Skip to main content

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Asociētais profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Sabiedrības veselības institūts/ Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - 2018

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2005 - 2012

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2007 - 2008

Sabiedrības veselības analīzes nodaļas sabiedrības veselības vecākais speciālists

V/a Sabiedrības veselības aģentūra

2004 - 2007

Pētījumu nodaļas vadītāja/speciālists zinātniskajā darbā

Veselības veicināšanas valsts aģentūra

2003 - 2004

Veselības riska faktoru un analīzes nodaļas galvenā speciāliste

Veselības veicināšanas centrs

2002 - 2003

Vienaudžu izglītības projektu koordinators

s/o Jaunatne pret AIDS

Izglītība

2005 - 2011

Medicīnas doktora zinātniskais grāds/ Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2004

Veselības zinātņu maģistrs

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte

1997 - 2002

Bakalaura grāds veselības aprūpē; Sabiedrības veselības speciālista grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija, Sabiedrības veselības fakultāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Veselību ietekmējošās uzvedības
Pusaudžu veselība
Hroniskas sāpes un medikamentu lietošana populācijā

Izstrādātie studiju kursi

Sabiedrības veselība/ Medicīnas studiju programma

Pētniecības metodoloģijas pamati/ Sabiedrības veselības studiju programma

Sabiedrības veselības pamati/ Sabiedrības veselības studiju programma

Vadītie studiju kursi

Pētniecības metodoloģijas pamati

Sabiedrības veselības pamati

Sabiedrības veselība

Public Health Theory

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Zinātniskās darbības metodoloģija

Sabiedrības veselības teorija

Profilakse, veselības veicināšana un izglītība

Projekti

2019. - 2021. Vadošais pētnieks. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts " Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

2017. - 2020. - Vadošais pētnieks-projekta zinātniskais vadītājs. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts “Baltic Cities tackle lifestyle related diseases - Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region” (BaltCityPrevention), Nr.#R045

2005. - pašlaik. PVO atbalstīts Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījuma (angl.val. – Health Behaviour among School-aged Children Study) ​galvenā koordinatora (Iveta Pudule, Slimību profilakses un kontroles centrs) vietniece Latvijā; kopš 2017.g.nov. - Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma metnālās veselības fokusa grupas vadītāja.

2015.g. - 2017.g. Vadošais pētnieks. Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai". Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības ​uzlabošanai" apakšprojektā Nr. 5.6.2.​

2015.g. Vadošais pētnieks. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas pētniecības telpā: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Latvijas Sāpju izpētes biedrība​

Publikācijas

Raksti​​

Duinhof EL, Lek KM, de Looze ME, Cosma A, Mazur J, Gobina I, et al. Revising the self-report strengths and difficulties questionnaire for cross-country comparisons of adolescent mental health problems: the SDQ-R. Epidemiology and psychiatric sciences. 2019:1-10. doi: 10.1017/s2045796019000246

Ghekiere A, Van Cauwenberg J, Vandendriessche A, Inchley J, Gaspar de Matos M, Borraccino A, Gobina I, Tynjälä J, Deforche B, De Clercq B. Trends in sleeping difficulties among European adolescents: Are these associated with physical inactivity and excessive screen time? International journal of public health. 2018. doi: 10.1007/s00038-018-1188-1

Prevalence of self-reported chronic pain among adolescents : evidence from 42 countries and regions / I.Gobina, A.Villerusa, J.Villberg ...[et al.] // European Journal of Pain. - Vol.23, No.2 (2019, Febr.), p.316-326. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kiberņirgāšanās izplatība Latvijas skolēnu vidū saistībā ar sociāli demogrāfiskiem faktoriem un ņirgāšanos skolā / E.Kvante, T.Pulmanis, I.Gobiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 215.-222.lpp.

Lakiša, Svetlana. Влияние психосоциальных факторов рабочей среды на трудоспособность работников в Латвии / С.И.Лакиша, И.А.Ванадзиньш, И.Р.Гобиня // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.184-193.

