Skip to main content

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Docents

Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2018 - pašlaik

LZP eksperts (Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna)

2012 - pašlaik

Ārsts psihiatrs

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Ambulatori konsultatīvā nodaļa

2015 - 2019

Asistents

Medicīnas fakultāte, Psihiatrijas un narkoloģijas katedra

2014 - pašlaik

Pētnieks. Valsts pētījumu programma. Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana.

2012 - 2015

Asistenta p.i.

Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2012

Stundu pasniedzējs

Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte.

2007 - 2012

Ārsts rezidents psihiatra specialitātē

VSIA Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs

2007 - 2011

Ārsts stažieris

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests

Izglītība

2018 - pašlaik

Medicīnas doktora grāds psihiatrijā

2011 - 2014

Zinātniskā grāda pretendents

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2007 - 2012

Ārsts rezidents psihiatra specialitātē, VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

2001 - 2007

Ārsta diploms

Latvijas Stradiņa universitāte

1990 - 2001

Rīgas 64. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

06.10.-09.10.2018.

30th ECNP Congress, Barcelona, Spain

03.03.-06.03.2018.

26th Congress of the European Psychiatric Association (EPA 2018), Nice, France.

02.09.-05.09.2017.

30th ECNP Congress, Paris, France.

17.09.-20.09.2016.

29th ECNP Congress, Vienna, Austria.

20.09.-23.09.2015.

31st Nordic Congress of Psychiatry, Copenhagen, Denmark.

29.08.-01.09.2015.

28th ECNP Congress, Amsterdam, The Netherlands.

28.03.-31.03.2015.

23rd European Congress of Psychiatry, Vienna, Austria

28.09.-04.10.2014

American Austrian Foundation. Cornell Salzburg seminar in Psychiatry. Vīne, Austrija. Iegūts apliecinājums par vienu no interesantākām klīniskā gadījuma prezentācijām.

01.03.-04.03.2014.

22nd European Congress of Psychiatry, Munich, Germany

30.10.-03.11.2013.

5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey.

05.10.-09.10. 2013.

26th ECNP Congress, Barcelona, Spain.

10.06.-13.06.2013.

16th Conference of bridging Eastern and western Psychiatry. Vilnius, Lithuania.

15.05.-17.05.2013.

Baltic Regional Seminar in Neuropsychopharmacology, Baltezers, Latvia. Igūta ECNP Seminar Award.

2012.10.

25th ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), Vienna, Austria.

27.09.-29.09.2012.

3rd Young Psychiatrists Network Meeting, Minsk, Belarus.

22.09.-25.09.2012.

The Leadership Course, Minsk, Belarus.

08.07.- 13.07.2012.

ECNP School of Neuropsychopharmacology, Oxford, United Kingdom. Izglītība.

05.07.- 08.07.2012.

2nd EPA Summer School on comorbidity between mental and physical disorders and disabilities, Strasbourg, France. Izglītība.

2011.08.

7th Baltic Symposium of Biological Psychiatry. Neuroimmunology in mental disorders, Palanga, Lithuania.

2011.08.

Sagatavošanas kursi doktora studiju programmās „Medicīna" un „Farmācija", RSU, Tālākizglītības fakultātes mācību programma.

2011.04.

2nd Young Psychiatrists Network Meeting, Riga, Latvia.

2010.04.

23rd ECNP J.Vrublevska, E.Rancāns, M. Trapencieris, S. Sniķere. Point prevalence of major depressive episode and associated sociodemographic characteristics in the general population of Latvia.) Congress, Amsterdam, Netherlands.

2009.10. – 2010.01.

Course of fundamental ethical principles in health care, Riga Stradins University, Latvia.

2009.07.

17th EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees) forum, Cambridge, United Kingdom.

2009.04.

ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Regional Meeting, Tallinn, Estonia.

2008.09.

XIV World Psychiatric Congress, Prague, Czech Republic.

