Skip to main content

 

Pārstāvu Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļu, kurā esmu Izmaiņu un robežproduktu sektora vadītāja.
Aģentūrā strādāju kopš 2013. gada, pirmos gadus kā eksperts, vecākais eksperts zāļu reģistrācijas jautājumos, pēdējos 7 gadus esmu vadītāja.
Pēc izglītības esmu ārsts, 1994. gadā pabeidzu Rīgas medicīnas akadēmijas Ārstbiecības fakultāti.
Esmu arī alternatīvā persona Eiropas Zāļu aģentūras Procedūru koordinācijas darba grupā, kurā tiek iztirzāti ar zāļu reģistrāciju saistīti jautājumi (izņemot centrāli reģistrētās zāles).