Skip to main content

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Galvenā speciāliste dzemdniecībā un ginekoloģijā

RAKUS

2006 - pašlaik

Katedras vadītāja

RSU Medicīnas fakultāte, dzemdniecības un ginekoloģijas katedra

1997 - pašlaik

Galvenā ginekoloģe/galvenā ārste

Rīgas Dzemdību nams

1996 - pašlaik

Augstākās izglītības iestādes docētājs (lektors, docents)

RSU

2013

Profesors

RSU Medicīnas fakultāte, Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra

2010 - 2012

Ginekoloģijas klīnikas vadītāja

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS)

2010

Ārste eksperte

Latvijas veselības aprūpes reformas projekts

2000 - 2008

Ārste eksperte

BOVAS Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra

1989 - 1996

Dzemdību nodaļas vadītāja

Rīgas 6.slimnīca

1986 - 1989

Ārste ginekoloģe dzemdību speciāliste

Ventspils RCS

1985 - 1986

Ārsts interns ginekoloģijas specialitātē

Rīgas 1. ĀMP slimnīca

Izglītība

2002 - 2006

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma: Dzimumceļu infekciju ietekme uz grūtniecības gaitu un iznākumu, vadītāja Gunta Lazdāne

1978 - 1985

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

1967 - 1978

Vidējā izglītība

Rīgas 5.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017. Seminārs ISO 9001:2015 prasību interpretāciju skaidrojums

2016. Apmācību kurss Singapūrā "Pre- and postnatal health for mothers and children"

2016.Docēšanas vizīte Rumānijā, Klužā Napokā, Iuliu Hatieganu Medicīnas un Farmācijas universitātē

2016. SIA Meistarības skola praktisks seminārs Vadības prasmju uzlabošana (16 stundas.)

2015. Biznesa augstskolas Turība profesionālās izaugsmes centra seminārs Efektīvs vidēja līmeņa vadītājs (16 stundas)2014. LU profesionālās pilnveides programma Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 30P14100 (160 stundas)

2011. EBCOG Training the trainers course, Turīna, Itālija

2011. Docēšanas vizīte Lietuvas veselības zinātņu universitātē (Lithuanian University of Health Sciences)

2009. Oslo universitāte pieredzes apmaiņas vizīte līdzdiploma apmācības organizēšanā dzemdniecībā un ginekoloģijā

2002. Apmācība ASV, Sandiego perinatālās aprūpes organizācijā

2000. Apmācība Norvēģijā Trondheimā un Lillehammerā perinatālās aprūpes organizācijā

1997. Apmācība ASV, Sentluisā hospitāļu menedžmentā

1994. Apmācība Vācijā, Berlīnē, Moabit klīnikā un Jaunķelnes dzemdību klīnikā dzemdniecība un ginekoloģijas specialitātē

 

Pētniecības darbības virzieni

 

- Grūtniecība un infekcijas

- Dzemdes kakla priekšvēža saslimšanas

- Glikozes tolerances traucējumi grūtniecības laikā

- Vairogdziedzera funcijas grūtniecības laikā

- Iegurņa pamatnes disfunkcija pēc dzemdībām

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

RSU​ TIF tālākizglītības programma "Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā"

RSU TIF tālākizglītības programma "Augļa labsajūtas novērtēšana grūtniecības un dzemdību laikā"

RSU TIF tālākizglītības programma "Antenatālā aprūpe. Riska izvērtējums antenatālajā aprūpē"

 

Vadītie studiju kursi

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā

Dzemdniecība un ginekoloģija

Farmakoterapija ginekoloģijā

Sievietes veselība

Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos

Valsts prakse klīniskajā farmācijā (Ginekoloģija)

Vasaras klīniskā prakse Dzemdniecībā-ginekoloģijā

Docētie studiju kursi

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā

Dzemdniecība un ginekoloģija

Farmakoterapija ginekoloģijā

Ginekoloģija

Sievietes veselība

Sievietes veselība un uzturs

Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodos

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie:

promocijas darbi: 9

​maģistra darbi: 1​

Recenzētie:

promocijas darbi: 5

​​maģistra darbi: 1

 

