Skip to main content

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Prodekāns

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2018 - pašlaik

Direktora vietnieks

Sabiedrības veselības institūts, RSU

2018 - pašlaik

Administratīvais vadītājs

SVSLF Veselības vadības docētāju grupa

2012 - 2018

Prodekāns (maģistra studiju programmu)

Medicīnas fakultāte

2009 - 2011

Direktore

Veselības ekonomikas centrs

1998 - 2009

Direktore

Zāļu cenu valsts aģentūra

Izglītība

2009 - 2011

Ekonomikas doktorantūras studiju programma

Latvijas universitāte

1999 - 2000

Vadības zinātņu maģistrs, Sociālo zinātņu maģistratūra

Latvijas universitāte

1980 - 1984

Ekonomista augstākā izglītība, Finansu un tirdzniecības fakultāte

Latvijas Valsts Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2018. Starptautiskas vasaras skolas " Economic Modelling in Health Care" organizēšana, Rīga, Latvija

2011., 2010. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) kursi "Flagship Course on Health System Strengthening and Sustainable Financing: Health financing after financial crisis","Planning and governance of providers network"

2009. EuroObserver Venēcijas vasaras skolas kursi "Innovation and Health Technology Assessment: Improving Health System Quality"

2002. Erasmus Universitāte, Roterdama, Holande, Apmācības programma Veselības ekonomikā

2001., 2002. PVO, Birmingemas Universitātes (Birmingham University, UK) un Njukastlas Universitātes (Newcastle University, Australia) kursi "Evidence, Money & Drug Selection"

2000. Londonas Ekonomikas Augstskola (London School of Economics), Kursi "Veselības ekonomika lēmumu pieņēmējiem"

1998. Londonas Ekonomikas Augstskola (London School of Economics), Kursi "Farmakoekonomika politikas veidotājiem"

Pētniecības darbības virzieni

  • Veselības politika
  • Veselības ekonomika
  • Veselības sistēmu uzbūve
  • Veselības tehnoloģiju novērtēšana
  • Farmācijas politika

Izstrādātās studiju programmas

Profesionālā maģistra studiju programma "Veselības vadība"​​, RSU

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Veselības vadība"​​, latviešu un angļu valodā, 1,5.g. un 2.g. programmas​

Izstrādātie studiju kursi

Veselības ekonomika

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Farmācijas politika un vadība

Farmakoekonomika

Informācijas vadība veselības sistēmās

Studentu prakses

Vadītie studiju kursi

Farmācijas politika un vadība

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Finanšu vadības pamati

Informācijas vadība veselības sistēmās

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšana

Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošana

Veselības ekonomika

Veselības ekonomika un finanses

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības sistēmu vadība

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Veselības vadības juridiskie aspekti

Farmakoekonomika

Maģistra darbs

Docētie studiju kursi

Farmācijas politika un vadība

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Prakse

Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošana

Veselības aprūpes organizācija

Veselības ekonomika

Veselības sistēmu uzbūve

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Maģistra darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:​

​maģistra darbi: 17

recenzētie:

​​maģistra darbi: 6

Projekti

2015-pašlaik

Pētniece; projekts "EKOSOC-LV-5.2. Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkuurētspēju ārējos tirgos un snoegt priekšlikumus tās stiprināšanai" apakšprojektā Nr. 9.1.3.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2015 - pašlaik

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja

Publikācijas

Research articles​​

Behmane, Daiga. An evaluation of health care service provider websites in Latvia - a medical tourism perspective / D.Behmane, D.Rutitis, V.Savicka // Regional Formation and Development Studies. - Vol.29, No.3 (2019), p.5-20. - DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v29i3.1990

Factors determining competitiveness in healthcare institutions in Latvia – results of the EKOSOC-LV National Research Programme / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.269-277. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0044

Significance of technology factors in the context of development of health care sector in Latvia / D.Behmane, H.Kalkis, A.Villerusa, U.Berkis, D.Rutitis // Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems (San Diego, California, USA, Febr.7-10, 2019) / editors: W.Karwowski, T.Ahram. - Springer International Publishing, 2019. - P.248-254. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/978-3-030-11051-2_38

