Skip to main content

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1999 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Sabiedrības veselība" Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2017 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Sabiedrības veselības institūts

2017 - pašlaik

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Sabiedrības veselības institūts

1999 - 2019

Asociētais profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1996 - 1999

Docents

Sabiedrības veselības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā

1992 - 1996

Asistente

AML Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā

1989 - 1992

aspirante/ asistente

AML Sociālās medicīnas katedrā

1986 - 1988

klīniskais ordinators

RMI Sociālās higiēnas un veselības aizsardzības organizācijas katedrā

1985 - 1987

ārste-pediatre

Republikāniskajā bērnu klīniskajā slimnīcā

1984 - 1985

ārste- pediatre

Rīgas Dzemdību namā

1982 - 1984

ārste- pediatre

Valmieras Centrālajā rajona slimnīcā

Izglītība

1989 - 1995

Dr. med. / Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1976 - 1982

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

  • Ievainojumu epidemioloģija un profilakse
  • Veselību ietekmējošie dzīvesveida faktori
  • Bērnu un pusaudžu veselība
  • Veselības aprūpe

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​: 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sabiedrības veselība"

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Sabiedrības veselība"​

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, akadēmiskā maģistra studiju programma "Sabiedrības veselība"

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sabiedrības veselība

Izstrādātie studiju kursi

Ievads Sabiedrības veselībā; Sabiedrības veselība; Pētniecības metodoloģija; Sabiedrības veselības teorija; Profilakse, veselības veicināšana un izglītība;Veselības veicināšanas politika un prakse; Globālās problēmas sabiedrības veselībā

Vadītie studiju kursi

Ārkārtējo epidemioloģisko situāciju pārvaldīšana

Globālās problēmas sabiedrības veselībā

Pētniecības metodoloģija

Profilakse, veselības veicināšana un izglītība

Projektu vadība

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības teorija

Veselības pedagoģija

Veselības veicināšanas politika un prakse

Zinātniskās darbības metodoloģija

Globālā veselība

Maģistra darbs

Medicīnas tiesības

Starpkultūru komunikācija un pētniecības metodes

Veselības aprūpes ekonomika

Vides administrēšana

Docētie studiju kursi

Ievads sabiedrības veselībā

Kursa darbs

Maģistra darbs

Pētniecības metodoloģija

Profilakse, veselības veicināšana un izglītība

Projektu vadība

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības teorija

Veselības veicināšanas politika un prakse

Zinātniskās darbības metodoloģija

Bakalaura darbs

Epidemioloģija

Integrēto veselības un sociālo pakalpojumu vadība

Kursa darbs sabiedrības veselībā

Prakse cilvēka dzīves vides drošībā

Prakse epidemioloģiskajā uzraudzībā

Prakse pārtikas aprites uzraudzībā

Prakse veselības veicināšanā

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Valsts pārbaudījums

Promocijas eksāmens specialitātē

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 8

​maģistra darbi: 2​0

​bakalaura darbi: 22

recenzētie:

promocijas darbi: 8

maģistra darbi: 25

​​bakalaura darbi: 28

Projekti

Apakšprojekta vadītājs; ​VPP ECOSOC - LV ( projekts Nr.5.2.1.) par uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos veselības aprūpes sektorā

Projektu koordinators, Sabiedrības veselības institūts, Projekts Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Sabiedrības veselības asociācijā

Publikācijas

Raksti​​

Prevalence of self-reported chronic pain among adolescents : evidence from 42 countries and regions / I.Gobina, A.Villerusa, J.Villberg ...[et al.] // European Journal of Pain. - Vol.23, No.2 (2019, Febr.), p.316-326. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1002/ejp.1306

Significance of technology factors in the context of development of health care sector in Latvia / D.Behmane, H.Kalkis, A.Villerusa ...[et al.] // Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems (San Diego, California, USA, Febr.7-10, 2019) / editors: W.Karwowski, T.Ahram. - Springer International Publishing, 2019. - P.248-254. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : years 2010-2014 [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01004, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Evaluation of external factors for the development of the Latvian health sector / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, D.Rūtītis // Humanities and Social Sciences : Latvia. - Vol.26, No.2 (2018), p.46-63. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD…

Latvian health care competitiveness in relation to its infrastructure and available resources [Elektroniskais resurss] / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02003, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Veselības aprūpes nozares konkurētspējas problēmas un iespējas / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča // Medicus Bonus. - Nr.39 (2018, dec.), 13.-17.lpp.

