Skip to main content

Darba pieredze

2003 - pašlaik

Profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1992 - pašlaik

Katedras vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1988 - 1992

Vecākais pētnieks

Rīgas Medicīnas Institūts

1978 - 1988

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

1977 - 1978

Ārsts

Pļaviņu zonālā slimnīca

1973 - 1975

Medicīnas māsa

Rīgas pilsētas 1. slimnīca

Izglītība

1992

Dr. med. (nostrificēts zinātniskais grāds)

Latvijas Medicīnas akadēmija

1986

Medicīnas zinātņu kandidāts

I.Sečenova Maskavas 1. Medicīnas institūts

1971 - 1977

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2018

RSU vasaras skolas kurss: "Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē"

2018

Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati. Rīga; RSU

2015

PVO kurss: "Veselības finansēšana. Speciālā tēma: vispārējais segums" (Barselona).

2010

Pirmais Eiropas Veselības izmeklējumu apsekojumu apmācības seminārs. Roma, Itālija.

2008

Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Studentu darbu vadīšana augstākajā izglītībā", Gēteborga, Zviedrija

2003 - 2005

Četru semināru kurss "Veselība un veselības politika: pētniecības un prakses mijiedarbība", OSI-ASPHER, Rīga, Latvija

2002

ES Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra kursi "REITOX Akadēmijas intensīvais kurss par galvenajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem", Madride, Spānija

2001

Seminārs "Sabiedrības veselība – infekciju slimības: epidemioloģija un profilakse", Zalcburga, Austrija

1999

Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Veselības programmu un veselības ekonomikā izvērtēšana", Gēteborga, Zviedrija

1999

Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Klīniskā epidemioloģija un uz pierādījumiem balstīta medicīna", Gēteborga, Zviedrija

1999

Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kurss "Statistiskās metodes epidemioloģijā", Gēteborga, Zviedrija

1998

ES PHARE projekta kurss "Veselības aprūpes finansēšana un vadība", Rīga, Latvija

1998

ES PHARE projekta un AML Sabiedrības veselības skolas seminārs "Kvalitātes vadība veselības aprūpē", Rīga, Latvija

1997

PVO seminārs "Cilvēkresursi veselības plānošanas modeļiem", Budapešta, Ungārija

1996

NORFA kursi "Veselības aprūpes stratēģiskā plānošana", Birštonas, Lietuva

1996

Kursi "Pārmaiņas veselības aprūpes sistēmās", Utrehta, Nīderlande

1995

"VIII Eiropas kursi epidemioloģijā", Florence, Itālija

1992

Ziemeļvalstu Sabiedrības veselības skolas kursi "Sabiedrības veselība", Gēteborga, Zviedrija

1992

PVO kursi "Epidemioloģija un informācijas sistēmas", Budapešta, Ungārija

1987

PVO seminārs "Diabēta epidemioloģija", Kembridža, Lielbritānija

Zinātniskie projekti

2014-turpinās

„Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija” (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.

2018-turpinās

Ar ekstrakorporālu detoksikācijas metodēm ārstētu sepses pacientu slimības iznākumu saistība ar oksidēšanās - reducēšanās sistēmu, mikro - RNS un DNS degradācijas produktiem.

2014-2019

Salīdzinošs finasu krīzes ietekmes izvērtējums uz Latvijas veselības aprūpes sistēmu, ietverot iedzīvotāju veselību, aizsardzību no finansu riskiem un apmierinātību

2015-2015

“Hronisku stāvokļu medicīniskās līdzestības noteikšana” 9SIA LATTELECOM, RSU)

2014-2018

“Nozīmīgāko psihisko traucējumu un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana” (LR VPP BIOMEDICINE apakš projekts. Nr. 5.8.1.)

2014-2018

“Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai” (LR VPP EKOSOC-LV Nr. 02.2-09/13 apakš projekts. Nr. 5.2.4.)

2013-2014

“Inovatīva cilvēku aprūpe ar multipliem hroniskiem stāvokļiem Eiropā (ICARE4EU)”. (Eiropas Komisija, Austumsomijas Universitāte)

2013-2018

“Hronisku slimību ārstēšanas līdzestības ietekmējošie faktori” (RSU grants un doktorantūras tēmas vadība)

2012-2013 “Brīvprātīgā veselības apdrošināšana Eiropā” (Londonas ekonomikas un sociālo zinātņu skola)

2012-2013

“Invaliditātes noteikšanas sistēmas ieviešanas izmēģinājuma projekts” (SIA “Projektu un kvalitātes vadība”)

2012-2013

“Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojums”, (CSB)

2011-turpinās

“Skrīningam pakļauto vēža formu saslimstības, mirstības un dzīvildzes analīze Latvijā” (doktorantūras tēmas vadība)

