic atrial fibrillation / I.Kurcalte, A.Lejnieks, O.Kalejs // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.33, N 3 (2012), p.376. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lignāni uzturā - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 292.lpp.

Metabolic syndrome associated with higher CVD risk for women / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.125, Issue 19 (2012), p.E906. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Multirezistentu mikroorganismu izraisītu patoloģiju etioloģiskā struktūra / U.Caune, A.Krūmiņa, I.Lucenko, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 194.lpp.

Pepsinogen II as a marker for successful H. pylori eradication / A.Lejnieks, M.Leja, I.Liepniece-Karele ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.17, Special Issue, Suppl.1 (2012, Sept.), p.93-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and vascular endothelial growth factor (VEGF) as a risk factors for early prediction of gestational diabetes (GM) [Elektroniskais resurss] / A.Jurka, D.Rezeberga, P.Tretjakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG 2012 (Tallinn, Estonia, May 9-12, 2012) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Tallinn, 2012. - Abstr. FC34.01. - Resurss aprakstīts 2013.g. 3.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebcog2012.erpmusic.com/images/stories/book_of_abstra…

Plasminogen activator inhibitor-1 as cardiovascular risk indicator in case of metabolic syndrome / I.Stukena, A.Kalvelis, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // 80th European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (Milan, Italy, May 25-28, 2012) : [Abstracts]. - Milan, 2012. - P.1354.

Potential use of PAI-1 in early diagnostics of gestational diabetes / A.Jurka, P.Tretjakovs, D.Rezeberga, A.Lejnieks ...[et al.] // 15th World Congress of Gynecological Endocrinology & III Congresso ISGE Italia (Firenze, Italy, Mar.7-10, 2012) : [Abstracts]. - Firenze, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Pulsa spiediena korelācijas ar tradicionāliem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 328.lpp.

Reimatoīdā artrīta un osteoartrīta morfoloģiskās īpatnības / A.Kadiša, V.Groma, P.Studers, M.Murovska, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 177.lpp.

Residual ridge resorbtion and osteoporosis : [abstract] / E.Nikitina, A.Slaidina, B.Springe, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, Suppl.8 (2012), p.32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Saindēšanās biežums ar metilspirtu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas un sepses klīnikā. Gadījumu analīze / R.Stašinskis, V.Liguts, A.Lejnieks, D.Grundāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 161.lpp.

Sirds frekvences korelācijas ar pulsa spiedienu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 329.lpp.

The effect of hypercholesterolemia and chemokines on microvascular dysfunction [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Stukena, A.Lejnieks, P.Tretjakovs, I.Skuja ...[et al.] // The World Congress of Clinical Lipidology (Budapest, Hungary, Dec.6-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - e-poster N 38, 6 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.clinical-lipidology.com/e-posters/pdf/38.pdf

The impact bone mineral density and age on residual ridge resorption detected by CBCT / A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, A.Lejnieks ...[et al.] // Clinical Oral Implants Research. - Vol.23, Suppl. 7 (2012, Oct.), p.74. - 18 th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration (EAO) (Copenhagen, Denmark, Oct.10-13, 2012) : Abstracts.

The influence of methoterxate on adaptive immunity against parvovirus B19 in patients with rheumatoid arthritis / O.Bratslavska, A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.71, Suppl.3 (2012), p.493. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Triglycerides as marker of unfavourable lifestyle / A.Kalvelis, I.Stukena, I.Skuja, G.Bahs, A.Lejnieks // European Journal of Preventive Cardiology. - Vol.19, Suppl.1 (2012, May), p.S37. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vagnere-Grinberga, Vita. Sirds un asinsvadu slimību riska faktori un to salīdzinājums starp vadošajiem un ierindas darbiniekiem / V.Vagnere-Grinberga, S.Vilcāne, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 103.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Metabolic effects of the LNG-IUS for long time users / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 15th World Congress of Gynecological Endocrinology & III Congresso ISGE Italia (Firenze, Italy, Mar.7-10, 2012) : [Abstracts]. - Firenze, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Vasaraudze, Ineta. Piecu gadu pieredze, lietojot levonorgestrelu atbrīvojošo intrauterīno sistēmu (LNG IUS) menorāģijas terapijā Latvijā / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 118.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Uterine and ovarian size and structure for long time Levonorgestrel releasing intrauterine system users [Elektroniskais resurss] / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG 2012 (Tallinn, Estonia, May 9-12, 2012) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Tallinn, 2012. - Abstr. S19.6. - Resurss aprakstīts 2013.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebcog2012.erpmusic.com/images/stories/book_of_abstra…

Vispārējā kaulu minerālblīvuma ietekme uz bezzobu apakšžokļa resorbciju / B.Spriņģe, A.Slaidiņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 312.lpp.

Waist-to-hip ratio and body mass index as predictors of cardiovascular disease [Elektroniskais resurss] / A.Lejnieks, I.Stukena, P.Tretjakovs ...[et al.] // The 4th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy) (Barcelona, Spain, Nov.8-11, 2012) : Abstracts List [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 16.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.codhy.com/2012/abstract_list.aspx

Whole - grain rye bread and prostate cancer progression / V.Cauce, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Sept.4-6, 2012) : Book of Abstracts / Riga Stradiņš University, University of Latvia, Latvia University of Agriculture. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

A case of essential thrombocythemia and version of hereditary thrombophilia - MTHFR mutation / S.Lejniece, V.Dunska-Petersone, A.Toma, A.Lejnieks // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.88. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūts koronārs sindroms sievietēm / B.Šolmane, M.A.Ozoliņa, J.Raibarts, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 98.lpp.

Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna saistība ar iekaisuma un metabolo pārmaiņu rādītājiem metabolā sindroma gadījumā / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, V.Siliņa // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 131.lpp.

Celiakijas prevalence pacientiem ar funkcionālām kuņģa zarnu trakta saslimšanām / A.Lejnieks, I.Kikuste, M.Leja ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2011.g. 3.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2011. - 26.lpp.

Cereal fiber intake in aged men and women / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.23.

Changes in urinary iodine status following 10-year voluntary salt iodization in Latvia / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.26, (2011), abstr. P425. - 13th European Congress of Endocrinology (Rotterdam, the Netherlands, Apr.30-May 4, 2011) : [Abstracts].

Clinical problems with warfarin use in patients with atrial fibrillation / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Interventional Medicine & Applied Science. - Vol.3, N 3 (2011, Sept.), p.152. - 19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology (Budapest, Hungary, Sept.15-17, 2011) : [Abstracts]. - T.p. žurn. "Journal of Cardiovascular Electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.s18.

Dažādu efektivitātes kritēriju salīdzinošā informativitāte pacientiem ar ātriju mirgošanu pēc katetrablācijas un sirds resinhronizācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 116.lpp.

Digitālo ortopantomogrammu izmantošanas iespējas osteoporozes riska noteikšanā / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 87.lpp.

Elektrokardiogrāfijas informatīvā nozīme dažādu sirds patoloģiju agrīnā diagnostikā jauniešiem / O.Kalējs, A.Lejnieks, K.Jubele ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 168.lpp.

Elektrokardioversijas terapijas efektivitāte pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks, P.Kaņeps // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 195.lpp.

Epidemiology of gastroesophageal reflux disease in patiens referred for upper / G.Moisejevs, A.Lejnieks, A.Vanags ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.17.

Fibrinogēna līmenis kā prognozes rādītājs pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / J.Verbovenko, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 132.lpp.

Informative role of ECG in diagnostics of different pathologies in adolescents / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Izņemamās protēzes lietošanas ietekme uz žokļu kaulu rentgenoloģiskajiem rādījumiem / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 84.lpp.

Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 166.lpp.

Left atrial deformation in hypertensive patients with a mild degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 194.lpp.

Long Qt syndrome induced ventricular arrhythmias and diagnostic problems in children : [abstract] / K.Jubele, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // The Journal Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.180. - Starptautiski citējamā izdevumā.

New technique for left atrial myocardial function in hypertensive patients with a various degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / P.Sipacovs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // The Journal Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.185. - 7th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (Etoile, Paris, Apr.10-12, 2011) : [Abstracts].

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : kas mainījies 10 gados / I.Konrāde, I.Strēle, L.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 165.lpp.

Par ko liecina lielākā sirds veselības datubāze Latvijā ? / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 93.lpp.

Parvovirus B19 infection in osteoarthritis and rheumatoid arthritis patients [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Murovska, O.Bratslavska, A.Kadisa, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks // XV International Congress of Virology (Sapporo, Japan, Sept.11-16, 2011) : Final Program [Elektroniskais resurss]. - Sapporo, 2011. - Poster VI-PO9-7, on CD-ROM.

Parvovirus B19 infection in osteoarthritis patients / A.Kadisa, O.Bratslavska, S.Kozireva, P.Studers, M.Murovska, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 222.lpp.

Plūsmas citometrijas analīze glioksalāzes-1 noteikšanai cilvēku leikocītos / I.Konrāde, A.Lejnieks, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 180.lpp.

Prevalence of iodine deficiency in Latvia 2000-2010 : multifactorial analysis of changes / I.Rubule ...[u.c.] ; scientific supervisors: I.Konrade, A.Lejnieks, V.Pīrāgs, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.144.

Regional correction in waist circumference evaluation needed in Latvia / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, I.Skuja, A.Lejnieks // Atherosclerosis Supplements. - Vol.12, N 1 (2011, June), p.168. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between loss of the general bone mineral density and reduction of the residual ridge in edentulous postmenopausal females : a 4-year pilot study : [abstract] / A.Slaidina, B.Ozola, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // 14th Meeting of the International College of Prosthodontists (Hawaii, Big Island, Sept.8-12, 2011) : Conference Program. - Hawaii, 2011. - P.181-182.

Saistība starp bezzobu apakšžokļa resorbciju un vispārējo kaulu minerālblīvumu / B.Ozola, A.Slaidiņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 94.lpp.

Samazināta vispārējā kaulu minerālblīvuma ietekme uz bezzobu apakšžokļa rezorbciju / B.Ozola, A.Slaidiņa, U.Soboļeva, A.Lejnieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 66.lpp.

SIA "Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Gaiļezers" pacienti ar toksisku alkohola iedarbību : 2010. gada datu analīze / R.Stašinskis, V.Liguts, A.Lejnieks, D.Grundāne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 200.lpp.

Single center 7 years experience with intraoperative catheter ablation : patients, devices, approaches [Elektroniskais resurss] / O.Kalejs, R.Lācis, P.Stradins, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Suppl.3 (2011, June), p.1. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://europace.oxfordjournals.org/conteny/13/suppl_3/NP.12…

Sirds koronāro artēriju ektāzijas pacientiem, kuriem veiktas koronarogrāfijas / A.Kalniņš, A.Strēlnieks, A.Kaļiņins, A.Lejnieks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 38.lpp.