Projekti

 

1997. – 2002. pētniece LZP finansētajā projektā: Dzimumorgānu infekciju ietekme uz grūtniecības gaitu un iznākumu Latvijā

2006. - 2008. gadā līdzdalība IZM finansētos projektos:

1. Bakteriālu un vīrusinfekciju persistences inducētas makroorganisma aizsargmehānismu izmaiņu konstelācijas: jauni jautājumi, jaunas atbildes (IZM RSU-ZP 07-5 projekta vadītāja profesore L.Vīksna)

1.1. TORCH infekciju (herpesvīrusu, toksoplazmozes) sastopamība grūtniecēm Latvijā un šo infekciju ietekme uz jaundzimušo veselību (apakšprojekta vadītāja B.Geidāne, pētniece D.Rezeberga)

1.2.Maksts floras izmaiņu ietekme uz grūtniecības iznākumu zema neiznēsāšanas riska grūtnieču populācijā Latvijā (apakšprojekta vadītāja D.Rezebrga)

2. Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte, bērnu slimības, bērnu infekcijas slimības, bērnu ķirurģija, bērnu reimatoloģija, sabiedrības veselība, ģenētika, morfoloģija, immunoģenētika, embrioloģija, zobārstniecība (IZM RSU-ZP 07-10, projekta vadītāja profesore D.Gardovska)

2.1. Placentas faktoru loma augļa intra-uterīnas augšanas aiztures etioloģijā Latvijā (apakšprojekta vadītāja D.Rezeberga)

2006.- 2008. gadā līdzdalībaLZP finansētā projektā:

„Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" (projekta vadītājs profesors A.Pētersons), Placentas patoloģijas ietekme uz perinatālo iznākumu (apakšprojekta vadītāja D.Rezeberga).

2011. Cilvēka papilomas vīrusa infekcijas izplatības pētījums, projekta zinātniskais koordinators, pasūtītājs Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

2012.gadā Populācijas pētījuma zinātniskais konsultants "Iedzīvotāju reproduktīvā veselība, pārskats par situāciju 2003. – 2011.gadā", projekts veikts sadarbojoties PVO, LR Veselības ministrijai un ĢPSVA „Papardes zieds"

RSU iekšējā granta ZP04/2013 projekta vadītāja "Dzemdes kakla vēža klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanai"​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

No 2002.gada Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle

No 2002.gada Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas sertifikācijas komisijas locekle

2006.-2012. Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente

No 2012. gada Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valdes locekle

No 2008. gada LR Veselības ministrija Mātes un bērna konsultatīvā padomes vadītāja

2008.-2016. LR Veselības ministrija Stratēģiskā padomes locekle

No 2009. gada LR Veselības ministrija galvenais speciālists dzemdniecībā un ginekoloģijā

No 2014.gada Mātes mirstības konfidenciālās analīzes ekspertu grupas priekšsēdētāja

No 2014.gada RAKUS Zinātniskās padomes locekle

No 2013.gada LZP eksperte

 

Dalība profesionālās organizācijās

Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas biedre, sertifikāts specialitātē no 1994.gada

Eiropas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas (EBCOG) biedre

Starptautiskās asociācijas "Infekcijas dzemdniecībā un ginekoloģijā " (ESIDOG/no 2015.gada ISIDOG) biedre, valdes locekle no 2016.gada

Eiropas kolposkopijas biedrības biedre

Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedre

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

2010. gads: LR Veselības ministrija Atzinības raksts

2010.gads: RSU Atzinības raksts

2012. gads: LR Veselības ministrijas Atzinības raksts

2015. gads: LR Veselības ministrijas Atzinības raksts

2016.gads: LR veselības ministrijas gada balva par īpašu ieguldījumu mātes veselības uzlabošanā Latvijā