Pētniecības darbības virzieni

  • Depresijas izplatības un citu psihisku traucējumu izpēte Latvijas populācijā un primārā aprūpē

Vadītie studiju kursi

Studiju kurss psihiatrijā Rehabilitācijas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmai "Uzturs" (pilna, nepilna laika)

Studiju kurss psihiatrijā Komunikāciju fakultātes profesionāla bakalaura studiju programmai "Psiholoģija"

Studiju kurss psihiatrijā Rehabilitātes fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmai "Audiologopēdija"

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

Docētie studiju kursi

Psihiatrija

Psihiatrija un narkoloģija

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

Psihiskā veselība

Garīgās veselības aprūpe un sociālā psihiatrija

Valsts pārbaudījums

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

MF studējošo vadītie darbi: 8

Psihiatrijas rezidentu vadītie darbi: 6 

Projekti

2014. 06.-2017.12.

Pētnieks. Valsts pētījumu programma. Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2015.

​European Psychiatric Association - biedrs​

2014.-2017.

Koordinatore Latvijā starptautiskai organizācijai Young Psychiatrists Network.

2014.

Pasaules Psihiatru asociācijas zinātniskās sekcijas sekretāre. WPA section on Evidence based psychiatry.

2012.

European Colleague of Neuropsychopharmacology​ - biedrs

2011.

Organizatoriskās komitejas biedrs - 2nd Young Psychiatrists Network meeting, Riga, Latvia.

2010.

Latvijas Jauno psihiatru asociācija - biedrs

2008

Latvijas Psihiatru asociācija - biedrs

2007

Latvijas Jauno Ārstu asociācija - biedrs

Apbalvojumi un atzinības

2014

American Austrian Foundation. Cornell Salzburg seminar in Psychiatry. Vīne, Austrija. Iegūts apliecinājums par vienu no interesantākām klīniskā gadījuma prezentācijām.

2013.

Baltic Regional Seminar in Neuropsychopharmacology, Baltezers, Latvia. Igūts ECNP Seminar apbalvojums

Publikācijas

Raksti​​

Rancans, E., Trapencieris, M., Ivanovs, R., Vrublevska, J., 2018.  Validity of the PHQ-9 and PHQ-2 to screen for depression in nationwide primary care population in Latvia. Ann Gen Psychiatry,17, 33-39.

Kupats, E., Noviks, I., Vrublevska, J., Kenina, V., Kojalo, U., Logina, I., 2018. No relationship between generalised anxiety symptoms and cardiovascular autonomic dysfunction. Neurology, Psychiatry, and
Brain Research 30, 86–90.

Ivanovs, R., Kivite, A., Ziedonis, D., Mintale, I., Vrublevska, J., Rancans, E., 2018. Association of Depression and Anxiety With the 10-Year Risk of Cardiovascular Mortality in a Primary Care Population of Latvia Using the SCORE System. Front Psychiatry 9, 276–284.

Ivanovs, R., Kivite, A., Ziedonis, D., Mintale, I., Vrublevska, J., Rancans, E., 2018. Association of depression and anxiety with cardiovascular co-morbidity in a primary care population in Latvia: a
cross-sectional study. BMC Public Health 18, 328–328.

Adaptation and validation of the Patient Health Questionnaire-9 to evaluate major depression in a primary care sample in Latvia / Vrublevska, J., Trapencieris, M., Rancans, E. //Nordic Journal of
Psychiatry, 2018, 72, 112-118.

Preti, A., Vrublevska, J., Veroniki, A.A., Huedo-Medina, T.B., Kyriazis, O., Fountoulakis, K.N., 2018. Prevalence and treatment of panic disorder in bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Mental Health 21, 53–60.

The 12-month prevalence of depression and health care utilization in the general population of Latvia /J.Vrublevska, M.Trapencieris, S.Snikere, D.Grinberga, B.Velika, I.Pudule, E.rancans//Journal
of Affective Disorders, 2017,210, 204-10.

Latvian family physicians' experience diagnosing depression in somatically presenting depression patients: A qualitative study / M.S. Leff, J. Vrubļevska, A. Lūse, E. Rancāns //The European Journal Of General Practice, 2017, 23, 91-97.

A blind spot on the global mental health map: a scoping review of 25 years' development of mental health care for people with severe mental illnesses in central and eastern Europe / Winkler, P.
Krupchanka, D., Roberts, T., Kondratova, L., Machů, V., Höschl, C., Sartorius, N., Van Voren, R., Aizberg, O., Bitter, I., Cerga-Pashoja, A., Deljkovic, A., Fanaj, N., Germanavicius, A., Hinkov, H.,
Hovsepyan, A., Ismayilov, F.N., Ivezic, S.S., Jarema, M., Jordanova, V., Kukić, S., Makhashvili, N., Šarotar, B.N., Plevachuk, O., Smirnova, D., Voinescu, B.I., Vrublevska, J., Thornicroft, G. // The
Lancet. Psychiatry, 2017, 4, 634-642.