Sirds un asinsvadu slimību riska novērtējums personām ar metabolo sindromu (Vai SCORE sistēmai var ticēt?) / I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Skuja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 130.lpp.

Stašinskis, Roberts. Diferenciāldiagnostiskās iespējas saindēšanās gadījumos ar etanolu un alkohola surogātiem / R.Stašinskis, V.Liguts, A.Lejnieks // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 33.-34.lpp.

Successful treatment of prostate cancer in a case of severe haemophilia A patient / S.Lejniece, A.Lejnieks, G.Kluce ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.219. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The alterations of glyoxalase enzyme activities are earlier detected in neuronal tissues than in blood samples / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // World Diabetes Congress (Dubai, United Arab Emirates, Dec.4-8, 2011) : [Abstracts] / International Diabetes Federation. - Dubai, 2011. - P.387-388.

The association between resorption of mandibular residual ridge and general bone mineral density : [abstract] / B.Ozola, A.Slaidina, U.Soboleva, A.Lejnieks // 4th International Conference "Advanced digital tecnhology in head & neck reconstruction" (ADT) (Freiburg, Germany, May 5-8, 2011) : Conference Program. - Freiburg, 2011. - P.133-134.

The prevalence of celiac disease in patients with functional gastrointestinal diseases / I.Kikuste, A.Lejnieks, A.Vanags ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.13.

Vasaraudze, I. A 3 years experience with levonorgestrel - releasing intrauterine system (LNG IUS) in menorrhagia therapy in Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 11th Seminar of the European Society of Contraception and Reproductive Health "Clinical aspects of contraception" (Kaunas, Lithuania, Sept.23-24, 2011) : Final Programme and Book of Abstracts. - Kaunas, 2011. - Abstr. P-08.

Vasaraudze, I. Levonorgestrelu atbrīvojošās intrautrīnās sistēmas ietekme uz dzemdes un olnīcu izmēriem un struktūru LNG IUS lietotājām / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 46.lpp.

VEGF as potencional biomarker for early diagnosis of gestational diabetes / D.Rezeberga, P.Trejakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 81.-82.lpp.

Vitamīns D - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / I.Kalniņš, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 321.lpp.

Aspirīna rezistences saistība ar koronāriem notikumiem un citiem riska faktoriem / G.Bahs, A.Lejnieks, U.Teibe ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 140.lpp.

Ātriju undulācijas kupēšanas nefarmakoloģisko neinvazīvo metožu salīdzināšana / J.Karpovs, A.Lejnieks, O.Kalējs, J.Voicehovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 83.lpp.

Cereal fiber intake in men at the risk age of prostate cancer : [abstract] / U.Teibe, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // HEALTHGRAIN Conference "Enchancing health benefits of cereal foods - results, perspectives and challenges" (Lund, Sweden, May 5-7, 2010). - Lund, 2010. - P.146.

Cilvēka B19 parvovīrusa infekcija sievietēm un vīriešiem ar reimatoīdo artrītu / N.Kakurina, A.Kadiša, S.Kozireva, A.Lejnieks, M.Murovska, H.Mikažāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 192.lpp.

Clinical and biochemical associations of non-high density lipoprotein cholesterol / I.Stukena, A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E272. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Coronary artery calcium score is a more sensitive indicator of subclinical atherosclerosis than ankle-brachial index / A.Kalvelis, G.Bahs, A.Lejnieks ...[et al.] // Atherosclerosis Supplements. - Vol.11, N 2 (2010, June), p.39. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dažādu sirds ritma traucējumu izplatība starp pacientiem ar vispārēju ķermeņa atdzišanu / O.Kalējs, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 82.lpp.

Different pacing methods for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation / O.Kalejs, A.Lejnieks, N.Nesterovics ...[et al.] // The 10th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel Aviv, Israel, Febr.8-10, 2010) : Final Program & Abstracts. - Tel Aviv, 2010. - Vol.1, p.76.

Feasibility of two-dimensional strain for the assessment of regional atrial myocardial deformation in healthy individuals / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalinin ...[et al.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 116.lpp.

Glucose metabolism changes promote subclinical atherosclerosis / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010, July), p.E283. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Homocisteīns - neatkarīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 134.lpp.

Human parvovirus B19 infection in human osteosarcoma cell line HOS TE85 / S.Kozireva, O.Bratslavska, D.Uzameckis, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // XIII Parvovirus Workshop (Helsinki, Finland, June 20-24, 2010) : [Abstracts]. - Helsinki, 2010. - P.47.

Humoral responses against different parvovirus B19 antigens in patients with rheumatoid arthritis / O.Bracslavska, S.Kozireva, A.Kadisa, A.Lejnieks, M.Murovska, H.Mikazane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 191.lpp.

Immunomodulatory properties of adipose-derived stem cells cultured in autologous serum : [abstract] / A.Lejnieks, A.Bogdanova, A.Zvaigzne ...[et al.] // 3rd Annual Stem Cells Europe Conference (Edinburgh, Scotland, Aug.24-25, 2010). - Edinburgh, 2010. - Poster N 8a.

Infekciozu aģentu izraisītu artrītu diferenciāldiagnostiskie aspekti / U.Caune, A.Krūmiņa, A.Lejnieks, L.Vīksna // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 167.lpp.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices, approaches : 7 years single center experience / O.Kalējs, R.Lācis, P.Stradiņš, E.Strīķe, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.86. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.36-37.

Kuzema, Viktorija. The survival prior to end-stage renal disease : role of hemoglobin level / V.Kuzema, A.Lejnieks, A.Petersons // Diabetes. - Vol.59, Suppl.1 (2010, June), [nav norādītas lpp.]. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lacka, Kristine. The frequency of anemia and evaluation of correction possibilities of anemia for patients having ovarian cancer / K.Lacka, S.Plate, A.Lejnieks // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.54.

Left atrial myocardial longitudinal function in hypertensive patients with a various degree of the left ventricular hypertrophy : a two-dimensional speckle tracking study / G.Bahs, A.Lejnieks, A.Kalvelis ...[et al.] // European Journal of Echocardiography. - Vol.11, Suppl.2 (2010, Dec.), p.P343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejnieks, Aivars. The historical evolution of the understanding of arterial hypertension / A.Lejnieks // IV Baltic Hypertension Congress (Tallinn, Estonia, Apr.22-24, 2010) : Abstracts. - Tallinn, 2010. - P.37-38.

Lymphocytes proliferative response to human parvovirus B19 antigens in rheumatoid arthritis patients / O.Bratslavska, S.Kozireva, A.Kadisa, H.Mikazane, A.Lejnieks, M.Murovska // 4th European Congress of Virology (Como Lake, Italy, Apr.7-11, 2010) : [Abstracts]. - Como Lake, 2010. - P.237.

Parvovirus B19 infection in patients with colorectal cancer / S.Kozireva, O.Bratslavska, D.Uzameckis, S.Donina, A.Lejnieks, M.Murovska // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S706. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pēcmenopauzes osteoporozes ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula resorbciju / A.Slaidiņa, U.Soboļeva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 33.lpp.

Pirmais ģenētiski apstiprinātais iedzimta pagarināta QT intervāla sindroma gadījums Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, P.Šipačovs, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 84.lpp.

Sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un ātriju fibrilāciju pēc radiofrekvences katetrablācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, N.Nesterovičs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 85.lpp.

Tauki uzturā - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību veicinošais faktors / V.Lietuvietis, A.Lejnieks, U.Teibe ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 275.lpp.

The comparative effectiveness of different pacing sites for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation / O.Kalējs, R.Lācis, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.64. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.91-92.

Validity of digital dental panoramic radiographs for identifying postmenopausal women with reduced skeletal bone mineral densities / A.Slaidina, U.Soboleva, I.Daukste, A.Zvaigzne, A.Lejnieks // Osteoporosis International. - Vol.21, Suppl. 1 (2010, May), p.S235. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vēdera apkārtmēra korelācija ar lipīdu, glikozes un C-reaktīvā olbaltuma līmeni / I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, U.Teibe, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 135.lpp.

Vitamin D deficiency in aged men with risk of prostate cancer / U.Teibe, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.63.

Vitamin D intake and deficiency in men at risk of prostate cancer / U.Teibe, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // European Urology Supplements. - Vol.9, Issue 6 (2010, Sept.), p.536. - Abstracts of European Association of Urology (EAU) 4th North Eastern European Meeting (NEEM) (Riga, Sept.10-11, 2010).

Zemāka glioksalāzes-1 aktivitāte pacientiem ar diabētisku dolorozu polineiropātiju / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 156.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Ceļojums metaboliskā sindroma un insulīna rezistences klīniskajos stāvokļos : [informatīvais materiāls] / sast. A.Lejnieks ; zin. recenzente: I.Konrāde. - Rīga, 2015. - 76 lpp. - Aprakstīts pēc vāka.

Kalere, Ieva. Porfīrija - mīti, leģendas un realitāte (izziņai un sapratnei) / [autori: I.Kalere, A.Šibalova, A.Lejnieks ; A.Lejnieka redakcijā]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 74, [1] lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hipertensīvā sirds slimība / A.Kalvelis, A.Lejnieks. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2015. - 37 lpp.

Neiroendokrīno audzēju diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / autoru kolektīvs: G.Purkalne, I.Kudaba, I.Konrāde, A.Lejnieks, A.Derovs, J.Gardovskis, A.Ozoliņš, H.Plaudis, I.Siliņš, I.Štrumfa, M.Sperga ...[u.c.]. - Rīga : Hromets poligrāfija, 2015. - 51, [1] lpp. - Materiāls izdots ar atbalstu: afonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds), Novartis oncology.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Lejnieks, Aivars. Zināt un ticēt! : Vai - kas traucē sasniegt terapijas mērķus? / A.Lejnieks. - Rīga : 2014. - 27, [3] lpp. - Lekcija nolasīta LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē 2014.gada martā un RSU Zinātniskās konferences plenārsēdē 2014.gada aprīlī.

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Arteriālā hipertensija un lielo artēriju elastība / [sast. A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Stuķēna]. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2013. - 45, [1] lpp.

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas / darba grupa : O.Kalējs, A.Kalvelis, J.Lācis, P.Stradiņš ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti : G.Latkovskis, A.Lejnieks ; Latvijas kardiologu biedrība. - Rīga: Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, 2013. - 223 lpp.