2006-2013

“Laimas slimības epidemioloģiskie aspekti Latvijā” (doktorantūras tēmas vadība)

2008-2013

“Alkohola lietošanas saistība ar pieaugušo garīgo veselību” (doktorantūras tēmas vadība)

2005-2013

“HIV infekcijas transmisijas un diagnostikas sabiedrības veselības aspekti” (doktorantūras tēmas vadība)

2009-2011

“Cukura diabēta pacientu mirstība un to ietekmējošie faktori Latvijā 2000.- 2010. Gadā” (doktorantūras tēmas vadība)

2009-2012

“Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas sociālo, ekonomisko un veselības faktoru ietekme uz Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti” (doktorantūras tēmas vadība)

2010-2010

“Veselības aprūpes finansēšanas modeļi” (LR VM))

2008-2010

„Eiropas iedzīvotāju veselības aptauja – Latvija” (CSP, EUROSTAT) – zinātniskais konsultants.

2007-2008

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” apakšprojekts „Cukura diabēta apmācības un glikkēmijas paškontroles ietekme uz cukura diabēta metabolisko kontroli”

2007-2008

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” apakšprojekts „Cukura diabēta pacientu mirstība un to determinējošie faktori Latvijā”

2007-2008

IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” apakšprojekts „HIV infekcijas prevalence un paaugstinātas inficēšanās riska uzvedības izplatība injicējamo narkotiku lietotāju un to seksa partneru vidū Latvijā”

2005-2011

Eurostat, ES DG Sanco, Beļģijas un Somijas SV institūtu projekts: „ES veselības aptauju un apsekojumu informācijas (EUHSID) datubāze”

2003-2004

„PVO Eiropas reģiona sabiedrības veselības stratēģija”

2003-2008

„Latvijas veselības aprūpes sistēma. Pārskats. (HiT - Latvia)” (PVO, Veselības sistēmu Observatorija)

2002-2002

“Veselības aprūpes vadītāju apmācības nepieciešamības pētījums” (Pasaules Banka)

2002-2004

„Latvijas iedzīvotāju veselības aptauja 2002” (PHARE, CSP)

2001-2001

„Dzīves apstākļu pētījums Latvijā. Veselība.” (FAFO)

2001-2006

“Sociālo faktoru ietekme uz I un II tipa cukura diabēta kompensāciju”

1999-1999

Starptautiskās finanšu korporācijas (IFC) pētījums par investīciju perspektīvām Baltijas valstu privātā veselības aprūpes sektorā

1998-1998

„Veselības aprūpes cilvēkresursi Latvijā” (PB)

1997-1997

„Veselības aprūpes kvalitātes process Latvijā”

1996-1996

„Veselības aprūpes attīstības stratēģija Latvijā” (LM)

1996-1996

„Sociālā aprūpe Latvijā. Veselības aprūpe”

1996-2000

„Insulinējama cukura diabēta vides un ģenētiskie riska faktori Latvijā” (LZP)

1995-1995

„Veselības aprūpes sistēmu novērtējums Latvijā”

1995-1996

„Elektromagnētiskā lauka ietekme uz Skrundas iedzīvotāju veselību”

1994-1994

„Rīgas ārstu uzskati par veselības aprūpes reformu Latvijā”

1986-2006

Hronisku ne infekciju slimību epidemioloģija. I un II tipa cukura diabēta epidemioloģiski pētījumi. Starptautiski projekti INTERHEALTH, CINDY, DIABALT, DIAMOND, EURODIAB.

1978-1986

Endokrinoloģija: vairogdziedzera slimības, vairogdziedzera funkcija pēc ķirurģiskas ārstēšanas.

Vadītie studiju kursi

Epidemioloģija

Epidemioloģija II

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Veselības aprūpes organizācija un ekonomika

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

Epidemioloģija II

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselība

Veselības aprūpes organizācija

Pētnieciskais darbs

Bakalaura darbs

Maģistra darbs

Promocijas eksāmens specialitātē

Valsts pārbaudījums

Dermatoepidemioloģija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2016-turpinās

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domes loceklis

2010-turpinās

RSU Zinātniskās padomes loceklis

2010-turpinās

RSU bibliotēkas padomes loceklis

2010-turpinās

LR Veselības ministrijas darba grupu loceklis

2010-2017

LR Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes loceklis

2007-2010

Starpnozaru Koordinācijas komisija sabiedrības
veselības jautājumos

2005-2009

Latvijas Sabiedrības veselības aģentūras konsultatīvās padome (priekšsēdētājs)

2005-turpinās

RSU promocijas padomes loceklis

2004-2008

Eiropas Savienības Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra zinātniskās komiteja (priekšsēdētāja vietnieks)

1998-2013

Eiropas Sabiedrības veselības asociācija (zinātniskās komitejas loceklis)