Trends in adolescent overweight perception and its association with psychosomatic health 2002-2014 : evidence from 33 countries / R.Whitehead, C.Berg, I.Gobina ...[et al.] // The Journal of Adolescent Health. - Vol.60, No.2 (2017, Febr.), p.204-211. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ottova-Jordan, Veronika. Positive health : life satisfaction [Elektroniskais resurss] / V.Ottova-Jordan, I.Gobina, J.Mazur // Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study : International report from the 2013/2014 survey / World Health Organization, regional office for Europe; edited by J.Inchley et al. - [Elektroniskais resurss] - Copenhagen, 2016. - P.75-78. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/…

Ottova-Jordan, Veronika. Positive health : multiple health complaints [Elektroniskais resurss] / V.Ottova-Jordan, I.Gobina, J.Mazur // Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study : International report from the 2013/2014 survey / World Health Organization, regional office for Europe; edited by J.Inchley et al. - [Elektroniskais resurss] - Copenhagen, 2016. - P.79-82. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/…

Ottova-Jordan, Veronika. Positive health : scientific discussion and policy reflections [Elektroniskais resurss] / V.Ottova-Jordan, I.Gobina, J.Mazur // Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study : International report from the 2013/2014 survey / World Health Organization, regional office for Europe; edited by J.Inchley et al. - [Elektroniskais resurss] - Copenhagen, 2016. - P.83-85. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/…

Ottova-Jordan, Veronika. Positive health : self-rated health [Elektroniskais resurss] / V.Ottova-Jordan, I.Gobina, J.Mazur // Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study : International report from the 2013/2014 survey / World Health Organization, regional office for Europe; edited by J.Inchley et al. - [Elektroniskais resurss] - Copenhagen, 2016. - P.71-74. - Resurss aprakstīts 2017.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/…

Pain and moderate to vigorous physical activity in adolescence : an International population-based survey / M.S.Swain, N.Henschke, I.Gobina ...[et al.] // Pain Medicine. - Vol.17, No.5 (2016, May), p.813-819. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Semantics bias in cross-national comparative analyses : is it good or bad to have "fair" health ? [Elektroniskais resurss] / C.W.Schnohr, I.Gobina, T.Santos ...[et al.] // Health and Quality of Life Outcomes [Elektroniskais resurss]. - Vol.14 (2016), article No.70, [4 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://hqlo.biomedcentral.com/articles?volume=14&articleCit…

Adolescents' medicine use for headache : secular trends in 20 countries from 1986 to 2010 / B.E.Holstein, A.Andersen, I.Gobina ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Apr.), p.76-79. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Changes in the association between health complaint frequency and medicine use among adolescents in Scotland between 1998 and 2010 / K.A.Levin, R.Whitehead, I.Gobina ...[et al.] // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.78, No.4 (2015, Apr.), p.371-376. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds : results from the international study / I.Gobina, A.Villerusa, J.Villberg ...[et al.] // European Journal of Pain. - Vol.19, No.1 (2015, Jan.), p.77-84. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level / V.Ottová-Jordan, O.R.Smith, I.Gobina ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Apr.), p.83-89. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trends in life satisfaction in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in over 30 countries / F.Cavallo, P.Dalmasso, I.Gobina ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Apr.), p.80-82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trends in multiple recurrent health complaints in 15-year-olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 2010 / I.Gobina, V.Ottová-Jordan, O.R.Smith ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Apr.), p.24-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trends in self-rated health in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in 32 countries / F.Cavallo, P.Dalmasso, I.Gobina ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Apr.), p.13-15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

An international survey of pain in adolescents [Elektroniskais resurss] / M.S.Swain, N.Henschke, I.Gobina ...[et al.] // BMC Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.14 (2014), art. No.447. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4046513/pdf/147…

Medikamentu lietošanas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem laikposmā no 1998. līdz 2008. gadam / V.Muižniece, I.Gobiņa, B.Velika ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 129.-136.lpp.