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / sastādījuši M.Liepiņš, A.Lejnieks. - Rīga : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 77, [2] lpp. - Rekomendācijas sagatavotas ar uzņēmuma SANDOZ atbalstu.

Dziļo vēnu tromboze : diagnostika, profilakse un ārstēšana : vadlīnijas / [darba grupa: D. Krieviņš, A. Kalvelis, S. Lejniece, A. Lejnieks, J. Gardovskis, A. Sondore, M. Jansone ...[u.c.]]. - [Rīga], 2012. - 83 lpp. - "Projektu atbalsta Bayer Health Care".

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Lejnieks, Aivars. Arteriālā hipertensija un vaskulārā smadzeņu slimība / A.Lejnieks, A.Kalvelis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšīgo slimību katedra. - [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2012. - 52 lpp. - Materiāla izdošanu atbalsta SIA KRKA Latvija.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hroniska koronārā sirds slimība : miokarda metabolās pārmaiņas un patfizioloģiskie mehānismi, išēmijas klīniskās izpausmes, ārstēšanas principi, išēmijas, metabolo un funkcionālo traucējumu korekcija, galveno preparātu raksturojums : informatīvi materiāli studentiem un ārstiem / A.Kalvelis, A.Lejnieks. - Rīga : [b.i.], 2011. - 66 lpp.

Lejnieks, Aivars. Tradicionālie un vazodilatējošie beta adrenoblokatori : informācija un pārdomas / A.Lejnieks, A.Kalvelis. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. - 35 lpp.

Lejnieks, Aivars. Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / A.Lejnieks, A.Kalvelis. - [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. - 33 lpp.

Arteriālās hipertensijas aktualitātes / sagat. prof. A.Kalvelis ; prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2010. - 35 lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, O.Kalējs, S.Lejniece, A.Lejnieks, I.Mihailova, A.Pētersons ... [u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. - 1.sēj., 942 lpp.

Docētie studiju kursi

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes (endokrinoloģija, hematoloģija, pneimonoloģija)

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumi

Pētnieciskais darbs

Promocijas eksāmens specialitātē

Valsts pārbaudījums

Publikācijas

Raksti​​

A population based study of multiple myeloma patients with medication-related osteonecrosis of the jaw / D.Auzina, A.Slaidina, M.Sevastjanova, R.Erts, A.Lejnieks, S.Lejniece // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.21, No.1 (2019), p.13-17.

Comparison of effectiveness and safety of antiarrhythmic drugs class IC and III in patients after electrical cardioversion / A.Strelnieks, A.Berzins, M.Karakone, I.Pupkevica, K.Jubele, M.Vikmane, S.Sakne, O.Kalejs, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.1 (2019, March), p.34-39. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0005

Cytokines and MMP-9 levels in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with persistent parvovirus B19, HHV-6 and HHV-7 infection / A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Svirskis, P.Studers, I.Girkontaite, A.Lejnieks, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.278-287. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0045

Growing number of incident pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients in Latvia : a shifting epidemiological landscape? Data from a national pulmonary hypertension registry / K.Sablinskis, M.Sablinskis, A.Lejnieks, A.Skride // European Journal of Internal Medicine. - Vol.59 (2019, Jan.), p.e16-e17. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1016/j.ejim.2018.09.017

HDL-C role in acquired aortic valve stenosis patients and its relationship with oxidative stress / S.Svirskis, V.Mackevics, P.Tretjakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, July), article No.416, p.1-12. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55080416

Immunological mechanisms of autoimmune thyroid diseases : a shift in the traditional TH1/TH2 paradigm / T.Zake, S.Skuja, A.Lejnieks, V.Groma, I.Konrade // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, Apr.), p.67-77. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0012

Impact of several proinflammatory and cell degradation factors in patients with aortic valve stenosis / J.Lurins, S.Svirskis, Z.Nora-Krukle, P.Tretjakovs, V.Mackevics, A.Lejnieks ...[et al.] // Experimental and Therapeutic Medicine. - Vol.17, No.4 (2019, Apr.), p.2433-2442. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3892/etm.2019.7254

Kalniņš, Artis. Comparison among different scoring systems in predicting procedural success and long-term outcomes after percutaneous coronary intervention in patients with chronic total coronary artery occlusions / A.Kalnins, I.Strele, A.Lejnieks // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.494, p.1-10. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55080494

Lead-related infective endocarditis in Latvia : a single centre experience / P.Stradins, M.Kalejs, A.Maca, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.9 (2019, Sept.), article No.E566. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55090566

Lejnieks, Aivars. 2.tipa cukura diabēts : stratēģijas maiņa terapijā / A.Lejnieks, I.Tonne // Doctus. - Nr.4 (2019, apr.), 36.-41.lpp.

Lejnieks, Aivars. Saules vitamīns : [par D vitamīna saistību ar dažādām slimībām] / A.Lejnieks // Medicus Bonus. - Nr.41 (2019, marts/apr.), 22.-24.lpp., 26.lpp.

Meija, Laila. Postprandial glycaemic and insulinaemic responses after consumption of activated wheat and triticale grain flakes / L.Meija, G.Havensone, A.Lejnieks // Journal of Nutrition and Metabolism. - 2019, Jan., article No.6594896. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1155/2019/6594896

Melatonin concentrations and sleep quality in patients with type 2 diabetes and obesity / I.Kalere, I.Konrade, A.Proskurina, S.Upmale, T.Zake, N.Limba, G.Krievina, A.Lejnieks, P.Tretjakovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.152-157. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0024

Methods for detection of direct oral anticoagulants and their role in clinical practice / K.Pukite, J.Meisters, I.Urtane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Cor et Vasa. - Vol.61, Issue 4 (2019, Aug./Sept.), p.370-376. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.33678/cor.2019.050

PAI-1 level differences in malignant plural effusion, parapneumonic pleuritis, and cardiac hydrothorax / D.Zentina, I.Stukena, A.Krams, A.Lejnieks // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.9 (2019, Sept.), article No.567, p.1-6. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55090567

Potential drug-drug interactions between oral anticoagulants for high-risk patients with atrial fibrillation in Latvia / K.Apsite, K.Pukite, A.Tupahins, N.Nikrus, B.Lurina, I.Pupkevica, A.Lejnieks, O.Kalejs // Cor et Vasa. - Vol.61, Issue3 (2019, July/Aug.), p.266-271. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.33678/cor.2019.023

Prognostic utility of novel biomarkers in aortic valve stenosis / P.Tretjakovs, G.Krievina, L.Blumfelds, V.Mackevics, A.Lejnieks, G.Bahs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.100-106. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.2478/prolas-2019-0016

Proportion of the CD19-positive and CD19-negative lymphocytes and monocytes within the peripheral blood mononuclear cell set is characteristic for rheumatoid arthritis / I.Kholodnyuk, A.Kadisa, S.Svirskis, S.Gravelsina, P.Studers, I.Spaka, A.Sultanova, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.10 (2019, Sept.), article No.630, p.1-14. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55100630

Venous thromboembolism recurrence in Latvian population : single University Hospital data / D.Kigitovica, A.Lejnieks, A.Skride ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.9 (2019, Aug.), article No.E510. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55090510

Antibakteriālā terapija pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību : sešu gadu pieredze divās Latvijas universitātes slimnīcās / H.Dauvarte, E.Vašuka, L.Dobelniece, P.Zaļizko, V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 98.-105.lpp.

Assessment of cardiac resynchronisation therapy efficacy determining factors for patients with moderate and severe heart failure in the population of Latvia in a 12 and 24 month study / M.Vikmane, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.6 (2018, Dec.), p.313-321. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Atrial fibrillation, oral anticoagulants and health related quality of life [Elektroniskais resurss] / V.Voicehovskis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Cor et Vasa [Elektroniskais resurss]. - Vol.60, Issue 6 (2018, Dec.), p.e597-e602. - Resurss aprakstīts 2019.g. 25.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00108650…

CD40 rs4810485 T>G polymorphism and susceptibility to ankylosing spondylitis in the Latvian population [Elektroniskais resurss] / J.Zepa, I.Bulina, A.Lejnieks ...[et al.] // Genetics and Molecular Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.17, No.3 (2018), article No.gmr18081. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.geneticsmr.com/issue/2018/3

Characteristics and survival data from Latvian pulmonary hypertension registry : comparison of prospective pulmonary hypertension registries in Europe [Elektroniskais resurss] / A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks ...[et al.] // Pulmonary Circulation [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, No.3 (2018, July), p.1-9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5844642/

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and antiphospholipid syndrome with immune thrombocytopenia : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, S.Lejniece, A.Lejnieks ...[et al.] // American Journal of Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.19 (2018), p.1245-1248. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.amjcaserep.com/abstract/index/idArt/909778

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension and antiphospholipid syndrome with immune thrombocytopenia : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, S.Lejniece, A.Lejnieks ...[et al.] // The American Journal of Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.19 (2018), p.1245-1248. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.amjcaserep.com/download/index/idArt/909778

Chronic total coronary artery occlusion recanalisation with percutaneous coronary intervention - Single centre 10-year experience / I.Strele, I.Kurcalte, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.1 (2018), p.1-8. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gut colonization with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae may increase disease activity in biologic-naive outpatients with ulcerative colitis : an interim analysis / V.Skuja, A.Derovs, I.Kempa, Z.Straume, J.Eglite, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Gastroenterology and Hepatology. - Vol.30, No.1 (2018, Jan.), p.92-100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Increased serum chemerin level to predict early onset of aortic valve stenosis / J.Lurins, D.Lurina, P.Tretjakovs, V.Mackevics, A.Lejnieks ...[et al.] // Biomedical Reports. - Vol.8, No.1 (2018, Jan.), p.31-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardiovaskulāro notikumu analīze pacientiem ar ātriju fibrilāciju gada laikā pēc elektriskās kardioversijas / E.Knoka, A.Strēnieks, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 5.-15.lpp.

Lejnieks, Aivars. Medicīna kā māksla jeb quo vadis? : [par ārsta un pacienta sadarbību un ārstēšanas mākslu] / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2018, nov.), 6.-8.lpp.

Low cardiovascular event rate and high atrial fibrillation recurrence rate one year after electrical cardioversion [Elektroniskais resurss] / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Cor et Vasa [Elektroniskais resurss]. - Vol.60, Issue 3 (2018, June), p.e246-e250. - Resurss aprakstīts 2018.g. 30.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00108650…

Methods for detection of direct oral anticoagulants and their role in clinical practice [Elektroniskais resurss] / I.Urtane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Cardiovascular Pharmacology: Open Access [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.4 (2018), [6 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 11.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/archive/cpo-volume-7-issue-4-ye…

Orālo antikoagulantu un citu ārstniecības līdzekļu savstarpējā mijiedarbība augsta riska ātriju fibrillācijas pacientiem Latvijā / K.Apsīte, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 91.-97.lpp.