Prevalence, impact and treatment of generalised anxiety disorder in bipolar disorder : a systematic review and meta-analysis / A.Preti, J.Vrublevska, A.A.Veroniki ...[et al.] // Evidence-based Mental Health. - Vol.19, No.3 (2016, Aug.), p.73-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tribe J., Vrubļevska J., Skaida S., 2016. Symptoms of depression in connection with frequency of alcohol use among patients in the unit of addiction disorders in Riga Centre of Psychiatry and Addiction Disorders // Daugavpils Universitātes 58. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2016.g. 14.-15.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - A.daļa. - Daugavpils, 2016. - 160.-167.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Bērze, Liene. Primārās veselības aprūpes iestāžu loma depresijas ārstēšanā : literatūras apskats / L.Bērze, J.Vrubļevska, E.Rancāns // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2015, apr.), 44.-47.lpp.

Vrubļevska, Jeļena. Medical comorbidity in bipolar disorder / J.Vrublevska, K.N.Fountolakis // The bipolar book: history, neurobiology, and treatment / A.Yildiz, P.Ruiz, C.B.Nemeroff. - New York : Oxford University Press, [2015]. - P.497-503.

Comparison of point prevalence of depression in general population of Latvia in 2011 and 2012 / J.Vrublevska, M.Trapencieris, S.Snikere, E.Rancans // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.43-47.

The point prevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia / E.Rancāns, J.Vrubļevska, S.Sniķere ...[et al.] // Journal of Affective Disorders. - Vol.156 (2014, March), p.104-110. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vrubļevska, Jeļena. Depresijas izplatība Latvijas populācijā un medicīniskos dienestos : vienmomenta pētījuma rezultāti primārajā aprūpē / J.Vrubļevska, E.Rancāns // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 32.-38.lpp.

Tēzes​​

E. Rancāns, A. Ķīvīte, J. Vrubļevska, R. Ivanovs. Changes in depression diagnostic pattern among Family physicians in Latvia following education course “Depression school” within National Research Programme BIOMEDICINE 2014-2017.  European Neuropsychopharmacology Supplement, 2018.

J. Vrubļevska, M. Trapencieris, R. Ivanovs, E. Rancāns. Depresijas skrīninginstrumenta PHQ-9 salīdzinājums ar diagnostisku interviju M.I.N.I. RSU 2018. gada Zinātniskā konference.

J. Vrublevska, V.V. Vinogradova, R. Ivanovs, E. Rancans. Latvian family physicians’ experience and attitude in diagnosing and managing depression. EPA congress, Nice, France. 

J. Vrublevska, M. Trapencieris, R. Ivanovs, E. Rancans. Correlation between the patient health questionnaire (PHQ-9) and the Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) items in
representative nationwide primary care sample in Latvia. ECNP, Parīze, Francija. 

Anxiety and its association with cardiovascular diseases in a primary care population in Latvia / E.Rancāns, A.Kīvīte, J.Vrubļevska ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.26, Suppl.2 (2016, Oct.), p.S610-S611. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of depression with cardiovascular diseases in primary care population in Latvia / E.Rancāns, A.Kīvīte, J.Vrubļevska ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.26, Suppl.2 (2016, Oct.), p.S402. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Depresijas korelācija ar kardiovaskulārās mirstības risku primārajā aprūpē Latvijā / R.Ivanovs, J.Vrubļevska, E.Rancāns ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 1.lpp.

Depression and its correlation with the risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia / R.Ivanovs, J.Vrublevska, E.Rancans ...[et al.] // European Psychiatry. - Vol.33, Suppl. (2016, March), p.S413. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence of depression in primary care settings in Latvia – the results of the National Research Program BIOMEDICINE / E.Rancans, J.Vrublevska, A.Kivite ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.26, Suppl.2 (2016, Oct.), p.S478-S479. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Validity of patient health questionnaire (PHQ-9) in detecting depression in primary care settings in Latvia – the results of the National Research Project BIOMEDICINE / E.Rancans, J.Vrublevska, M.Trapencieris ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.26, Suppl.2 (2016, Oct.), p.S481. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Women with depression have a higher risk of cardiovascular mortality in primary care population in Latvia / R.Ivanovs, E.Rancāns, J.Vrubļevska ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.26, Suppl.2 (2016, Oct.), p.S408. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Benzodiazepīnu pārmērīgas lietošanas pētniecības iespējas Latvijā / J.Vrubļevska, E.Rancāns, M.Trapencieris ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 178.lpp.