Strautmane, Baiba. Palliative care in Latvia : availability and the role of the family doctor / B.Strautmane, D.Behmane, I.Ludviga // SHS Web of Conferences : Proceedings. - EDP Sciences, 2019. - Vol.68 (2019), article. No.02005, [13 p.]. - 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Oct.10-12, 2018). - DOI: 10.1051/shsconf/20196802005

Behmane, Daiga. International health care regulation at national and institutional levels in Latvia / D.Behmane, D.Rutitis // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrasctructure Development. - Vol.40, No.4 (2018), p.442-454. - Kopsavilkums lietuviešu valodā.

Behmane, Daiga. Veselības ekonomikas loma mūsdienu veselības aprūpes sistēmā / D.Behmane // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2018, janv.), 76.-78.lpp.

Evaluation of external factors for the development of the Latvian health sector / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, D.Rūtītis // Humanities and Social Sciences : Latvia. - Vol.26, No.2 (2018), p.46-63. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PD…

Latvian health care competitiveness in relation to its infrastructure and available resources [Elektroniskais resurss] / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02003, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Veselība pienākas visiem : [stāsta RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs, sociālās politikas eksperte, RSU Medicīnas fakultātes prodekāne ...[u.c.]] / Ģ.Briģis, R.Zilvere, D.Behmane ...[u.c.] ; materiāla sagat. E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.35 (2018, marts/apr.), 8.-11.lpp.

Veselības aprūpes nozares konkurētspējas problēmas un iespējas / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča // Medicus Bonus. - Nr.39 (2018, dec.), 13.-17.lpp.

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ārvalstniekiem veselības aprūpes iestādēs Latvijā / I.Silionova, A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 206.-214.lpp.

Providing healthcare to foreign patients and associated system problems in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektronisks resurss]. - Vol.26, Suppl.1 (2016, Nov.),p.ckw175.149. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw175.149

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Tēzes

Kaļva, Artūrs. Health budget savings from application of PET/ CT for Hodgkin Lymphoma patients in Latvia / A.Kaļva, D.Behmane, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.723.

Kaļva, Artūrs. Health budget savings from application of PET/CT for Hodgkin lymphoma patients in Latvia / A.Kaļva, D.Behmane, Ģ.Briģis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.723.

Characteristics of primary care non-users in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.28, Suppl.4 (2018, Nov.), p.112. - 11th European Public Health Conference "Winds of change: towards new ways ofimproving public health in Europe" (Ljubljana, Slovenia, Nov.28-Dec.1, 2018) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://academic.oup.com/eurpub/article/28/suppl_4/cky213.3…

Implementation of the EU cross-border health care requirements as a condition for the competitiveness of health sector in Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarevica // Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference, sekcija "Starptautiskā mārketinga iespējas konkurētspējas stiprināšana" (Rīga, 2018.g. 2.martā) [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2018. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 5.dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.bvef.lu.lv/konferences-un-seminari/lu-konferenc…

Regional differences in healthcare human resources in Latvia / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.154.

Strautmane, Baiba. Availability of palliative care in Latvia and citizens’ satisfaction with state provided services / B.Strautmane, D.Behmane, I.Ludviga // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.141.

Veselības aprūpes konkurētspēju ietekmējošie faktori Latvijā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / A.Villeruša, D.Behmane, U.Berķis, A.Kokarēviča, V.Cauce // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.21, [1 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 21.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Veselības aprūpes reformas ietekme uz ārējās konkurētspējas ietvarnosacījumiem / U.Berķis, A.Villeruša, D.Behmane, A.Kokarēviča // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 259.lpp.

Behmane, Daiga. Health workforce outward migration - a major hurdle to the sustainability of health sector in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, V.Cauce // European Health Management Association (EHMA) 2017 Annual Conference "Health Futures" (Milan, Italy, June 13-15, 2017) : Abstracts Book. - Milan, 2017. - P.126.