Overlaps in the pathogenesis of rosacea and atherosclerosis / A.Zavorins, J.Voicehovska, J.Kisis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.3 (2018, June), p.152-159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

P viļņa morfoloģijas prognostiskā vērtība ātriju fibrilācijas recidīvu riska novērtēšanā pēc elektriskas kardioversijas / I.Pupkeviča, A.Strēlnieks, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 106.-115.lpp.

Population genetics of Latvians in the context of admixture between North-Eastern European ethnic groups / A.Puzuka, A.Zarina, L.Gailite (Piekuse) ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.3 (2018, June), p.131-151. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Riska faktori gastrointestinālā trakta kolonizācijai ar paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošām enterobaktērijām ambulatoriem pacientiem ar čūlaino kolītu / K.Pekarska, A.Krūmiņa, Z.Straume, A.Lejnieks, A.Derovs, V.Skuja ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 27.-38.lpp.

The impact of body mass index on disease progression in ankylosing spondylitis / J.Zepa, I.Buliņa, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.72, No.1 (2018), p.23-28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vai orālo antikoagulantu veida izvēle spēj ietekmēt dzīves kvalitāti pacientiem ar augsta riska ātriju fibrillāciju Latvijā? / K.Apsīte, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 83.-90.lpp.

Antibakteriālas terapijas spektrs pacientiem ar čūlaino kolītu un Krona slimību : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / V.Skuja, A.Derovs, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 49.-54.lpp.

Biomarkers in community-acquired pneumonia assessment / N.Voskresenska, S.Babikovs, J.Voicehovska, A.Šķesters, A.Silova, V.Voicehovskis, R.Aleksejeva, A.Lejnieks, J.Karpovs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.1/2 (2017), p.8-13. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Čūlainā kolīta klīniskās aktivitātes smaguma saistība ar multirezistento paplašināta spektra beta laktamāzi producējošo Enterobacteriaceae dzimtas baktēriju kolonizāciju zarnu traktā : provizoriskie pētījuma dati / V.Skuja, A.Krūmiņa, L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 82.-93.lpp.

Current use of antibacterial agents may act as a risk factor for gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae in ulcerative colitis patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 520.-531.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Glycaemic profile and insulin response after consuming triticale flakes / G.Havensone, L.Meija, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.434-439. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.401-407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Klīniskie pētījumi - zelta svarā un vērtē : [stāsta P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Klīnisko pētījumu daļas vadītājs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas galv. speciālists, SIA "CRO Partner" rīkotājdirektore, Zāļu klīniskās izpētes ētikas komitejas GCP konsultants] / D.Krieviņš, A.Lejnieks, L.Anuže, N.Porītis ; sagatavoja E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.29 (2017, apr./maijs), 10.-13.lpp.

Lejniece, Sandra. Pārdomas par šodienas internās medicīnas izpratnes maiņas nepieciešamību ārstu profesionālajā attīstībā / S.Lejniece, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2017, maijs/jūn.), 22.-32.lpp.

Lejnieks, Aivars. Sirds un asinsvadu slimības : kas traucē sasniegt terapijas mērķus? : [par slimību saistību ar dzīvildzi un medikamentozā protokola realizāciju] / A.Lejnieks // Medicus Bonus. - Nr.32 (2017, okt./nov.), 58.-60.lpp.

Lejnieks, Aivars. Terapijas mērķu sasniegšana / A.Lejnieks // Medicus Bonus. - Nr.31 (2017, aug./sept.), 56., 58.-60.lpp.

Lejnieks, Aivars. Vai propedeitika ir morāli un saturiski novecojusi 21. gadsimtā? / A.Lejnieks, J.Voicehovska // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2017, dec.), 1.-5.lpp.

Medicīna 2050 : I daļa: onkoloģija, kardioloģija, endokrinoloģija, psihosomatiskā medicīna : [raksti] / [sagatavojušas] M.Lapsa, G.Skrebele // Doctus. - Nr.11 (2017, nov.), 74.-79.lpp. - Saturs: Onkoloģija / J.Eglītis ; Kardioloģija / O.Kalējs ; Endokrinoloģija / A.Lejnieks ; Psihosomatiskā veselība / G.Ancāne.

Milk as an essential source of iodine in Latvian population / L.V.Neimane, I.Konrade, A.Klaviņa, I.Martinsone, V.Cauce, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.71, No.6 (2017), p.414-418. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Persistent HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection as trigger factor of rheumatoid arthritis and osteoarthritis development / M.Murovska, A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сборник научных трудов. - Минск, 2017. - Вып.10, c.261-265. - Резюме на русском языке.

Prevalence of viral hepatitis C among healthcare professionals in intensive care units in 2015 : a cross-sectional study from Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, J.Storozenko, R.Simanis, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Emerging Diseases and Virology [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2017), [5 p]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http:// dx.doi.org/10.16966/2473-1846.138

Pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease : insights from Latvian PAH registry [Elektroniskais resurss] / A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks ...[et al.] // European Journal of Internal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.40 (2017, May), p.e13-e14. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.jūl. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095362051…

Pulmonary arterial hypertension in a patient treated with dasatinib : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, A.Lejnieks, S.Lejniece ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Dec.), article No.362, [4 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747081/

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Ārstu komunikācijas prasmju apguvei izmantoto metožu efektivitāte : pētījumu apskatu analīze / I. Salmane-Kuļikovska, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 40.-48.lpp.

The relationship between HLA class II alleles and immunological status of patients with HIV-associated tuberculosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Azina, J.Eglite, O.Kolesova, A.Kolesovs, J.Storozenko, G.Sture, E.Hagina, B.Rozentale, A.Lejnieks // World Journal of Pharmaceutical and Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue 2 (2017, March), p.27-32. - Resurss aprakstīts 2018.g. 18.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.wjpmr.com/home/archive_show/2017/19/VOLUME-3-MAR…

Tritikāles pārslu ietekme uz glikēmiju / G.Havensone, L.Balode, L.Meija, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 55.-62.lpp.

Современные методы эхокардиографии в оценке функции правого желудочка = Current echocardiographic techniques for evaluation of the right ventricle / Ж.Пичкуре, А.Калинин, А.Лейниекс, М.Алехин // Кардиология = Kardiologiia. - Т.57, N 9 (2017), с.54-64. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Резюме на английском языке.

Diagnostic value of tumour markers CA-125 and CEA in the diagnostics of malignant pleural fluids / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.2 (2016), p.41-46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Digestive system diseases as the most common disease group among patients with extended-spectrum beta-lactamase producing bacterial infection / L.Viksna, A.Derovs, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.5-16.

Effect of human herpesviruses 6 and 7 infection on the clinical course of rheumatoid arthritis / A.Kadiša, Z.Nora-Krūkle, S.Kozireva, Š.Svirskis, P.Studers, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.165-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

First data from Latvian chronic thromboembolic pulmonary hypertension registry [Elektroniskais resurss] / A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks ...[et al.] // European Journal of Internal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.32 (2016, July), p.e23-e24. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.jūn. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095362051…

Higher CTX-M, TEM, and SHV extended-spectrum beta-lactamase plasmid gene combination frequency in ESBL producing Klebsiella pneumoniae compared with ESBL producing Escherichia coli [Elektroniskais resurss] / V.Skuja, A.Derovs, L.Vīksna, L.Piekuse, I.Kempa, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // CBU International Conference on Integration and Innovation in Science and Education (Prague, Czech Republik, March 23-25, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings / Central Bohemia University. - Prague, 2016. - Vol.4 (2016), p.732-739. - Resurss aprakstīts 2017.g. 22.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/841/pdf…

Horionkarcinoma : hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas iemesls : klīniskais gadījums / A.Skride, A.Rudzītis, A.Lejnieks, K.Šablinskis // Doctus. - Nr.6 (2016, jūn.), 60.-63.lpp.

Konrāde, Ilze. 2.tipa cukura diabēta pacientu perioperatīvās aprūpes aspekti / I.Konrāde, A.Lejnieks, I.Tonne // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2016, aug.), 59.-64.lpp.

Liepiņš, Māris. Decreasing prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Rīga East University Hospital / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.232-236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālo antikoagulantu klīniskā lietojuma tendenču salīdzinājums divu gadu laika posmā pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / A.Strēlnieks, M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 119.-133.lpp.

Peripheral blood mononuclear cells' proliferative response to human parvovirus B19 antigens in patients with rheumatoid arthritis / O.Bratslavska, S.Kozireva, A.Kadisa, Š.Svirskis, A.Lejnieks, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.175-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polymorphisms in MEN1 and DRD2 genes are associated with the occurrence and characteristics of pituitary adenomas / R.Peculis, I.Balcere, A.Lejnieks ...[et al.] // European Journal of Endocrinology. - Vol.175, No.2 (2016, Aug.), p.145-153. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pulmonary arterial hypertension associated with adult congenital heart disease, when inoperable becomes operable : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, S.Upmale, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue 3 (2016, June), article No.350. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/ArchiveJPRM/jprm-archive.php?jo…

Pulmonary hypertension in adults with congenital heart disease: first data from Latvian PAH registry [Elektroniskais resurss] / A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks, A.Rudzitis // European Journal of Internal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.36 (2016, Dec.), p.e20-e21. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095362051…

Retrogrādās metodes lietošana hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvā ārstēšanā Latvijā / A.Kalniņš, A.Lismanis, A.Lejnieks, A.Ērglis // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 53.-63.lpp.

Risk factors that determine less favourable hospitalisation course and outcome in patients with ESBL producing Enterobacteriaceae infection : preliminary results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, L.Vīksna, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.252-255. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Role of interferon-gamma (Ifn-γ) in immune response regulation in HIV-1 and HIV-1 + mycobacterium tuberculosis (TB) infected patients / B.Rozentāle, E.Hagina, J.Eglīte, J.Storozenko, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.211-214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skuja, Ilze. Chemerin relationship with glucose and lipid metabolism in clinically asymptomatic patients [Elektroniskais resurss] / I.Skuja, I.Stukena, A.Lejnieks // Family Medicine & Medical Science Research [Elektronisks resurss]. - Vol.5, Issue 1, (2016), [p.1-6]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsgroup.org/journals/chemerin-relationship-wi…

The role of fatique in the course of axial Spondyloarthritis [Elektroniskais resurss] / A.Lejnieks, J.Zepa, I.Bulina ...[et al.] // Clinical Research and Development [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.1 (2016, March), 6 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 21.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://aperito.org/uploads/pdf/CRDOA-3-118.pdf

Trends in tuberculosis/human immunodeficiency virus comorbidity, Latvia, 2012-2014 [Elektroniskais resurss] / J.Eglite, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Scientific Research & Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, No.5 (2016), p.1-7. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue/1391

Alkylresorcinol metabolites in urine and plasma as potential biomarkers of rye and wheat fiber consumption in prostate cancer patients and controls / L.Meija, V.Cauce, L.Lārmane, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // Nutrition and Cancer. - Vol.67, No.2 (2015), p.258-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Lejnieks, Aivars. Neiroendokrīno audzēju un diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 34.-35.lpp.