1997-turpinās

LZP eksperts

1995-turpinās

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

1995-turpinās

Latvijas Statistiķu biedrība, valdes loceklis

1977-2015

Latvijas Endokrinologu biedrība

Apbalvojumi

2005 PVO apbalvojums - pateicība

2008 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums - pateicība

2012 LR Veselības ministrijas un PVO apbalvojums – pateicība

2018 Latvijas Ārstu biedrības apbalvojums “Gada cilvēks sabiedrības veselībā”

Publikācijas

Kopējais skaits – 178, ietverot konferenču tēzes
Tajā skaitā pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts:

Raksti​​

Briģis, Ģirts. Veselības sistēma un politika / Ģ.Briģis, Dz.Mozgis // Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors V.Ščerbinskis. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 628.-630.lpp.

Pre-existing diabetes mellitus and all-cause mortality in cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Acta Oncologica. - Vol.57, No.7 (2018, July), p.973-982. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Veselība pienākas visiem : [stāsta RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs, sociālās politikas eksperte, RSU Medicīnas fakultātes prodekāne ...[u.c.]] / Ģ.Briģis, R.Zilvere, D.Behmane ...[u.c.] ; materiāla sagat. E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.35 (2018, marts/apr.), 8.-11.lpp.

Briģis, Ģirts. Medicīnas kļūdu un pacientu drošības konceptuālie, epidemioloģiskie un veselības sistēmas aspekti / Ģ.Briģis // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2017, sept.), 69.-71.lpp.

Factors related to good asthma control using different medical adherence scales in Latvian asthma patients : an observational study [Elektroniskais resurss] / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.C.Barengo // NPJ Primary Care Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27 (2017, June), article No.39, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478625/

Factors related to poor asthma control in Latvian asthma patients between 2013 and 2015 / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.Barengo // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, Issue 2 (2017, June), p.186-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ārsti un pacienti obligātās veselības apdrošināšanas karuselī : [par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu : stāsta LR veselības ministre, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras prof., akciju sabiedrības "Repharm" ģenerāldirektors ...[u.c.]] / A.Čakša, Ģ.Briģis, D.Šmits ...[u.c.] ; materiāla sagatavotāja J.Linde // Medicus Bonus. - Nr.26 (2016, jūl./aug./sept.), 11.-13.lpp.

Briģis, Ģirts. Latvia / G.Brigis // Voluntary health insurance in Europe : Country experience / edited by A.Sagan, S.Thomson. - World Health Organisation, 2016. - P.89-92.

Cukura diabēta pacientu mirstība Latvijā no 2000. līdz 2013.gadam / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis, I.Šmate // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 64.-68.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Latvijā no 1983. līdz 2013.gadam / U.Kojalo, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 297.-305.lpp.

Mitenbergs, Uldis. Healthcare financing reform in Latvia : switching from social health insurance to NHS and back? / U.Mitenbergs, Ģ.Briģis, W.Quentin // Health Policy. - Vol.118, No.2 (2014, Nov.), p.147-152. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pildava, Santa. The mortality of patients with diabetes mellitus in Latvia 2000-2012 / S.Pildava, I.Strele, Ģ.Briģis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.130-136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briģis, Ģirts. Slimību cēloņu daudzfaktoru teorija : [par slimību cēloņu izzināšanas aktualitāti] / Ģ.Briģis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2013, febr.), 2.-4.lpp.

Karnīte, Anda. Mirstības un nāves pamatcēloņu tendences laikā Latvijas ar HIV inficēto personu populācijā / A.Karnīte, A.Vilde, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 221.-234.lpp.

Karnīte, Anda. Years of potential life lost due to HIV infection and associated factors based on national HIV surveillance data in Latvia, 1991-2010 / A.Karnite, G.Brigis, A.Uusküla // Scandinavian Journal of Infectious Diseases. - Vol.45, No.2 (2013, Febr.), p.140-146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimboreliozes epidemioloģiskā analīze Latvijā un pozitīvā seroloģiskās izmeklēšanas rezultāta asociētie faktori / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 250.-260.lpp.

Pildava, Santa. Mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem 2. tipa cukura diabēta slimnieku populācijā 2002.-2011. gadā Latvijā salīdzinājumā ar atbilstošiem vispārējās populācijas rādītājiem / S.Pildava, I.Strēle, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 202.-211.lpp.

Tēzes​​

Averčenko, Margarita. Tuberculosis treatment outcome in relation to patient’s HIV status in Latvia from 2010 to 2015 / M.Avercenko, G.Brigis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.21.