Bruna, Una. Strategic directions of age-related macular degeneration treatment in Latvia / U.Bruna, D.Behmane, G.Laganovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 404.lpp.

Korole, Radmila. Zobārstniecības uzņēmuma SIA “KarAlDent” ekonomiskās peļņas palielināšanas iespējas / R.Korole, L.Leitāne, D.Behmane // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 159.lpp.

Patient satisfaction with healthcare provided by family doctors in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, A.Kokarevica, V.Cauce // European Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.3 (2017, Nov.), p.278-279. - 10th European Public Health Conference Sustaining Resilient and Healthy Communities (Stockholm, Sweden, Nov.1-4, 2017) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.739

Employment of medical doctors in Latvia / A.Villerusa, D.Golubova, D.Behmane, U.Berkis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.135.

Exposure to free trade agreements : pressure stimulus for external competitiveness improvement in healthcare industries / U.Berkis, A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, S.Strode // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 294.lpp.

Latvian health care external competitiveness in Europe in relation to its infrastructure and available resources / A.Kokarevica, A.Villerusa, D.Behmane, U.Berkis, V.Cauce // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.54-55.

Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas prasību ietekme uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas konkurētspēju ārējos tirgos / D.Behmane, A.Villeruša, U.Berķis, A.Kokarēviča ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 308.lpp.

The impact of the cross-border health care regulation on patient mobility in Latvia / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokarevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.23.

Veselības aprūpes iestāžu dalība pakalpojumu sniegšanā ārvalstniekiem / A.Villeruša, U.Berķis, D.Behmane, A.Kokarēviča, V.Cauce // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.lpp.

Characterisation of competitiveness factors in healthcare industry in Latvia : [abstract] / D.Behmane, A.Villerusa, U.Berkis, A.Kokareviča // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.92-93.

Health workforce crises in Latvia : [abstract] / A.Villerusa, D.Behmane, A.Kokarevica, U.Berkis // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.3 (2015), p.287. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthcare categorisation as an economic good in competitiveness studies / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokarevica, D.Behmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 382.lpp.

Iedzīvotāju darbaspēju novērtēšana un to ietekmējošie faktori / D.Behmane, A.Villeruša, A.Kokarēviča, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 384.lpp.

TTIP in healthcare industries : transsformation of internal into external competitiveness : [abstract] / U.Berkis, A.Villerusa, A.Kokareviča, D.Behmane // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.94-95.

Veselības aprūpes darbaspēka raksturojums Latvijā / A.Villeruša, A.Kokarēviča, D.Behmane, U.Berķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 383.lpp.

Behmane, Daiga. Muskuļu un skeleta sistēmas slimību ekonomiskā sloga sabiedrībai novērtējums / D.Behmane, A.Dūdele // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 391.lpp.

Docētie studiju kursi

Veselības ekonomika

Veselības sistēmas dizains

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējums

Prakse

Maģistra darbs

Veselības aprūpes organizācija

Farmācijas politika un pārvaldība

Farmaekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Pirmsaizstāvēša Magistra darbiem

Vadītie studiju kursi

Finanšu vadības pamati

Biznesa stratēģija un pārvaldība

Komunikācija un mārketings veselības aprūpē

Efektīvas pārvaldības prasmju attīstīšana

Organizācijas efektivitāte un kvalitātes pārvaldība

Ētika uzņēmējdarbībā un veselības vadībā

Ētika, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspējība

Veselības aprūpes iestāžu finanšu institūcijas

Veselības ekonomika

Veselības ekonomika un finanses

Veselības sistēmas dizains

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējums

Starptautiskais veselības aizsardzības likums

Prakse

Vadība un izmaiņu vadība

Maģistra darbs

Farmācijas politika un pārvaldība

Farmaekonomika

Farmaekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Projekta vadība

Projektu vadība veselības aprūpē

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes (pētniecības metodoloģija)

Kvalitātes nodrošināšana un veselības aprūpes uzlabošana

Pētniecības metodoloģija

Stratēģiskā cilvēkresursu pārvaldība

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa Universitāte, Profesionālais maģistrs, pilna laika studijas, Veselības pārvalde