Patoloģiskas elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un elektrokardiogrāfiskā atbilstība līdz šim pieņemtajām normām pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.-181.lpp.

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Sirds magnētiskās rezonanses prognostiskā nozīme pēc ST elevācijas miokarda infarkta / K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 106.-121.lpp.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar mērenu un smagu sirds mazspēju Latvijas populācijā / M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 157.-171.lpp.

Think porphyria : case report and review of literature = Задумайтесь о порфирии : клинический случай и обзор литературы/ Z.Straume, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Experimental and clinical gastroenterology = Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - Vol.119, No.7 (2015), p.69-76. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsav. angļu val.

Use of exploratory factor analysis to ascertain the correlation between the activities of rheumatoid arthritis and infection by human parvovirus B19 / N.Kakurina, A.Kadisa, A.Lejnieks, H.Mikazane, S.Kozireva, M.Murovska // Medicina (Kaunas). - Vol.51, No.1 (2015), p.18-24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem / A.Lejnieks, J.Zepa, I.Buliņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 52.-59.lpp.

Bone mineral density and mandibular residual ridge resorption / B.Springe, A.Slaidina, U.Soboleva, A.Lejnieks // International Journal of Prosthodontics. - Vol.27, No.3 (2014, May/June), p.270-276. - Starptautiski citējamā izdevumā.

D vitamīns uzturā un serumā priekšdziedzera vēža slimniekiem un kontroles grupas vīriešiem / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 291.-299.lpp.

Dzīvību apdraudošo kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīnisko iznākumu slimniekiem ar akūtu koronāro sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.-137.lpp.

Lejniece, Sandra. Pseidotrombocitopēnija / S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Rivkina // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 32.-34.lpp.

Lejnieks, Aivars. Lizosomālās uzkrāšanās slimības / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 16.-26.lpp.

Lejnieks, Aivars. SGLT2 inhibitoru medikamentu attīstība, darbības princips un to vieta 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā : literatūras apskats / A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 4.-16.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Pepsinogen testing for evaluation of the success of Helicobacter pylori eradication at 4 weeks after completion of therapy / A.Lejnieks, I.Tolmanis, M.Leja ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.1 (2014), p.8-13. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija sirds mazspējas slimniekiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.-127.lpp.

Urīnskābe kā informatīvs metabolisko pārmaiņu rādītājs aptaukošanās gadījumā / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Kalvelis, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 89.-96.lpp.

Vai BNP līmenis serumā ir pietiekami jutīgs diagnostisks marķieris pacientiem ar kardiālu hidrotoraksu? / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Žentiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 75.-81.lpp.

Alkylresorcinols in Latvian and Finnish breads / L.Meija, A.Lejnieks, V.Lietuvietis ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.1 (2013, Febr.), p.117-121. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Audzēja marķieri pleiras šķidrumā / D.Dubava, M.Tirzīte, A.Krams, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 65.-71.lpp.

Chronic total coronary artery occlusion recanalization with percutaneous coronary intervention using anterograde and retrograde approach - Riga East Clinical University Hospital experience / A.Kalnins, G.Lukstins, I.Kurcalte, A.Lejnieks // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.17-21.

Consumption of the whole-grain rye bread and progression of prostate cancer / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.4/5 (2013), 448.-451.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dietary intake and major sources of plant lignans in Latvian men and women / A.Lejnieks, V.Lietuvietis, L.Meija ...[et al.] // International Journal of Food Sciences and Nutrition. - Vol.64, No.5 (2013, Aug.), p.535-543. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Gene. - Vol.515, No.1 (2013, Febr.), p.140-143. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiroendokrīno audzēju centru izveide Latvijā / V.Korņilova-Fiļušina, A.Ozoliņš, Z.Narbuts, G.Trofimovičs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2013, sept.), 60.-63.lpp.

Serum haemoglobin and ferritin levels among fertile age LNG IUS users in I.Vasaraudze's Private Clinic Ltd., Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks, R.Erts // Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia. - Vol.35, No.1 : Human Reproduction 2013 (2013 Jan./Febr.), p.355-357. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The influence of the levonorgestrel-releassing intrauterine system (Lng Ius) on metabolic markers in women with normal body mass and overweight women / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, R.Erts, A.Lejnieks // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.27-32.

Vagnere-Grinberga, Vita. Sirds un asinsvadu slimību riska faktori un to salīdzinājums starp vadošajiem un ierindas darbiniekiem / V.Vagnere-Grinberga, S.Vilcāne, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 80.-89.lpp.

Vasaraudze, Ineta. A 5-year experience with levonorgestrel releasing intrauterine system in menorrhagia therapy in Latvia / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) (Lisbon, Portugal, Nov.8-11, 2012) : Monduzzi Editoriale Proceedings / ed. J.Ben-Rafael. - Milano 2013. - P.291-295.

Vasaraudze, Ineta. Datu analīze par menorāģijas terapiju ar levonorgestrelu atbrīvojošo intrauterīno sistēmu (LNG IUS) Latvijā no 2006. līdz 2010. gadam / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 63.-69.lpp.

Vitamin D status and its seasonal variations and association with parathyroid hormone concentration in healthy women in Riga / A.Lejnieks, A.Slaidina, U.Soboleva, S.Lejniece ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.329-334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Acute decompensated heart failure therapy enriched with angiotensin-neprilysin inhibitor, a single-center real life experience / V.Grebneva, I.Kurcalte, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // European Journal of Heart Failure. - Vol.21, Issue S1 (2019, May), p.541-542, abstract No.P2095. - The Heart Failure 2019 and the World Congress on Acute Heart Failure (Athens, Greece, May 25-28, 2019) : Abstracts.

Expression of dickkopf-related protein 1 and evidence of osteolysis in multiple myeloma patients / D.Auziņa, S.Lejniece, V.Groma, A.Lejnieks ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.55.

How postmenopausal female age and bone mineral density affect jaw bones / A.Slaidina, B.Springe, E.Nikitina, U.Soboleva, A.Lejnieks // Osteoporosis International. - Vol.30, Suppl.2 (2019, July), p.S571-S572, abstract No.P758. - World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (Paris, France, Apr.4-7, 2019) : Meeting Abstracts.

International TATA study slice in Latvia / I.Skuja, A.Puce, M.Taube, I.Stukena, A.Lejnieks, J.Y.Le Reste // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.657.

Oral anticoagulant influence on health-related quality of life for high-risk atrial fibrillation patients : 6-month and 12-month follow-up / K.Apsīte, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.37.

Predictors of effective electrical cardioversion of atrial fibrillation / I.Pupkeviča, K.Apsīte, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.43.

Results of acute decompensated heart failure treatment with early addition of angiotensin-neprylisin inhibitor / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.27.

Role of oxidative stress in calcific aortic valve stenosis patients / G.Gersone, S.Svirskis, V.Mackevics, P.Tretjakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.6.

Antibiotic and steroid use - risk factors for gut colonization with ESBL producing enterobacteria in ulcerative colitis out-patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // American Journal of Gastroenterology. - Vol.113, Suppl.1 (2018, Febr.), p.S12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ciprofloxacin resistance is higher in ulcerative colitis (UC) patients with more severe disease activity and more exacerbations : preliminary study results [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.17. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "United European gastroenterology journal". -Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A461.

Do patients who use different oral anticoagulants have a statistically significant difference for potential drug-drug interactions? / K.Jubele, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.453. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drug-drug interactions with oral anticoagulants among high-risk non-valvular atrial fibrillation patients / K.Apsite, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // 14th International Dead Sea Symposium on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias (IDSS 2018) (Tel Aviv, Israel, Oct.28-31, 2018) : Abstract Book. - Tel Aviv, 2018. - P.75.-1095.

Factors associated with gut colonization and decolonization with extended spectrum beta-lactamase producing enterobacteria in ulcerative colitis patients : preliminary study results / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A434. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Factors associated with gut colonization with extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteria (ESBL-E) in ulcerative colitis (UC) patients : preliminary study results : [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.06. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gut colonization with ESBL producing enterobacteria may worsen the health related quality of life in ulcerative colitis out-patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // American Journal of Gastroenterology. - Vol.113, Suppl.1 (2018, Febr.), p.S16. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gut colonization with extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteria (ESBL-E) might be associated with Ciprofloxacin resistance in inflammatory bowel disease (IBD) out-patients : preliminary study results [abstract] / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P06.05. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "United European Gastroenterology Journal". -Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A460.

Health related quality of life depending on oral anticoagulant type among high­risk atrial fibrillation patients / V.Voicehovskis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace. - Vol.20, Issue Suppl.1 (2018, March), p.i68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence on health related quality of life by oral anticoagulant usage / T.Ivascenko, V.Voicehovskis, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // 14th International Dead Sea Symposium on Innovations and Controversies in Cardiac Arrhythmias (IDSS 2018) (Tel Aviv, Israel, Oct.28-31, 2018) : Abstract Book. - Tel Aviv, 2018. - P.75.-1097.

Longer disease course is associated with reduced systematic anti-inflammatory response in ulcerative colitis patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2018, Oct.), p.A428.-A429. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Most common potential drug interactions with oral anticoagulants for atrial fibrillation patients / K.Apsite, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.51, Issue Suppl.1 (2018, Apr.), p.40-41. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Orālo antikoagulantu ietekme uz dzīves kvalitātes novērtējumu saistībā ar veselību / B.Luriņa, V.Voicehovskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 252.lpp.

Orālo antikoagulantu potenciālās mijiedarbības biežums pacientiem ar ātriju fibrilāciju / K.Puķīte, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 256.lpp.

Posttraumatic stress disorder development prevention in high risk group / V.V.Voicehovskis, A.Skesters, J.G.Voicehovska, A.Silova, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // ICPM 2nd Workgroup on Psychosomatic Research and Practice (Paris, France, Sept.20-21, 2018) : [Abstracts]. - Paris, 2018. - P.22.