Cervical cancer incidence and mortality trends in Latvia in 1993-2016 [Elektroniskais resurss] / U.Kojalo, I.Jermakova, J.Zodzika, G.Brigis, G.Lazdane // EUROGIN 2018 (Lisbon, Portugal, Dec.2-5, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Part II-Posters. Poster No.00404, p.127-128. - Resurss aprakstīts 2019.g. 13.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eurogin.com/2018/419-abstracts-2018.html

Early initiation of continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) in sepsis patients may improve survival / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailīte, Ģ.Briģis ...[et al.] // XIV Baltic Nephrology Conference (Tallinn, Estonia, Oct.4-6, 2018) : [Abstracts]. - Tallinn, 2018. - P.36. - T.p. krāj. "9th International Baltic Congress of Anaesthesiology, Intensive Care and Pain Management" (Vilnius, Lithuania, Oct.25-27, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Vilnius, 2018. - P.28. - Pieejams tiešsaistē: http://www.baltanest2018.com/user/_files/560/Poster%20Prese…

Hazard ratio of sepsis patients treated with extracorporeal detoxification methods / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailite, G.Brigis ...[et al.] // Blood Purification. - Vol.46 (2018), p.170. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Riska attiecības rādītāji sepses gadījumā slimniekiem, kuru ārstēšanā lieto ekstrakorporālās detoksikācijas metodes / G.Moisejevs, A.Silova, L.Gailīte, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 94.lpp.

Survival after breast cancer surgery in relation to socio-economic, reproductive health-related and lifestyle factors / D.Ennite, G.Brigis, G.Reitere, L.Livmane // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.40.

Breast cancer incidence, mortality and relative survival trends in Latvia in 1993–2014 / U.Kojalo, G.Brigis, S.Pildava, K.Innos // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 140.lpp.

Grundmane, Māra. Latvijas iedzīvotāju veselības paradumu vērtējums veselībpratības kontekstā / M.Grundmane, Ģ.Briģis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 174.lpp.

Pre-existing diabetes and all-cause mortality of cancer patients : a register-based study in Latvia / I.Strele, U.Kojalo, J.Vilmanis, G.Brigis ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.60, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S563. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Briģis, Ģirts. Restricted access to health care due to financial reasons in Latvia / G.Brigis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.28.

Briģis, Ģirts. Veselības aprūpes pieejamības problēmas Latvijā : vecāku un jaunāku iedzīvotāju salīdzinājums / Ģ.Briģis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 280.lpp.

Bronhiālās astmas slimnieku uzskati par ārstēšanu un to saistība ar viņu slimības kontroles pakāpi / D.Šmits, D.Kigitoviča, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 79.lpp.

Data quality of Latvian cancer registry – screened cancer examples / U.Kojalo, G.Brigis, S.Pildava, K.Innos // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.53-54.

Grundmane, Māra. Evaluation and consequences of fitness trainers’ nutrition knowledge as an indication of health literacy / M.Grundmane, D.Kantane, G.Brigis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.44.

Mozgis, Dzintars. Pārmaiņas veselības aprūpes finansēšanas sistēmā Latvijā / Dz.Mozgis, Ģ.Briģis, A.Villeruša // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 289.lpp.

Šmits, Dins. Factors related to good asthma control in Latvian asthma patients in 2015 / D.Smits, G.Brigis, N.C.Barengo // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.109.

Stacionārajās ārstniecības iestādēs atkārtoti hospitalizēto pacientu īpatsvars un tendences Latvijā pēdējos desmit gados / L.Vladimirova, Ģ.Briģis, M.Taube, A.Bukova-Žideļūna // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 161.lpp.

Description of rotavirus gastroenteritis cases in hospitalized children in Children University Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, E.Miklasevics, A.Karnite, L.Ozoliņa, G.Brigis, D.Gardovska ...[et al.] // 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)(Washington, USA, Sept.5-9, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Washington, 2014. - Abstr. No.V-491. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/pape…

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža saslimstības rādītāju izmaiņas Layvijā 1983.-2013. gados / U.Kojalo, G.Brigis, I.Vīberga // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Kojalo, Una. Dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programma un saslimstības rādītāju izmaiņas / U.Kojalo, S.Pildava, Ģ.Briģis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 263.lpp.

Atteikumu iemesli piedalīties kolorektālā vēža skrīningā : Latvijas pilotpētījuma rezultāti / U.Kojalo, M.Leja, Ģ.Briģis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 252.lpp.

Skrule, Jolanta. Potenciāli zaudētie mūža gadi alkohola lietošanas dēļ / J.Skrule, M.Trapencieris, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 122.lpp.

Šmits, Dins. Bronhiālās astmas zāļu lietošanas līdzestība Latvijas pacientiem / D.Šmits, K.Ozols, Ģ.Briģis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 74.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Briģis, Ģirts. Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze / Ģ.Briģis, I.Gobiņa // Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistikas datu krājums / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2016. - 10.-49.lpp.