 

 

Publikācijas

 

Raksti

 

 

Awareness of HPV infection and attitudes toward HPV vaccination among Latvian adolescents / H.Patel, K.Pcolkina, D.Rezeberga ...[et al.] // International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Vol.137, Issue 2 (2017, May), p.138-144. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Expression of p63, p53 and Ki-67 in patients with cervical intraepithelial neoplasia / A.Mitildzans, A.Arechvo, D.Rezeberga, S.Isajevs ...[et al.] // Türk Patoloji Dergisi = Turkish Journal of Pathology. - Vol.33, No.1 (2017, Jan.), p.9-16. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rezeberga, Dace. Mātes mirstība Latvijā un soļi tās samazināšanai / D.Rezeberga // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2017, sept.), 12.-17.lpp.

Ungure, Anita. Veselas grūtnieces antenatālās aprūpes laikā : dažādu risku izvērtējums / A.Ungure, J.Žodžika, D.Rezeberga // Doctus. - Nr.5 (2017, maijs), 36.-42.lpp.

Bidiņa, Lāsma. Gripa un grūtniecība : [par saslimstību ar gripu grūtniecības laikā un vakcināciju grūtniecības laikā] / L.Bidiņa, D.Rezeberga // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2016, marts), 42.-47.lpp.

Diagnosis of placenta percreta after cesarean delivery / E.Pumpure, Z.Grabe, M.Jansone, D.Rezeberga // Acta Chirurgica Latviensis. - No.16/1 (2016), p.37-38.

First successful full term pregnancy outcome in Latvia following a radical trachelectomy for the patient with a combined pathology of a cervical cancer and severe subfertility / A.Mitildzans, J.Bazarova, D.Rezeberga ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.16/1 (2016), p.44-46.

Human papillomavirus type 18 infection in a female renal allograft recipient : a case report [Elektroniskais resurss] / M.Cistjakovs, A.Sultanova, S.Chapenko, R.Rozental, D.Rezeberga, M.Murovska, I.Ziedina ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No.1 (2016, Nov.), article No.318, p.[1-5]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 25.janv. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/

Keiša, Laura. Ovarian pregnancy after IVF and embryo transfer - case report / L.Keisa, Z.Grabe, D.Rezeberga // Acta Chirurgica Latviensis. - No.16/1 (2016), p.39-40.

Meija, Laila. Piemērots uzturs reproduktīvā vecuma sievietēm : vadlīniju apskats / L.Meija, D.Rezeberga // Doctus. - Nr.9 (2016, sept.), 34.-39.lpp.

Policistisku olnīcu sindroms / L.Bidiņa, S.Upmale, N.Lietuviete, D.Rezeberga // Doctus. - Nr.1 (2016, janv.), 35.-40.lpp.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Perinatālā mirstība Latvijā 2010. gadā – Roche Akadēmijas pilotprojekts = Perinatal mortality in Latvia in 2010 – Roche Academy pilot project / I.Kreicberga, D.Rezeberga, I.Franckeviča, A.Lejnieks, A.Ivanovs ...[u.c.] // Medicīna / Latvijas Universitāte. - (2015), 85.-104.lpp. - Kopsav. angļu val.

Rezeberga, Dace. Reproduktīvā veselība HIV inficētām sievietēm / D.Rezeberga // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 53.-57.lpp.

The prevalence of genital warts in the Baltic countries : findings from national cross-sectional surveys in Estonia, Latvia and Lithuania / A.Uusküla, D.Rezeberga, A.Karnite ...[et al.] // Sexually Transmitted Infections. - Vol.91, No.1 (2015, Febr.), p.55-60. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vedmedovska, Natālija. Is abnormal vaginal microflora a risk factor for intrauterine fetal growth restriction? / N.Vedmedovska, D.Rezeberga, G.G.Donders // Asian Pacific Journal of Reproduction. - Vol.4, No.4 (2015, Dec.), p.313-316.