Potential drug interactions with oral anticoagulants among atrial fibrillation patients / K.Apsīte, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace. - Vol.20, Issue Suppl.1 (2018, March), p.i70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Predictors of effective electrical cardioversion of atrial fibrillation / A.Strelnieks, K.Jubele, A.Maca, M.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.453. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The analysis of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation one year after electrical cardioversion / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.452.-453. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vai nodrošinājums ar jodu grūtniecības laikā pēdējos gados ir uzlabojies ? / V.Veisa, I.Konrāde, I.Kalere, I.Strele, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress (Rīga, Latvija, 2018.g. 20.-21.apr.) : kongresa tēzes. - Rīga, 2018. - [1 lpp.]

Vai voluntāra joda papildināšana uzturā ir efektīva stratēģija nodrošinājumam ar jodu grūtniecības pirmajā trimestrī? / I.Konrāde, V.Veisa, I.Kalere, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 60.lpp.

Ventricular rate after electrical cardioversion and recurrence of atrial fibrillation / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Global Heart. - Vol.13, No.4 (2018, Dec.), p.452. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibiotic and steroid use - risk factors for gut colonization with ESBL producing enterobacteria in ulcerative colitis out - patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Advances in Inflammatory Bowel Diseases (AIBD) Congress (Orlando, United States, Nov 9-11, 2017) : [Abstracts]. - Orlando, 2017. - Poster No.P-048.YI.

Auzu un kailgraudu auzu pārslu ietekme uz glikēmiju / G.Havensone, L.Meija, V.Cauce, A.Lejnieks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 255.lpp.

Caune, Olīvija. Psihogēna polidipsija ar dilūcijas hiponatriēmiju [Elektroniskais resurss] : tēzes / O.Caune, I.Konrāde, A.Lejnieks // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 10.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Ciprofloxacin resistance in ESBL producing enterobacteriaceae colonising the gut in IBD patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[et al.] // 12th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) (Barcelona, Spain, Febr.15-18, 2017) : [Abstracts]. - Barcelona, 2017. - Poster No.P783.

Ciprofloxacin resistance in ESBL producing enterobacteriaceae colonizing the gut in IBD patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Crohn's and Colitis. - Vol.11, Suppl.1 (2017, Febr.), p.S481. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparison of rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-standing atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion with high risk of stroke and embolism / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.48, Issue 1, Suppl. (2017, Apr.), p.S119-S120. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Current use of antibacterial agents may act as a risk factor for gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae in ulcerative colitis patients / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 47.-48.lpp.

Empowering medical students education by medical professional communication course as integrative part of internal diseases program : [abstract] / V.V.Voicehovskis, A.Lejnieks, J.G.Voicehovska, L.Umnova, S.Babikovs, T.Ivascenko // The Practice of patient centered care: empowering and engaging patients in the digital era : proceedings of the European Federation for Medical Informatics Special Topic Conference (EFMI STC 2017) (Tel Aviv, Israel, Oct.22-23, 2017) / edited by R.Engelbrecht et al. - Amsterdam : IOS Press, 2017. - P.102. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glycemic and insulin responce after consumption of different grain flakes / L.Meija, G.Havensone, L.Balode, A.Lejnieks // 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "Food science and technology in a changing world" (FOODBALT-2017) (Jelgava, Latvia, Apr.27-28, 2017) : Abstract Book / Latvia University of Agriculture. Faculty of Food Technology. - Jelgava, 2017. - P.38.

Gut colonization with ESBL producing enterobacteria may worsen the health related quality of life in ulcerative colitis out - patients / V.Skuja, A.Krumina, A.Lejnieks, A.Derovs ...[et al.] // Advances in Inflammatory Bowel Diseases (AIBD) Congress (Orlando, United States, Nov. 9-11, 2017) : [Abstracts]. - Orlando, 2017. - Poster No.P-065.YI.

HHV-6 and HHV-7 infection impact on rheumatoid arthritis clinical course : [abstract] / A.Kadisa, Z.Nora-Krukle, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 10th International Conference on HHV-6&7 (Berlin, Germany, July 24-26, 2017) : Program Book. - Berlin, 2017. - Poster No.9-8.

HLA II klases gēnu polimorfisma saistība ar imunoloģiskā statusa rādītājiem pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi Latvijā / I.Ažiņa, J.Eglīte, E.Hagina, J.Storoženko, B.Rozentāle, A.Lejnieks // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 5.lpp.

Impact of several proinflammatory and degeneration factors in aortic valve stenosis : [abstract] / P.Tretjakovs, V.Mackevics, A.Lejnieks ...[et al.] // International Journal of Molecular Medicine. - Vol.40, Suppl.1 (2017), p.S48. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kušinga slimība un tās ārstēšanas līkloči [Elektroniskais resurss] : tēzes / T.Zaķe, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 21.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Labā kambara gareniskās deformācijas ehokardiogrāfiskā novērtēšana pacientiem ar akūtu miokarda infarktu / A.Kalinin, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 39.lpp.

Labā kambara izsviedes frakcijas noteikšana pacientiem ar akūtu miokarda infarktu, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju / A.Kalinin, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 35.lpp.

Latvijā nopērkamo piena produktu nozīme joda deficīta profilaksē / L.V. Neimane, I.Konrāde, A.Kļaviņa, V.Cauce, I.Mārtiņsone, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 257.lpp.

OPTIMED projekta primārie rezultāti : panākumi un nākotnes plāni [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Zaharenko, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 4.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Osteoporotic bone fracture risk assessment in Latvian patients with newly diagnosed sarcoidosis [Elektroniskais resurss] / I.Ruza, Z.Lucane, A.Krams, A.Lejnieks // Endocrine Society 99th Annual Meeting (ENDO 2017) (Orlando, USA, Apr.1-4, 2017) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Orlando, 2017. - Abstract No.SAT 317. - Resurss aprakstīts 2018.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://plan.core-apps.com/tristar_endo17/abstract/f7e437ee…

Reimatoīdā artrīta gaita atkarībā no perioda kopš inficēšanās brīža ar parvovīrusu B19 / A.Kadiša, Z.Nora-Krūkle, S.Kozireva, A.Lejnieks, M.Murovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 20.lpp.

Right ventricular involvement in acutemyocardial infarction of different localization - detection by three-dimensional echocardiography / A.Kalinin, K.Pickurs, A.Lejnieks, E.Erts ...[et al.] // European Heart Journal Cardiovascular Imaging. - Vol.18, Issue Suppl.3 (2017), p.iii49. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Right ventricular longitudinal strain abnormalities in acutemyocardial infarction : beyond the right coronary artery / A.Kalinin, K.Pickurs, A.Lejnieks, E.Erts ...[et al.] // European Heart Journal Cardiovascular Imaging. - Vol.18, Issue Suppl.3 (2017), p.iii407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šuba, Oļegs. Oksidatīvā stresa nozīme pacientiem ar sadzīvē iegūto pneimoniju un tā ietekme uz slimības gaitu un sagaidāmo prognozi / O.Šuba, A.Lejnieks, V.Liguts // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 6. Nacionālais kongress (Ventspils, Latvija, 2017.g. 8.-9.dec.) : programma un tēzes / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Ventspils, 2017. - 12.-13.lpp.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strelnieks, K.Jubele, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.48, Issue 1, Suppl. (2017, Apr.), p.S118-S119. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Younger ulcerative colitis patients with earlier disease onset more often might have gut colonisation with ESBL producing enterobacteriaceae / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumiņa ...[et al.] // Inflammatory Bowel Diseases. - Vol.23, Suppl.1 (2017, Febr.), p.S37-S38. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Определение фракции выброса правого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда с помощью трехмерной эхокардиографии / А.Калинин, К.Пичкур, А.Лейниекс ...[и др.] // VIII международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук " совместно с XII Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, XХIV Ежегодной научно-практической конференцией "Актуальные вопросы кардиологии" : тезисы докладов = VIII International congress "Cardiology at a crossroad of sciences" in conjunction with XII International Symposium of Echocardiography and Vascular Ultrasound, XXIV Annual International Conference "Cardiology Update" : abstract book (Тюмень, Россия, 24-26 мая, 2017 г.). - Тюмень, 2017. - С.209-210.

Оценка продольной деформации правого желудочка у больных с острым инфарктом миокарда / А.Калинин, К.Пичкур, А.Лейниекс ...[и др.] // VIII международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук " совместно с XII Международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, XХIV Ежегодной научно-практической конференцией "Актуальные вопросы кардиологии" : тезисы докладов = VIII International congress "Cardiology at a crossroad of sciences" in conjunction with XII International Symposium of Echocardiography and Vascular Ultrasound, XXIV Annual International Conference "Cardiology Update" : abstract book (Тюмень, Россия, 24-26 мая, 2017 г.). - Тюмень, 2017. - С.210-211.

Aknu fibrozes bioķīmiskie testi asimptomātiskiem pacientiem ar nealkohola taukaino hepatozi / I.Skuja, E.Skuja, I.Stuķēna, A.Lejnieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 62.lpp.

Antibakteriālās terapijas lietošana čūlainā kolīta un Krona slimības gadījumos : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / A.Krūmiņa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 133.lpp.

Cilvēka herpes vīruss 6 un 7 – reimatoīdā artrīta gaitu sekmējoši aģenti / A.Kadiša, Z.Nora-Krūkle, S.Grāvelsiņa, Š.Svirskis, A.Lejnieks, M.Murovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 140.lpp.

Ciprofloxacin resistance in inflammatory bowel disease patients with ESBL-producing enterobacteriaceae colonization / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.4, Suppl.1 (2016, Oct.), p.A30. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ciprofloxacin resistance in ulcerative colitis patients with gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / L.Piekuse, I.Kempa, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.72-73.

Demonstration of parvovirus B19 infection in rheumatoid arthritis / A.Kadisa, S.Kozireva, O.Bratslavska, V.Groma, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.75, Suppl.2 (2016), p.923-924. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diabetic autonomic cardiac neuropathy could be early detected by using twenty-four hours heart rate variability analysis / A.Lejnieks, A.Kalinin, O.Kalejs, R.Erts ...[et al.] // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.18, Issue S1 (2016, Febr.), p.A64-A65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Digestive system diseases - a possible risk factor for worse hospitalization course in patients with ESBL producing bacteria infection / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[u.c.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.14.

Digestive system diseases - the most common disease group among patients infected with ESBL producing bacteria / V.Skuja, L.Piekuse, A.Derovs, A.Krumina, A.Lejnieks ...[u.c.] // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.13.