Villeruša, Anita. Invaliditāte Latvijā : [stāsta RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras acociētā prof., fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, ģimenes ārste] / A.Villeruša, G.Vītoliņa, S.Opmane ; materiāla sagat. E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.34 (2018, janv./febr.), 12.-14.lpp.

Well-being and functional abilities in nursing home and home living seniors in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, J.Vetra // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.02002, [12 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Part II) (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ārvalstniekiem veselības aprūpes iestādēs Latvijā / I.Silionova, A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 206.-214.lpp.

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview of injured bicyclists in traffic accidents : analysis of traffic accident database in Latvia for the period 2010–2014  [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // IRCOBI Conference 2016 (Malaga, Spain, Sept.14-16, 2016) [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - Malaga, 2016. - Article No.IRC-16-10, [7 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ircobi.org/wordpress/downloads/irc16/default.htm

Bukova-Žideļūna, Aija. Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes paradumu analīze / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 293.-299.lpp.

Providing healthcare to foreign patients and associated system problems in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektronisks resurss]. - Vol.26, Suppl.1 (2016, Nov.),p.ckw175.149. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw175.149

Self-reported suicide attempts and exposure to different types of violence and neglect during childhood : findings from a young adult population survey in Latvia / T.Pulmanis, L.Springe, A.Villeruša ...[et al.] // Scandinavian Journal of Public Health. - Vol.44, No.4 (2016, June), p.411-417. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Villeruša, Anita. Nevakcinēšanās kā sabiedrības veselības problēma : vai ir risinājumi : [par gripas izplatību Latvijā, vakcinēšanās paradumiem un vakcinācijas veicināšanu] / A.Villeruša // Medicus Bonus. - Nr.27 (2016, okt./nov./dec.), 22.-25.lpp.

Villeruša, Anita. Sabiedrības veselība ir ik uz soļa! : [par sabiedrības veselības nozari, ģimenes ārstu problēmām, veselības aprūpes pieejamību : saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras asociēto prof.] / A.Villeruša ; pierakstīja A.Baltvilka // Medicus Bonus. - Nr.25 (2016, apr./maijs/jūn.), 8.-[11.]lpp.

Estimation of body weight and stature in Latvian hospitalized seniors / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, D.Zepa, I.Kalnins, J.Vētra // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2015. - [Vol.] XXIV, No.2, p.27-36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas jauniešu psihoemocionālo traucējumu saistība ar bērnībā pieredzētu vardarbību ģimenē / L.Spriņģe, K.Vulāne, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.-285.lpp.

Plaukstas muskuļu spēku ietekmējošie faktori Latvijas senioriem / A.Balode, A.Villeruša, R.Erts, J.Vētra // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 255.-261.lpp.

Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds : results from the international study / I.Gobina, A.Villerusa, J.Villberg ...[et al.] // European Journal of Pain. - Vol.19, No.1 (2015, Jan.), p.77-84. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdību un jaundzimušo raksturojums ar diabētu komplicētas grūtniecības gadījumā Latvijas populācijā no 2005. līdz 2010.gadam / I.Strēle, I.Zīle, A.Villeruša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 380.-390.lpp.

Specifiski perinatālās mirstības rādītāji saistībā ar gestācijas vecumu un dzimšanas svaru vienaugļiem : retrospektīvs kohortas pētījums / I.Zīle, A.Villeruša, I.Gavare, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2014, dec.), 40.-43.lpp.

Zīle, Irisa. Monitoring of congenital anomalies in Latvia / I.Zile, A.Villeruša, M.Gissler // Central European Journal of Public Health. - Vol.22, No.3 (2014, Sept.), p.147-152. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Goniometric estimation of treatment efficiency in pediatric midshaft forearm fracture patients / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villerusa // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.51-57.

Mājās gūto apakšdelma kaulu lūzumu raksturojums bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem / S.Sloka, D.Mozgis, J.Upenieks, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 112.-118.lpp.

Pieaugušo populācijas gatavība sociāli iekļaut cilvēkus ar psihiskiem traucējumiem / I.Zārde, K.Pulmane, A.Villeruša, E.Rancāns // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 212.-220.lpp.