 

Tēzes​​

 

Analysis of Caesarean section rate at Riga Maternity Hospital and Paula Stradins Clinical University Hospital Maternity Care center in 2016 according to Robson Ten Group Classification System / L.Keisa, M.Jansone, D.Rezeberga ...[et al.] // 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Antalya, Turkey, May 17-21, 2017) : Abstract Book. - Antalya, 2017. - P.831.

Association between multiple HPV infection, HPV E6/E7 expression and cervical precancerous lesions severity [Elektroniskais resurss] / D.Rezeberga, L.Eglīte, J.Žodžika, O.Plisko, J.Kroiča ...[et al.] // 2nd ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) Congress (Vienna, Austria, Oct.26-29, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Vienna, 2017. - Abstract No.OC04. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.events.mondial.at/ei/2017/Downloads/Isidog_Abstr…

Association between vaginal microbiome, high risk HPV profile, HPV E6/E7 RNA expression and severity of cervical precancerous lesions [Elektroniskais resurss] / D.Rezeberga, I.Liepniece-Karele, J.Zodzika, O.Plisko ...[et al.] // EUROGIN (European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia) 2017 International Multidisciplinary HPV Congress (Amsterdam, The Netherlands, Oct.8-11, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Amsterdam, 2017. - Abstract No.P22-04. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://eurogin.com/2017/images/doc/eurogin-2017-abstracts-p…

Associations between sexually transmitted infections and abnormal cervical cytology results in patients with cervical precancerous lesions / D.Rezeberga, J.Zodzika, O.Plisko ...[et al.] // 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Antalya, Turkey, May 17-21, 2017) : Abstract Book. - Antalya, 2017. - P.1136.

Confidential enquiry into material deaths approach in maternal mortality review in a country with low delivery rate : first experience in Latvia / D.Rezeberga, M.Jansone, I.Blodniece ...[et al.] // 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology (Antalya, Turkey, May 17-21, 2017) : Abstract Book. - Antalya, 2017. - P.313.

Dzemdes plīsums dzemdībās – riska faktoru identifikācija / A.Miskova, S.Smilga, I.Miltiņa, D.Rezeberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 62.lpp.

Human immunodeficiency virus co-infection with human papillomavirus in pregnant woman / J.Zodzika, D.Rezeberga, L.Puksta-Gulbe ...[et al.] // BJOG : an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. - Vol.124, Issue Suppl.S2 (2017, March), p.150. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intrapartum ultrasound – our first experience / A.Miskova, H.Ingeberg, I.Miltina, D.Rezeberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 63.lpp.

Maksts ekosistēmas īpatnības Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Kolposkopijas references centra pacientēm ar izmainītu dzemdes kakla citoloģiju / O.Plisko, D.Rezeberga, J.Žodžika, L.Eglīte ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 17.lpp.

Saistība starp cilvēka papilomas vīrusa infekciju, dzimumceļu infekcijām un izmainītiem citoloģijas rezultātiem RAKUS Kolposkopijas references centra pacientēm / O.Plisko, D.Rezeberga, L.Eglīte, J.Žodžika ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 150.lpp.

Sepse pēc dzemdes kakla elektroekscīzijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Puksta-Gulbe, M.Puksta, D.Rezeberga ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 17.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Smilga, Santa. Eklampsija vai citas ģenēzes krampju lēkme? [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Smilga, A.Miskova, D.Rezeberga // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 21.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Smilga, Santa. Simptomātisks dzemdes plīsums [Elektroniskais resurss] : tēzes / S.Smilga, A.Miskova, D.Rezeberga // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 21.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Vaginal flora changes and HPV infection association with abnormal cervical cytology [Elektroniskais resurss] / O.Plisko, D.Rezeberga, J.Zodzika, J.Kroica, L.Eglite ...[et al.] // 2nd ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology) Congress (Vienna, Austria, Oct.26-29, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Vienna, 2017. - Abstract No.P04. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.events.mondial.at/ei/2017/Downloads/Isidog_Abstr…