Effects of disease modifying drugs on humoral immunity in patients with rheumatoid arthritis : [abstract] / M.Isaguliants, A.Kadisa, S.Svirskis, Z.Nora-Krukle, S.Gravelsina, I.Kholodnuk, A.Lejnieks, M.Murovska // 10th International Congress on Autoimmunity (Leipzig, Germany, Apr.6-10, 2016) : Program Book. - Leipzig, 2016. - Abstr. No.879.

Evaluation of iodine concentration in cow milk in Latvia / L.V.Neimane, I.Konrade, A.Klavina, V.Cauce, A.Lejnieks ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.69.

Glycaemic and insulin response after consuming barley and germinated hull-less barley flakes / L.Meija, L.Balode, A.Lejnieks ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.64.

Higher disease activity in ulcerative colitis patients with ESBL producing enterobacteriaceae gut colonization : preliminary study results / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // United European Gastroenterology Journal. - Vol.4, Issue 5, Suppl.1 (2016, Oct.), p.A245-A246. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Higher disease severity in ulcerative colitis patients with gut colonization with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.71-72.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīva ārstēšana, lietojot retrogrādo metodi / A.Kalniņš, I.Kurcalte, A.Strēlnieks, A.Lejnieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 33.lpp.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.39.

Meija, Laila. Glycemic and insulin response after germinated rye flakes [Elektroniskais resurss] / L.Meija, G.Havensone, A.Lejnieks // Journal of nutrition & food sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 8, Suppl. (2016), p.46. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2155-960…

Oxidative stress biomarkers, skin alterations and cardivascular risk factors in metabolic syndrome (MetS) patients / J.Voicehovska, J.Janovska, A.Skesters, A.Silova, S.Babikovs, V.Voicehovskis, J.Kisis, A.Lejnieks ...[et al.] // 4th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome (Venice, Italy, March 3-6, 2016) : [Abstracts]. - Venice, 2016. - P.12.

Pacientu ar čūlaino kolītu un Krona slimību hospitalizācijas biežuma un ilguma analīze Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / A.Krūmiņa, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 142.lpp.

Polymorphisms nearby SLC22A2 and SLC22A3 are associated with the efficiency of metformin monotherapy / L.Zaharenko, I.Konrade, A.Lejnieks ...[et al.] // Latvijas Universitātes 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2016.g. 19.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2016. - 37.-38.lpp.

Portopulmonary hypertension data from Latvian registry / R.Vilde, A.Skride, K.Sablinskis, A.Lejnieks // Collection of Scientific Papers 2015 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.5, 2015] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2016. - Suppl.1, p.89.

Possible involvement of HHV-6 and HHV-7 infection in rheumatoid arthritis and osteoarthritis development : [abstract] / Z.Nora-Krukle, A.Kadisa, P.Studers, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 6th European Congress of Virology (Hamburg, Germany, Oct.19-22, 2016) : Final Programme. - Hamburg, 2016. - P.110-111.

Presence of HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19 infection markers in synovial fluid and synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis : [abstract] / Z.Nora-Krukle, A.Kadisa, M.Tarasovs, S.Skuja, V.Groma, A.Lejnieks, M.Murovska // 10th International Congress on Autoimmunity (Leipzig, Germany, Apr.6-10, 2016) : Program Book. - Leipzig, 2016. - Abstr. No.905.

Research of health benefits of whole grain components in Latvia / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // 6th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (Riga, Latvia, May 24-26, 2016) : Abstract Book. - Riga, 2016. - P.42.

Research on the potential protective effects of whole grains in Latvia / L.Meija, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.55.

Riska novērtēšana pacientiem ar permanento ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, R.Erts, A.Kalinin, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.lpp.

Role of interferon-gamma in immune response regulation HIV and HIV + TBC infected patients / B.Rozentāle, E.Hagina, J.Eglīte, J.Storoženko, A.Lejnieks ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 143.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system on cardio-metabolic risk factors in reproductive-age women : a 1-year follow-up study / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // Gynecological Endocrinology. - Vol.32, Suppl.1 (2016, Febr.), p.176. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Younger ulcerative colitis patients with earlier disease onset more often might have gut colonisation with ESBL producing enterobacteriaceae : preliminary study results / A.Derovs, A.Lejnieks, A.Krumina ...[et al.] // Gastro 2016: EGHS-WGO International Congress (Abu Dhabi, United Arab Emirates, Nov.17-19, 2016) : Abstract Book. - Abu Dhabi, 2016. - P.73-74.

Abdominal fat distribution in clinically healthy persons in GP practice / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // 19th Nordic Congress of General Practice (Gothenburg, Sweden, June 16-18) : Programme and Abstracts. - Gothenburg, 2015. - P.130.

Acute intermittent porphyria often misdiagnosed as functional gastrointestinal disorder / V.Skuja, A.Derovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Acta Gastro-enterologica Belgica. - Vol.78, No.1 (2015, March), abstr. No.C05. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Changes of blood gases in cases of ethylene glycol poisoning / R.Stasinskis, V.Liguts, R.Erts, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 318.lpp.

Clinical aspects in real life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants : [abstract] / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.1672. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Detection of parvovirus B19 infection markers in rheumatoid arthritis reflects application of immunosuppressive treatment regimens [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Murovska, A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, S.Gravelsina, A.Lejnieks, M.Isaguliants ...[et al.] // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstr. No.259. - Resurss aprakstīts 2016.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.cora.kenes.com/

Different oral anticoagulants in real-life patients with atrial fibrillation : clinical aspects and problems / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.312. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Differential diagnosis of low renin hypertension - pseudohypoaldosteronism type 2 / I.Kalere, I.Tonne, A.Lejnieks, I.Konrade // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP1195. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015)

Do herpesvirus-6 and -7 parvovirus B19 infections have similar effect on cytokines production in rheumatoid artritis patients / A.Kadisa, S.Kozireva, Z.Nore-Krukle, A.Lejnieks, M.Murovska // TOLL 2015 Targeting Innate Immunity (Marbella, Spain, Sept.30 -Oct.3, 2015) : Abstracts Book. - Marbella, 2015. - P.350.

Epidemioloģisko un klīnisko datu korelācija pacientiem ar primāru biliāru cirozi piecu gadu laikā : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pieredze / A.Derovs, A.Lejnieks, V.Skuja ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 94.lpp.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell in inflammation and B-cell lymphomas / I.Holodņuka, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Kadiša, A.Lejnieks, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.76-77.

Hemerīna līmeņa saistība ar metaboliskā sindroma kritērijiem klīniski asimptomātiskiem pacientiem / I.Stuķēna, G.Krieviņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 116.lpp.

Hidden clues : a case report of neurosarcoidosis uncovering mild secondary hypothyroidism and severe hypercalcemia [Elektroniskais resurss] / I.Ruza, I.Leitane, A.Krams, A.Lejnieks // Endocrine Reviews [Elektroniskais resurss]. - Vol.36, No.2, Suppl. (2015, Apr.), abstr. No.SAT-215. - Abstracts from the Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo (San Diego, USA, March 5-8, 2015). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/endo-meetings.20…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinin, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

Influence of methotrexate on T-lymphocytes' proliferative response to human parvovirus B19 antigens in patients with rheumatoid arthritis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Kadisa, S.Kozireva, E.Pavlova, O.Bracslavska, A.Lejnieks, S.Svirskis, M.Murovska // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA 2015) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstr. No.091. - Resurss aprakstīts 2016.g. 16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.cora.kenes.com/

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Liepiņš, Māris. Multirezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 192.lpp.

Overweight asymptomatic patients in GP practice-biochemical approach to understand illness / I.Skuja, G.Krievina, I.Stukena, A.Lejnieks // Turkish Journal of Family Practice. - Vol.19, Special Issue (2015, Oct.), p.S63. - 20th WONCA Europe Conference (Istanbul, Turkey, Oct.22-25, 2015) : [Abstracts].

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu Enterobacteriacae dzimtas baktēriju antibakteriālās jutības analīze / V.Skuja, D.Rudzīte, A.Krūmiņa, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 195.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma tendences reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 189.lpp.

Pičkure, Žanna. Labā kambara sistoliskās funkcijas izvērtēšana, izmantojot trīsdimensiju ehokardiogrāfiju / Ž.Pičkure, A.Kalinins, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 83.lpp.

Plazminogēna aktivatora inhibitors-1 dažādas etioloģijas pleiras šķidrumā / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 269.lpp.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientu ar mērenu un smagu sirds mazspēju ārstēšanā Latvijas populācijā / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 184.lpp.

The profile of axial spondyloarthritis patients according to fatigue level / J.Zepa, I.Bulina, A.Lejnieks ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.74, Suppl.1 (2015, March), p.A52-A53. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the main problems in clinical usage of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S81-S82. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts.- Tel-Aviv, 2014.- P.119.

Ankilozējošā spondilīta pacientu raksturojums atkarībā no C-reaktīvā proteīna vērtības / J.Zepa, I.Buliņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 179.lpp.

Association of human parvovirus B19 infection with rheumatoid arthritis and osteoarthritis development / A.Kadisa, A.Vilkaite, M.Čistjakovs, J.Pavlova, N.Kakurina, S.Kozireva, A.Lejnieks, M.Murovska // 15th Biennial International Parvovirus Workshop (Bordeaux, France, June 22-26, 2014) : Abstract Book. - Bordeaux, 2014. - Abstr. No.P-13.

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Decreased glyoxalase 1 activity caused by polymorphisms in GLO1 is gender dependent / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.44.

Disruption of day and night (circadian) heart rate rhythm is associated with increase of mortality risk and emergency hospitalization in permanent atrial fibrillation patients / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S77-S78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Do herpesvirus-6 and -7 and parvovirus B19 infection have a similar effect on the course of rheumatoid arthritis? / A.Kadisa, S.Kozireva, Z.Nore-Krukle, E.Pavlova, A.Lejnieks, M.Murovska // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.840. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Endokrīno analīžu pārbaude sarkoidozes pacientiem : retrospektīva datu izpēte Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Gaiļezers" 2005.-2013. gadā / I.Ruža, D.Kalnačs, A.Krams, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 358.lpp.

E-selektīna saistība ar aptaukošanos, smēķēšanu un fiziskām aktivitātēm / I.Skuja, I.Stuķēna, D.Vanaģele, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 145.lpp.

ICAM-1 as an early CVD risk marker in NAFLD? / I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks ...[et al.] // Atherosclerosis. - Vol.235, Issue 2 (2014, Aug.), p.e207-e208. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of uveitis on characteristics of patients with ankylosing spondylitis / A.Lejnieks, J.Zepa, I.Bulina ...[et al.] // Clinical and Experimental Rheumatology. - Vol.32, No.5 (2014, Sept.-Oct.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Morphological evolution of joint destruction in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients with various viral infection markers / A.Kadisa, M.Tarasovs, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska, V.Groma // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.73, Suppl.2 (2014), p.840. - Starptautiski citējamā izdevumā.