Vardarbībā gūtās traumas skolas vecuma bērniem Latvijā : demogrāfiskais raksturojums, ievainojumu veidi un traumas gūšanas vieta / L.Spriņģe, M.Vegnere, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 235.-241.lpp.

Zīle, Irisa. Maternal age-associated congenital anomalies among newborns : a retrospective study in Latvia / I.Zīle, A.Villeruša // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.1 (2013), p.29-35. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zīle, Irisa. Riska faktoru izvērtējums jaundzimušajiem ar iedzimtām anomālijām, izmantojot gadījumu kontroles pētījuma dizainu / I.Zīle, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 153.-162.lpp.

Tēzes​​

Atstarotāju lietošanas tendences Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, I.Pudule, D.Grīnberga // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 134.lpp.

Bezborodovs, Ņikita. Augsta riska uzvedības psihoemocionālās determinantes 15 gadu veciem pusaudžiem Latvijā / Ņ.Bezborodovs, I.Pudule, A.Villeruša // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 135.lpp.

Bezborodovs, Ņikita. Prevalence and socio-demographic determinants of high-risk behaviours among 15-year-old adolescents in Latvia [Elektroniskais resurss] / N.Bezborodovs, A.Villerusa // 32nd Nordic Congress of Psychiatry (Reykjavik, Iceland, June 14-16, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Reykjavik, 2018. - Abstract No.P02. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?U988791…

Bezborodovs, Ņikita. Psycho-emotional determinants of binge drinking among 15-year-old adolescents in Latvia / N.Bezborodovs, A.Villerusa // European Psychiatry. - Vol.48, Suppl. (2018, March), p.S414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bezborodovs, Ņikita. Psycho-emotional determinants of multiple risk behaviour among 15-year-old adolescents in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Bezborodovs, A.Villerusa // 23rd World Congress of the International Association For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) "Understanding diversity and uniqueness" (Prague, Czech Republic, July 23-27, 2018) [Elektroniskais resurss] : Program. - Prague, 2018. - P.75. - Resurss aprakstīts 2019.g. 7.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://download.czech-in.cz/_GARBAGE/IACAPAP/PROGRAM/iacapa…

Bukova-Žideļūna, Aija. Characteristics of alcohol-related road traffic accidents in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.28, Suppl.4 (2018, Nov.), p.505. - 11th European Public Health Conference "Winds of change: towards new ways ofimproving public health in Europe" (Ljubljana, Slovenia, Nov.28-Dec.1, 2018) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky218.2…

Bukova-Žideļūna, Aija. The relationship between smoking habits and unsafe behaviour on the roads / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule // Injury Prevention: Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention. - Vol.24, Suppl.2 (2018), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Characteristics of primary care non-users in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.28, Suppl.4 (2018, Nov.), p.112. - 11th European Public Health Conference "Winds of change: towards new ways ofimproving public health in Europe" (Ljubljana, Slovenia, Nov.28-Dec.1, 2018) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky213.3…

Comparison of risks in road safety behaviour in urban and rural areas in Latvia in 2016 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule ...[et al.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.34.

Implementation of the EU cross-border health care requirements as a condition for the competitiveness of health sector in Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarevica // Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference, sekcija "Starptautiskā mārketinga iespējas konkurētspējas stiprināšana" (Rīga, 2018.g. 2.martā) [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2018. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 5.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.bvef.lu.lv/konferences-un-seminari/lu-konferenc…

Interrelations of paranormal and pseudoscientific beliefs and critical thinking disposition among undergraduate medical students of Rīga Stradiņš university / A.Utinans, G.Ancane, A.Villerusa, J.Vetra // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.170.

Regional differences in healthcare human resources in Latvia / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.154.

Veselības aprūpes konkurētspēju ietekmējošie faktori Latvijā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.21, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Veselības aprūpes reformas ietekme uz ārējās konkurētspējas ietvarnosacījumiem / U.Berķis, A.Villeruša, D.Behmane, A.Kokarēviča // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 259.lpp.

Behmane, Daiga. Health workforce outward migration - a major hurdle to the sustainability of health sector in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, V.Cauce // European Health Management Association (EHMA) 2017 Annual Conference "Health Futures" (Milan, Italy, June 13-15, 2017) : Abstracts Book. - Milan, 2017. - P.126.