Peer victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western countries / M.Sentenac, A.Gavin, I.Gobina ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.23, No.3 (2013, June), p.421-426. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Perceived teacher unfairness and headache in adolescence : a cross-national comparison / M.Lenzi, A.Vieno, I.Gobina ...[et al.] // International journal of public health. - Vol.58, Issue 2 (2013, Apr.), p.227-235. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Health-behaviour inequalities among Russian and ethnic majority school-aged children in the Baltic countries / I.Gobina, I.Pudule, L.Sumskas ...[et al.] // Scandinavian Journal of Public Health. - Vol.40, N 6 (2012, Aug.), p.553-562. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The role of individual and macro-level social determinants on young adolescents psychosomatic complaints / V.Ottova, M.Erhart, I.Gobina ...[et al.] // Journal of Early Adolescence. - Vol.32, N1 (2012), p.126-158. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The medicine use and corresponding subjective health complaints among adolescents, a cross-national survey / I.Gobina, R.Välimaa, A.Villeruša ...[et al.] // Pharmacoepidemiology and drug safety. - Vol.20, N 4 (2011, Apr.), p.424-431. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Traffic safety / A.Villerusa, I.Gobina, I.Pudule ...[et al.] // Social Determinants of Health Behaviour, Finbalt Health Monitor 1998-2008 / ed. by R.Prättälä ...[et al.]. - Helsinki, 2011. - Report 25, 476.-486.lpp.

Gobiņa, Inese. Medikamentu lietošana un sūdzības par galvas un vēdera sāpēm pusaudžu vidū Latvijā / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 295.-303.lpp.

Gobiņa, Inese. Smoking prevalence and trends among 15 year old adolescents in Latvia from 1991 to 2006 / I.Gobina, I.Pudule, A.Villerusa // Research articles in medicine & pharmacy, 2008 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2009. - P.57-62.

Skolēnu veselības paradumu pētījums Latvijā 1990.-2005. / I.Gobiņa, A.Villeruša, I.Pudule, I.Kalniņa // Akadēmiskā dzīve. - Nr.46 (2009), 42.-50.lpp.

Socio-economic inequality in multiple health complaints among adolescents : international comparative study in 37 countries / I.Gobina, B.E.Holstein, C.Currie ...[et al.] // International Journal of Public Health. - Vol.54, Suppl.2 (2009, Sept.), p.260-270. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bullying and subjective health among adolescents at schools in Latvia and Lithuania / A.Villerusa, I.Gobina, I.Pudule ...[et al.] // International Journal of Public Health. - Vol.53, N 5 (2008), p.272-276. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Subjective health complaints among adolescents in Latvia during 1994-2006 / I.Gobina, A.Villerusa, I.Pudule, N.C.Barengo // Research articles in medicine & pharmacy, 2007 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2008. - P.84-89.

Gobiņa, Inese. Ņirgāšanās un skolēnu veselība Latvijā / I.Gobiņa, A.Villeruša, I.Pudule // Zinātniskie raksti : 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 171.-176.lpp.

Villeruša, Anita. Latvijas jauniešu veselība demogrāfiskās situācijas kontekstā / A.Villeruša, I.Gobiņa // Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga, 2007. - 179.-196.lpp. - (Zinātniski pētnieciskie raksti /Stratēģiskās analīzes komisija ; 2007/4(15).) - Zinātniski pētnieciskie raksti /Stratēģiskās analīzes komisija ; 2007/4(15).

Tēzes​​

Experience of implementing health promotion interventions at health promoting schools and municipalities in Latvia / I.Gobina, M.Apine, E.Millere, A.Miezītis ...[et al.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.45.

Gobiņa, Inese. Prevalence of self-report chronic pain among adolescents in 42 countries and regions [Elektroniskais resurss] / I.Gobina // Cogent Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.5 (2018), p.50. - 10th Excellence in Pediatrics Conference (Prague, Czech Republic, Dec.6-8, 2018) : Book of Abstracts. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331205X.2018.1544…

Gobiņa, Inese. Sāpju izplatība pieaugušo populācijā Latvijā / I.Gobiņa // Zinātniskā konference "Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā" (Rīga, Latvija, 2018.g. 10.maijā) : [tēzes] / Latvijas Sāpju Izpētes biedrība ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 10.lpp.