PHQ9 validation in treatment seeking population in primary care settings in Latvia – the results of the pilot study of the National Research Project / J.Vrublevska, E.Rancans, M.Trapencieris ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.25, Suppl.2 (2015, Sept.), p.365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dažādu sociāldemogrāfisko faktoru saistība ar depresiju Latvijas vispārējā populācijā / J.Vrubļevska, M.Trapencieris, S.Sniķere, E.Rancāns // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 110.lpp.

Duālo diagnožu izplatība tiem pacientiem Latvijā, kuriem ir ar alkohola lietošanu saistīti traucējumi / E.Rancāns, J.Vrubļevska, M.Trapencieris ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 111.lpp.

Utilization of health care among people with depression in Latvia [Elektroniskais resurss] / J.Vrublevska, E.Rancans, S.Snikere, M.Trapencieris // European Psychiatry [Elektroniskais resurss]. - Vol.29, Suppl.1 (2014), 1513. - Starptautiski citējamā izdevumā.

12-month and point prevalence of depression and related characteristics in Latvian population assessed by the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) in 2012 / J.Vrublevska, E.Rancans, M.Trapencieris, S.Snikere // European Neuropsychopharmacology. - Vol.23, Suppl.2 (2013, Oct.), p.335. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Depresijas sociāldemogrāfiskais raksturojums Latvijas vispārējā populācijā / J.Vrubļevska, E.Rancāns, M.Trapencieris, S.Sniķere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 124.lpp.

Latvijas vispārējās populācijas divu dažādu depresijas prevalences mērījumu rezultātu salīdzinājums / J.Vrubļevska, E.Rancāns, M.Trapencieris, S.Sniķere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 125.lpp.

Vrubļevska, Jeļena. Comparison of the point prevalences of depression in Latvia assessed by PHQ-9 and MINI / J.Vrublevska, E.Rancans // 3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance (Thessaloniki, Greece, May 30-June 2, 2013) : Scientific Program & Abstract Book. - Thessaloniki, 2013. - P.119.

Depresīvo traucējumu izplatība vispārējā populācijā un dažādos medicīniskos dienestos Latvijā / E.Rancāns, M.Taube, J.Vrubļevska ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 109.lpp.

Point prevalence of major depressive episode and associated sociodemographic characteristics in the general population of Latvia : [abstract] / J.Vrublevska, E.Rancans, M.Trapencieris, S.Snikere // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.2 (2012, Oct.), p.S232. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vrubļevska, Jeļena. Prevalence of depression in Latvian medical services and in the general population of Latvia / J.Vrublevska, E.Rancans // International Conference 3rd Young Psychiatrist's Network Meeting "Stigma from the YPs' perspective : hopes and challenges" (Minsk, Belarus, Sept.27-29, 2012) : Programme and Abstract Booklet. - Minsk, 2012. - P.79-80.

Neirožu un depresijas slimnieku aprūpe ģimenes ārstu praksēs / M.Taube, E.Rancāns, T.Pulmanis, J.Vrubļevska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 69.lpp.

Vrubļevska, Jeļena. Ēšanas traucējumu diagnostika un ārstēšana iniciālajā etapā / J.Vrubļevska, A.Riževs, E.Rancāns // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 189.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Medical comorbidity in bipolar disorder / J.Vrublevska, K.N.Fountolakis // The bipolar book: history, neurobiology, and treatment / A.Yildiz, P.Ruiz, C.B.Nemeroff. - New York : Oxford University Press,
[2015]. - P.497-503.

Vrubļevska, Jeļena. Determinants of treatment resistance : health systems and public policy implications / J.Vrublevska, K.N.Fountolakis // Treatment-resistant mood disorders / ed. by A.F.Carvalho, R.S.Mcintyre. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - Chapter 3, p.25-36.