Combined effect of episiotomy and sphincter innervation asymmetry on pelvic floor activity post partum [Elektroniskais resurss] / V.Zacesta, L.Keisa, D.Rezeberga, H.Plaudis, C.Cescon // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e120. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzemdes kakla priekšvēža slimību persistences / recidivēšanas korelācija ar maksts ekosistēmas izmaiņām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Kolposkopijas references centra pacientēm / I.Jermakova, D.Rezeberga, O.Vasina, J.Žodžika // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 187.lpp.

Iodine deficiency in Latvia : current status and need for national recommendations / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, L.Neimane, M.Dambrova ...[et al.] // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.39.

Jermakova, Irina. Introduction of quality assured cervical cancer screening component in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Jermakova, D.Rezeberga, J.Zodzika // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e158. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Keiša, Laura. Analysis of Caesarean section rate dynamics at Riga Maternity hospital between 2011 and 2015 according to Robson Ten Group Classification System [Elektroniskais resurss] / L.Keisa, V.Zacesta, D.Rezeberga // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e121. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Keiša, Laura. Ķeizargrieziena indikāciju analīze Rīgas Dzemdību namā, izmantojot Robsona 10 grupu klasifikācijas sistēmu / L.Keiša, V.Začesta, D.Rezeberga // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 102.lpp.

Meija, Laila. Development of Latvian national recommendations on nutrition during pregnancy / L.Meija, D.Rezeberga // 2nd International Conference "Nutrition and health" (Riga, Latvia, Oct.5-7, 2016) : Conference Program and Book of Abstracts / University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Stradiņš University. - Riga, 2016. - P.34.

Mitiļdžans, Androniks. Increased numbers of CD4 and CD8 positive T lymphocytes with decreased CD4/CD8 ratio in patients with high grade CIN lesions [Elektroniskais resurss] / A.Mitildzans, S.Isajevs, D.Rezeberga // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e77. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Quality assurance of colposcopy in Latvia [Elektroniskais resurss] / M.Spodareva-Burjaka, J.Zodzika, D.Rezeberga, I.Jermakova // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e182. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rezeberga, Dace. Pregnancy nutrition - situation in Latvia / D.Rezeberga, L.Meija // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.96.

Vasaraudze, Ineta. Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system on cardio-metabolic risk factors in reproductive-age women : a 1-year follow-up study / I.Vasaraudze, D.Rezeberga, A.Lejnieks // Gynecological Endocrinology. - Vol.32, Suppl.1 (2016, Febr.), p.176. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vedmedovska, Natālija. Atypical presentation of megaduodenum - case report / N.Vedmedovska, D.Rezeberga, S.Polukarova // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Vol.48, Suppl.1 (2016, Sept.), p.308-309. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vedmedovska, Natālija. Unusual prenatal sign of duodenal atresia and megaduodenum-case presentation [Elektroniskais resurss] / N.Vedmedovska, S.Polukarova, D.Rezeberga // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.206 (2016, Nov.), p.e118. - Abstracts from the 24th EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) European Congress of Obstetrics and Gynaecology (Torino, Italy, May 19-21, 2016). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejog.org/issue/S0301-2115(16)X0010-3. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ārējā anālā sfinktera inervācijas asimetrija sievietēm pirms un pēc dzemdībām / V.Začesta, N.Bērza, H.Plaudis, D.Rezeberga // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 107.lpp.