Bukova-Žideļūna, Aija. Self-reported behaviour and attitude towards using a seat belt in Latvia / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, I.Pudule // 23rd International Safe Communities Conference "Safe communities are an essential need for a modern-day society" (Novi Sad, Serbia, Oct.10-12, 2017) : Book of Abstracts. - Novi Sad, 2017. - P.112-113.

Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, D.Grīnberga, I.Pudule // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 167.lpp.

Iodine-rich food consumption in age groups of the Latvian adult population from 1998 to 2014 / I.Strele, I.Konrade, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // European Thyroid Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2017), p.112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā / I.Strēle, I.Konrāde, I.Gobiņa, A.Villeruša ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 175.lpp.

Patient satisfaction with healthcare provided by family doctors in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.3 (2017, Nov.), p.278-279. - 10th European Public Health Conference Sustaining Resilient and Healthy Communities (Stockholm, Sweden, Nov.1-4, 2017) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.739

Prevalence of multiple recurrent pain among adolescents : evidence from 42 countries [Elektroniskais resurss] / I.Gobina, J.Villberg, A.Villerusa ...[et al.] // 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC) "Pain in Europe" (Copenhagen, Denmark, Sept.6-9, 2017) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Copenhagen, 2017. - Abstract No.153. - Resurss aprakstīts 2018.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://web.kenes.com/KLead/EFIC2017Abstract/data/HtmlApp/ma…

Bukova-Žideļūna, Aija. An overview on pedestrians involved in traffic accidents in Latvia : year 2010–2014 / A.Bukova-Zideluna, A.Villerusa, A.Lama // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28-29.

Bukova-Žideļūna, Aija. Ceļu satiksmes negadījumos cietušo mazaizsargāto dalībnieku raksturojums Latvijā / A.Bukova-Žideļūna, A.Villeruša, A.Lāma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 106.lpp.

Employment of medical doctors in Latvia / A.Villerusa, D.Golubova, D.Behmane, U.Berkis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.135.

Exposure to free trade agreements : pressure stimulus for external competitiveness improvement in healthcare industries / U.Berkis, A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, S.Strode // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 294.lpp.

Latvian health care external competitiveness in Europe in relation to its infrastructure and available resources / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.54-55.

Mozgis, Dzintars. Pārmaiņas veselības aprūpes finansēšanas sistēmā Latvijā / Dz.Mozgis, Ģ.Briģis, A.Villeruša // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 289.lpp.

Nutrition behaviour of Latvian adult population / I.Pudule, D.Grinberga, A.Villerusa ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.25.

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarēviča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 308.lpp.

Prevalence of physical activity, nutrition behaviour and conditions of overweight and obesity among 11, 13 and 15 year old adolescents in Latvia / I.Pudule, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.91.

The impact of the cross-border health care regulation on patient mobility in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokarevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.23.

Trends of health behaviours among school-aged children in Latvia from 1994 to 2014 / I.Gobina, A.Villerusa, D.Grinberga ...[et al.] // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.40.

Upenieks, Jānis. Myotonometry and goniometry as estimation tools of treatment efficiency for midshaft forearm fractures in children / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 14th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (BAOPS 2016) (Tartu, Estonia, May 5-8, 2016) : Abstracts. - Tartu, 2016. - P.77.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

Well-being and functional abilities in nursing home and home living seniors in Latvia / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, J.Vetra // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.20.-21.

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

Kritiskās domāšanas dispozīcijas papildu skalas funkcionālā analīze un validācija / A.Utināns, V.Cauce, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 101.lpp.

Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu analīze / A.Villeruša, D.Grīnberga, I.Pudule ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 126.lpp.

Miometrijas vai goniometrijas izvēle diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, A.Pētersons, A.Villeruša ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 231.lpp.

Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā / I.Gobiņa, A.Villeruša, B.Velika ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 127.lpp.

Stature and knee height : correlational study in Latvian elderly population / A.Balode, A.Stolarova, A.Villerusa, J.Vetra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 33.lpp.