Lakiša, Svetlana. Pašziņotas darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2013. gadam / S.Lakiša, I.Gobiņa, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 186.lpp.

Lakiša, Svetlana. Psychosocial and organizational risk factors associated with presenteeism among Latvian employees [Elektroniskais resurss] / S.Lakisa, I.Gobina, I.Vanadzins // 2nd International Conference on Sustainable Employability - Building Bridges between Science and Practice: "Employability in the 21st Century" (Leuven, Belgium, Sept.12-13, 2018) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Leuven, 2018. - P.99. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.employability21.com/sites/default/files/uploads/…

Iodine-rich food consumption in age groups of the Latvian adult population from 1998 to 2014 / I.Strele, I.Konrade, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // European Thyroid Journal. - Vol.6, Suppl.1 (2017), p.112. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā / I.Strēle, I.Konrāde, I.Gobiņa, A.Villeruša ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 175.lpp.

Lakiša, Svetlana. Darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2016. gadam / S.Lakiša, I.Gobiņa, I.Vanadziņš // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 173.lpp.

Lakiša, Svetlana. Sickness absence and presenteesism rate in socio-demographic groups in Latvian work population = Частота презентеизма и отсутствия заболевания в социально-демографических группах Латвийского работающего населения : [тезисы] / S.Lakisa, I.Gobina, I.Vanadzins // Медицина труда и промышленная экология = Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia. - No.9 (2017), c.234-235. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Prevalence of multiple recurrent pain among adolescents : evidence from 42 countries [Elektroniskais resurss] / I.Gobina, J.Villberg, A.Villerusa ...[et al.] // 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC) "Pain in Europe" (Copenhagen, Denmark, Sept.6-9, 2017) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Copenhagen, 2017. - Abstract No.153. - Resurss aprakstīts 2018.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://web.kenes.com/KLead/EFIC2017Abstract/data/HtmlApp/ma…

Prevalence of physical activity, nutrition behaviour and conditions of overweight and obesity among 11, 13 and 15 year old adolescents in Latvia / I.Pudule, I.Gobina, A.Villerusa ...[et al.] // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.91.

Trends of health behaviours among school-aged children in Latvia from 1994 to 2014 / I.Gobina, A.Villerusa, D.Grinberga ...[et al.] // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.40.

Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā / I.Gobiņa, A.Villeruša, B.Velika ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 127.lpp.

Gobiņa, Inese. Chronic pain and medicine use among adolescents in Latvia from 1994-2010 / I.Gobiņa, A.Villeruša, I.Pudule // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 31.-32.lpp.

Gobiņa, Inese. Chronic backache and associated psychosocial factors among adolescents in Latvia from 1994-2006 / I.Gobina, A.Villerusa // European Journal of Pain Supplements. - Vol.5, N 1 (2011, Sept.), p.159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gobiņa, Inese. Medikamentu lietošanas izplatība starp pusaudžiem, kuriem ir sūdzības par biežām sāpēm / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 65.lpp.

Gobiņa, Inese. Smoking trends among 15 year old adolescents in Latvia 1991-2006 / I.Gobina, I.Pudule, A.Villerusa // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.45.

Medicine use for headache and stomach-ache among school-aged children in Europe : [abstract] / I.Gobina, A.Villerusa, R.Välimaa ...[et al.] // European Journal of Public Health. - Vol.20, Suppl.1 (2010), p.160. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gobiņa, Inese. Medikamentu lietošana pusaudžu vidū laikā no 1994. līdz 2006. gadam / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // 2009.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2009.g. 2.-3.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2009. - 63.lpp.

Gobiņa, Inese. Hronisko slimību un atkārtotu sāpju prevalence skolēniem pusaudžu vecumā / I.Gobiņa, I.Pudule, A.Villeruša // 2008.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2008.g. 13.-14.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 73.lpp.