Assymetry of external anal sphincter innervation detected by surface electromyography [Elektroniskais resurss] / N.Berza, K.Elksne, H.Plaudis, D.Rezeberga ...[et al.] // 2nd European Congress on Intrapartum Care (ECIC) "Making birth safer" (Porto, Portugal, May 21-23, 2015) [Elektroniskais resurss] : Abstract Book. - Porto, 2015. - Abstract No.431. - Resurss aprakstīts 2016.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eiseverywhere.com//ehome/81688

Assymetry of pelvic floor innervation detected by surface electromyography [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Berza, D.Rezeberga, V.Zacesta ...[et al.] // 11th Congress of the European Society of Gynecology (Prague, Czech Republic, Oct.21-24, 2015) [Elektroniskais resurss] : e-posters. - Prague, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.seg2015.com/scientific-programme/

Dzemdību indukcijā perorāla mizoprostola ievade – alternatīva vaginālajai / K.Elksne, I.Miltiņa, D.Rezeberga ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 230.lpp.

Jermakova, Irina. Colposcopy accuracy at Riga Eastern Clinical University hospital : situation after colposcopist's training and certification in the UK / I.Jermakova, D.Rezeberga, J.Zodzika // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 290.lpp.

Jermakova, Irina. Restriction of cervical cancer in Latvia : opportunities and challanges / I.Jermakova, D.Rezeberga, J.Žodžika // EUROGIN (European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia) 2015 Conference "HPV infection and related cancers" (Sevilla, Spain, Febr.4-7, 2015) : Final Program and Abstracts. - Sevilla, 2015. - P.253.

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Knowledge and prevalence of HPV diseases in Latvia / D.Rezeberga, A.Karnīte, I.Pudule, A.Uusküla // EUROGIN (European Research Organization on Genital Infection and Neoplasia) 2015 Conference "HPV infection and related cancers" (Sevilla, Spain, Febr.4-7, 2015) : Final Program and Abstracts. - Sevilla, 2015. - P.167.

Kreicberga, Ilze. Apoptozes izteiktība dažādā grūtniecības laikā noritējušu dzemdību placentās / I.Kreicberga, M.Pilmane, D.Rezeberga // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 190.lpp.

Kreicberga, Ilze. Reflexion of molecular processes in placentas of pregnancies, terminated from 22 weeks of gestation till term / I.Kreicberga, M.Pilmane, D.Rezeberga // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.52.

Krieviņa, Santa. Influence of hepatitis B surface antigen seropositivity on pregnancy outcome in Riga Maternity Hospital / S.Krievina, D.Rezeberga // The 9th ESIDOG (European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology) / 1st ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.27.

Latvijā pirmās veiksmīgās iznēsātas grūtniecības dzemdības pacientei ar neauglību un dzemdes kakla vēzi pēc radikālas trahelektomijas ar sekojošu medicīnisku apaugļošanu / D.Rezeberga, A.Mitiļdžans, J.Brikune ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 291.lpp.

Oral and vaginal misoprostol - pros and cons for birth induction [Elektroniskais resurss] / K.Elksne, I.Miltina, D.Rezeberga ...[et al.] // 2nd European Congress on Intrapartum Care (ECIC) "Making birth safer" (Porto, Portugal, May 21-23, 2015) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Porto, 2015. - Abstract No.434. - Resurss aprakstīts 2016.g. 4.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eiseverywhere.com//ehome/81688

STI in Baltic countries : findings from national population based surveys / D.Rezeberga, A.Karnīte, I.Pudule ...[et al.] // The 9th ESIDOG (European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology) / 1st ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.11.

Vaginal ecosystem changes and persistence/recurrence of the cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in patients in Riga East Clinical University Hospital Colposcopy Reference Centre / D.Rezeberga, J.Žodžika, I.Jermakova ...[et al.] // The 9th ESIDOG (European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology) / 1st ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.13.

Vedmedovska, Natālija. The controversies about effect of abnormal vaginal microflora on fetal growth / N.Vedmedovska, D.Rezeberga, G.G.Donders // The 9th ESIDOG (European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology) / 1st ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.36.

Women's knowledge and attitudes regarding alcohol consumption in pregnancy / I.Zile, I.Redovica, A.Kivite, D.Rezeberga // 12th World Congress of Perinatal Medicine (Madrid, Spain, Nov.3-6, 2015) : Abstract Book. - Spain, 2015. - P.1297.