The differences in estimation of body weight between nursing home residents and home living Latvian seniors / A.Balode, A.Stoļarova, A.Villeruša, J.Vētra // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.75.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Weight and height prediction of Latvian senior hospitalized patients / D.Zepa, A.Villerusa, A.Slokenberga ...[et al.] // European Geriatric Medicine. - Vol.6, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S75. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Accuracy of recording of pregestational diabetes in the Latvian Birth Register / I.Strele, A.Villerusa, E.Tetere ...[et al.] // 49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology Group (Cagliari, Italy, March 29-Apr.1, 2014) : [Abstracts]. - Cagliari, 2014. - P.73.

Antropoloģisko rādītāju salīdzinājums mājās un pansionātos dzīvojošiem senioriem / A.Balode, A.Villeruša, D.Zepa, J.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Association between exposure to physical and emotional neglect in childhood and self- reported lifetime suicide attempts in Latvian youth / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.96.

Goniometrijas loma diafizāru apakšdelma kaulu lūzumu ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā bērniem / J.Upenieks, S.Sloka, A.Petersons, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 222.lpp.

Maternal diabetes and pregnancy outcomes in the Latvian population 2007-2012 / E.Tetere, I.Strele, A.Villerusa ...[et al.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 79.lpp.

Preterm birth risk factors - retrospective cohort study in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Strele, A.Villerusa, I.Zile ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.388. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Šica, Kristīne. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret veselību un izglītības līmenis kā uztura paradumus ietekmējošie faktori / K.Šica, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 167.lpp.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Stresa faktoru saistība ar ticību maģiskajam un paranormālajam un kritisko domāšanu Rīgas Stradiņa universitātes studentiem / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 112.lpp.

The rate of the musculoskeletal pathology assessment for military personnel and civil population / L.Plavina, H.Karklina, A.Villerusa, I.Viksne // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.54.

Upenieks, Jānis. Treatment efficiency estimation of pediatric midshaft forearm fracture / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 13th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Vilnius, Lithuania, Sept.25-27, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.23.

Zīle, Irisa. Comparison of antenatal care factors and neonatal outcomes in rural and urban context : [abstract] / I.Zile, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.24, Suppl.2 (2014), p.270-271. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ar veselības pašvērtējumu saistītie faktori gados veciem cilvēkiem / J.Vasiļevska, A.Villeruša, S.Tomsone, Z.Liepiņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 325.lpp.

Association between exposure to family violence in childhood and self-reported lifetime suicide attempts in Latvian youth : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // European Journal of Epidemiology. - Vol.28, Suppl.1 (2013), p.S213-S214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Balode, Aija. Ķermeņa masas indekss Rīgas pansionātu senioriem [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=63

Bērnībā ģimenē pieredzētās vardarbības saistība ar jauniešu veselības pašvērtējumu / L.Spriņģe, A.Villeruša, I.Pudule ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 127.lpp.

Body mass index, waist circumference and hand grip force of older women in Rīga nursing homes / A.Balode, J.Vētra, A.Villeruša, U.Kojalo // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.26.

Childhood family violence exposure and self-rated health in young adulthood in Latvia : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, I.Pudule ...[et al.] // Atención Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ticība maģiskajam, paranormālajam un kritiskā domāšana - studentu pasaules uzskata divas atšķirīgās realitātes [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Utināns, G.Ancāne, J.Vētra, A.Villeruša, V.Cauce // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 14.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=98

Upenieks, Jānis. Correlation between motion range in adjacent joints and viscoelastic parameters of arm muscles in midshaft forearm fracture patients : [abstract] / J.Upenieks, A.Petersons, A.Villerusa // 14th Congress of the European Paediatric Surgeons' Association (EUPSA) (Leipzig, Germany, June 5-8, 2013). - Leipzig, 2013. - P.374.

Uztura paradumu izplatība un tendences pusaudžiem Latvijā 2002.-2010. gadā / I.Pudule, B.Velika, D.Grīnberga, A.Villeruša // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 96.lpp.

Zīle, Irisa. Completeness of the registration of congenital anomalies in medical birth register in relation to data on patients treated in hospital / I.Zīle, D.Kviļūna, A.Villeruša // 6th International Conference on Birth Defects and Disabilities in the Developing World (Ceby, Philippines, Nov.10-13, 2013) : Book of Abstracts. - Ceby, 2013. - P.147-148.