Gender differences of multiple subjective health complaints among adolescents in Latvia during 1994 - 2006 / I.Gobina, A.Villerusa, N.Barengo, I.Pudule // European Journal of Public Health. - Vol.17, Suppl.2 (2007, Jan.), p.170-171. - 15th EUPHA Conference "The future of public health in the Unified Europe (Helsinki, Finland, Oct.11-13, 2007) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stars, Inese. Latvijas pusaudžu apmierinātība ar sava ķermeņa ārējo izskatu / I.Stars, I.Gobiņa // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 78.lpp.

Subjective health complaints among adolescents in Latvia from 1994 - 2006 / I.Gobina, A.Villerusa, N.Barengo, I.Pudule // HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) full meeting (Jyväskylä, Finland, June 6-8, 2007) : Programme and Abstracts. - Jyväskylä, 2007. - [Nav norādītas lpp.].

Veselības sūdzību prevalence un raksturojums skolēniem pusaudžu vecumā laikā no 1994. līdz 2006. gadam / I.Gobiņa, A.Villeruša, N.Barengo, I.Pudule // 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2007.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 70.lpp.

Gobiņa, Inese. Health promoting behaviours at health promotion schools in Latvia / I.Gobina, A.Villerusa, I.Pudule // 7th IUPHE European Conference on Health Promotion and Health Education "Globalization and equity: consequences for health promotion policies and practices" (Budapest, Hungary, Oct.18-21, 2006) : Book of Abstracts. - Budapest, 2006. - P.122.

Gobiņa, Inese. Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori skolas vecuma bērniem Latvijā / I.Gobiņa, A.Villeruša, I.Pudule // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 77.lpp.

Interneta izmantošana informācijas iegūšanai par veselību - pirmās starptautiskās aptaujas rezultāti Latvijā / I.Pudule, A.Villeruša, I.Gobiņa ...[u.c.] // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 163.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Gobiņa, Inese. Zinātniska raksta struktūra kvantitatīvā pētījumā / I.Gobiņa // Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.4.1.nod., 109.-132.lpp.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / K.Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: U.Berķis, M.Dambrova, I.Gobiņa, K.Mārtinsone, I.J.Mihailovs, A.Pipere, S.Riekstiņa, I.Rozenvalde, D.Spila, K.Šneidere, J.Vīķe, I.Znotiņa ...[u.c.] ; recenzenti: D.Kamerāde, B.Rivža, D.Tirzīte ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; mākslinieks M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 301 lpp.

Briģis, Ģirts. Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze / Ģ.Briģis, I.Gobiņa // Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā : statistikas datu krājums / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga, 2016. - 10.-49.lpp.

Adverse childhood experiences of young adults in Latvia. Study report from the 2011 survey [Elektroniskais resurss] / B.Velika, I.Pudule, I.Gobina ...[et al.]. - Riga, 2012. - 48 lpp. - E-grāmata pieejama: http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=3998

Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 2009./2010 māc.g. aptaujas rezultāti un tendences [Elektroniskais resurss] / I.Pudule, I.Gobina, A.Villeruša ...[et al.]. - Rīga, 2012. - 44 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju…

Self-rated. Life satisfaction. Multiple health complaints / V.Ottova, P.R.Valverde, I.Gobina ...[et al.] // Social determinants of health and well-being among young people. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study : international report from the 2009/2010 survey / ed. by: C.Currie et al. - Copenhagen, 2012. - Chapter 3, p.65-81.

Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā / [materiālu sagatavoja autoru kolektīvs : I. Gobiņa, A.Villeruša, U.Teibe ...[u.c.]]. - Rīga : Veselības veicināšanas valsts aģentūra, [2007]. - 9 lpp.

Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā / [materiālu sagatavoja autoru kolektīvs : I.Gobiņa, A.Villeruša, U.Teibe ...[u.c.]]. - Rīga : Sabiedrības veselības aģentūra, 2007. - 9, [1] lpp.