Skip to main content

Līga ir konferences projekta vadītāja, un viņas galvenie pienākumi ir koordinēt projektu un asistēt konferences organizācijas un zinātniskajai komitejai.

Contacts