NAFLD patients with and without obesity / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // Obesity Facts. - Vol.7, Suppl.1 (2014), P.101. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / A.Lejnieks, O.Kalējs, K.Jubele ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 107.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu / O.Kalējs, R.Erts, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 122.lpp.

Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds resinhronizācijas iekārtas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 106.lpp.

Vai pēc seruma iekaisuma marķieriem - laktātdehidrogenāzes un C-reaktīvā olbaltuma - var spriest par pleiras šķidruma etioloģiju? / D.Žentiņa, I.Stuķēna, A.Krams, A.Lejnieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 273.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas ietekme uz lipīdu vielmaiņu premenopauzālā vecuma sievietēm ar normālu un paaugstinātu ķermeņa masu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 112.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas ietekme uz ogļhidrātu vielmaiņu premenopauzālām sievietēm ar normālu un paaugstinātu ķermeņa masu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 61.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Levonorgestrelu saturošās intrauterīnās sistēmas lietošanas ietekme uz kardiometabolā riska faktoriem reproduktīvā vecuma sievietēm / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 113.lpp.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Analysis of problems with oral anticoagulants in real clinical practice in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, J.Pokrotnieks, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.62.

Ankilozējošā spondilīta slimības aktivitātes saistība ar sirds un asinsvadu slimību attīstības riska faktoriem / J.Zepa, I.Bultiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 148.lpp.

B-tipa nātrijurētiskais peptīds asins serumā un pleiras punktātā - papildu kritērijs pleiras šķidrumu diferenciālajā diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 40.lpp.

Cardiovascular risk factors in patients with asymptomatic NAFL [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Skuja, I.Stukena, G.Krievina, A.Lejnieks // 81st European Atherosclerosis Society Congress (EAS) (Lyon, France, June 2-5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Lyon, 2013. - P.1597. - Resurss aprakstīts 2014.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/eas2013/abstracts/Index.htm

Data of Holter recordings may be used in risk assessment in patients with diabetes and permanent Atrial Fibrillation / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Kalnins, A.Lejnieks // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.15, Suppl.1 (2013), p.A107-A108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diennakts sirdsdarbības frekvences izmaiņu analīzes pielietošana pastāvīgās mirdzaritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā [Elektroniskais resurss] : tēzes / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=87

Holtera monitorēšanas datu pielietošana permanentas mirgošanas aritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 131.lpp.

Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju invazīvas ārstēšanas metožu salīdzinājums / I.Strēle, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 105.lpp.

Kaula minerālblīvuma un vecuma ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula rezorbciju / E.Ņikitina, A.Slaidiņa, B.Spriņģe, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 292.lpp.

Kaulu minerālblīvuma ietekme uz bezzobu žokļu kaula kvantitāti un kvalitāti / E.Ņikitina, A.Slaidiņa, B.Spriņģe, U.Soboļeva, L.Lauriņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 300.lpp.

Lack of association of serum interleukin-17 and interleukin-23 levels with disease activity in patients with ankylosing spondylitis in Latvia / J.Zepa, P.Tretjakovs, A.Lejnieks ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.1 (2013, March), p.A78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lignānu metabolisms priekšdziedzera vēža pacientiem un kontroles grupā / V.Cauce, V.Lietuvietis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 243.lpp.

Paplašināta spektra beta-laktamāzi producējošu gramnegatīvu baktēriju izraisīto iekaisīgo izmaiņu lokalizācija un antibakteriālā jutība / U.Caune, A.Krūmiņa, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 192.lpp.

Parvovīrusa B19 iespējamā loma reimatoīdā artrīta attīstībā [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Kadiša, O.Bracslavska, S.Kozireva, E.Pavlova, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=75

Pēkšņas kardiālas nāves notikumu analīze cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam / J.Vamze, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 140.lpp.

Potential role of total antioxidant status ratio in differential diagnosis of pleural effusion / D.Dubava, I.Stukena, A.Lejnieks ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.42, Suppl.57 (2013, Sept.), p.651s. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Simbionix GI Mentor simulator for medical students training in gastroenterology : [abstract] / J. Pokrotnieks, A. Derovs, A. Lejnieks, J. Gardovskis // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. - N 2 (2013), c. M38. - Материалы 15-го Международного Славяно-Балтийского научного форума "Санкт-Петербург-Гастро-2013" (Санкт-Петербург, Россия, 13-15 мая, 2013 г.).

Sirds resinhronizācijas terapijas ietekme uz pacientu subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru izmaiņām 12 mēnešus pēc ierīces implantācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 83.lpp.

Sudden death in young - causes and morphological finding ; Data from Latvian register from year 2011 / O.Kalejs, A.Lejnieks, J.Vamze ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 103.lpp.

The bone mineral density influence on the edentulous residual ridge resorbtion / E.Nikitina, A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, I.Daukste, A.Lejnieks // Clinical Oral Implants Research. - Vol.24, Suppl.9 (2013, Oct.), p.69-70. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The comparative effectiveness of different pacing sites during radiofrequency catheter ablation for patients with heart failure and atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.10, Issue 5, Suppl. (2013, May), p.S117. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The dynamics of pepsinogen levels in a Caucasian population within a 3-year period / A.Lejnieks, I.Daugule, I.Kikuste ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.18, Special Issue, Suppl.1 (2013, Sept.), p.113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The study of antimicrobial susceptibility of the ESBL producing gramnegative bacteria / U.Caune, A.Lejnieks, A.Krūmiņa ...[et al.] // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.44-45.

Totālā antioksidantu statusa noteikšanas prognotiskas izmantošanas iespējas pleiras šķidrumu diagnostikā / I.Stuķēna, A.Lejnieks, D.Dubava ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 278.lpp.

Twenty-four-hour heart rate evaluation for permanent atrial fibrillation patients risk assessment [Elektroniskais resurss] : [abstract] / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Atrial Fibrillation [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2013, Oct.), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Urīnskābes un metaboliskā sindroma bioķīmisko kritēriju pārmaiņas saistībā ar ķermeņa masu / I.Stuķēna, A.Kalvelis, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 94.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Asins seruma hemoglobīna un feritīna līmenis 16-45 gadus vecām sievietēm, uzsākot kontracepcijas lietošanu / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 30.lpp.

Vasaraudze, Ineta. Kontraceptīvo metožu lietošanas paradumi reproduktīvā vecuma sievietēm SIA I.Vasaraudzes privātklīnikā / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 31.lpp.

Virologic and morphologic evidences of human parvovirus B19 infection in osteoarthritis / A.Kadisa, V.Groma, S.Skuja, O.Bracslavska, S.Kozireva, P.Studers, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.72, Suppl.3 (2013, June), p.697-698. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīts - absolūts vai funkcionāls? : ieteikumi internistiem / S.Lejniece, A.Lejnieks, B.Janicka-Kupra. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - 61, [1] lpp.

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Purviņa, Santa. Bioloģiskās zāles, bioloģiski līdzīgās zāles un to lietošanas klīniskā izpratne / S.Purviņa, L.Henke, A.Lejnieks. - Rīga, 2016. - 110 lpp.

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / sastādīja: M.Liepiņš, A.Lejnieks ; Austrumu slimnīcas atbalsta fonds (afonds), Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (aslimnīca). - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2016. - 100 lpp. - Rekomendācijas sagatavotas ar SANDOZ atbalstu.

Ceļojums metaboliskā sindroma un insulīna rezistences klīniskajos stāvokļos : [informatīvais materiāls] / sastādījis A.Lejnieks ; zinātniskā recenzente: I.Konrāde. - Rīga, 2015. - 76 lpp. - Aprakstīts pēc vāka.

Kalere, Ieva. Porfīrija - mīti, leģendas un realitāte (izziņai un sapratnei) / [autori: I.Kalere, A.Šibalova, A.Lejnieks ; A.Lejnieka redakcijā]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 74, [1] lpp.

Kalvelis, Andrejs. Hipertensīvā sirds slimība / A.Kalvelis, A.Lejnieks. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2015. - 37 lpp.

Neiroendokrīno audzēju diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / autoru kolektīvs: G.Purkalne, I.Kudaba, I.Konrāde, A.Lejnieks, A.Derovs, J.Gardovskis, A.Ozoliņš, H.Plaudis, I.Siliņš, I.Štrumfa, M.Sperga ...[u.c.]. - Rīga : Hromets poligrāfija, 2015. - 51, [1] lpp. - Materiāls izdots ar atbalstu: afonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds), Novartis oncology.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Lejnieks, Aivars. Zināt un ticēt! : Vai - kas traucē sasniegt terapijas mērķus? / A.Lejnieks. - Rīga : 2014. - 27, [3] lpp. - Lekcija nolasīta LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē 2014.gada martā un RSU Zinātniskās konferences plenārsēdē 2014.gada aprīlī.

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Arteriālā hipertensija un lielo artēriju elastība / [sast. A.Kalvelis, A.Lejnieks, I.Stuķēna]. - Rīga : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2013. - 45, [1] lpp.

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas / darba grupa : O.Kalējs, A.Kalvelis, J.Lācis, P.Stradiņš ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti : G.Latkovskis, A.Lejnieks ; Latvijas kardiologu biedrība. - Rīga: Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, 2013. - 223 lpp.

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / sastādījuši M.Liepiņš, A.Lejnieks. - Rīga : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 77, [2] lpp. - Rekomendācijas sagatavotas ar uzņēmuma SANDOZ atbalstu.

Augsta kardiovaskulārā riska rādītāju noteikšanas paņēmiens centrālās aptaukošanās gadījumā Baltijas jūras reģiona pacientiem : LV 15058 B : patents / izgudrotāji: J.Voicehovska, J.Janovska, V.Voicehovskis, S.Babikovs, O.Zubova, L.Ivanova, J.Ķīsis, A.Šķesters, A.Silova, A.Lejnieks. - Pieteikts: 27.05.2015 ; publicēts: 20.04.2016. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.4 (2016), 584.lpp.

The determination method of the high cardiovascular risk indicators in the case of central obsesity in patients from Baltic sea region : WO 2016/190723 A1 : international patent / inventors/applicants: J.Voicehovska, J.Janovska, V.Voicehovskis, S.Babikovs, O.Zubova, L.Ivanova, J.Ķīsis, A.Šķesters, A.Silova, A.Lejnieks. - Filing date: 19.05.2016 ; publication date: 01.12.2016.