Žodžika, Jana. Correlations between cervical cytological and high risk HPV RNA tests before and after changes of cytological terminology in Latvia / J.Zodzika, D.Rezeberga, D.Gavars // The 9th ESIDOG (European Conference of the European Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology) / 1st ISIDOG (International Society for Infectious Diseases in Obstetrics & Gynaecology (Riga, Latvia, Oct.29-Nov.1, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.12.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Infekcijas grūtniecības laikā / J.Žodžika, D.Rezeberga, S.Krieviņa, I.Jermakova // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 36.nod., 565.-[608.]lpp.

Koļesova, Oksana. Iegurnis un auglis dzemdniecībā / O.Koļesova, D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 16.nod., 279.-[298.]lpp.

Miltiņa, Ināra. Dzemdību distocija / I.Miltiņa, D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 23.nod., 399.-[412.]lpp.

Rezeberga, Dace. Antenatālā aprūpe / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 5.nod., 91.-[104.]lpp.

Rezeberga, Dace. Asiņošana grūtniecības otrā pusē / D.Rezeberga, I.Miltiņa, E.Lapiņš // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 25.nod., 421.-[442.]lpp.

Rezeberga, Dace. Augļa monitorēšana dzemdībās / D.Rezeberga, D.Bokučava, S.Markova // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 12.nod., 219.-[241.]lpp.

Rezeberga, Dace. Augļa vērtēšana grūtniecības laikā / D.Rezeberga, D.Bokučava // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 11.nod., 199.-[217.]lpp.

Rezeberga, Dace. Dzemdes plīsums / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 24.nod., 413.-[419.]lpp.

Rezeberga, Dace. Dzemdību ierosināšana / D.Rezeberga, B.Geidāne // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 30.nod., 499.-[505.]lpp.

Rezeberga, Dace. Dzemdību palīdzība / D.Rezeberga, K.Embure-Zapoļska, V.Bathena // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 2.nod., 49.-[62.]lpp.

Rezeberga, Dace. Dziļo vēnu tromboze, plaušu embolija / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 39.nod., 775.-[785.]lpp.

Rezeberga, Dace. Fizioloģiskas pārmaiņas grūtniecības laikā / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 3.nod., 63.-[74.]lpp.

Rezeberga, Dace. Grūtnieču vemšana un intrahepatiskā holestāze / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 7.nod., 131.-[136.]lpp.

Rezeberga, Dace. Horijamnionīts / D.Rezeberga, N.Seimuškina // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 31.nod., 507.-[513.]lpp.

Rezeberga, Dace. Normālas dzemdības / D.Rezeberga, V.Začesta, H.Plaudis // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 17.nod., 299.-[330.]lpp.

Rezeberga, Dace. Pēcdzemdību septiskās slimības / D.Rezeberga, A.Miskova // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 32.nod., 515.-[526.]lpp.

Rezeberga, Dace. Placenta / D.Rezeberga, A.Miskova // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 4.nod., 75.-[89.]lpp.

Rezeberga, Dace. Prenatālā diagnostika / D.Rezeberga, N.Vedmedovska // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 15.nod., 263.-[277.]lpp.

Rezeberga, Dace. Teratogēniski medikamenti grūtniecības laikā / D.Rezeberga // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 8.nod., 137.-[141.]lpp.

Literatūrā un uz pierādījumiem balstītas praktiskas rekomendācijas gripas profilaksei / D.Zavadska, D.Isarova, L.Vīksna, D.Rezeberga, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra, Ginekoloģijas un dzemdniecības katedra ...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2015. - 34 lpp.

Rezeberga, Dace. Gribu būt māmiņa / D.Rezeberga ; konsultante I.Kreicberga. - [Rīga] : Slimību profilakses un kontroles centrs, [2015?]. - 92 lpp.