Skip to main content

 

IZGLĪTĪBA

2001.-2006.g. studijas doktorantūrā LU.
1996-2001.g. RSU Pēcdiploma izglītības fakultāte- torakālais ķirurgs.
1990-1996.g. Latvijas Medicīnas akadēmija - ārsta grāds-ar izcilību.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI UN ZINĀTNISKIE GRĀDI
2007.g. piešķirts Vadošā pētnieka akadēmiskais nosaukums.
2006.g. iegūts medicīnas zinātņu doktora grāds ķirurģijā, onkoloģijā un hematoloģijā.

DARBA PIEREDZE
Krankenhaus Bethanien, Moers:
2015- vadošais virsārsts torakālās ķirurģijas klīnikā
2012- 2015 virsārsts torakālās ķirurģijas klīnikā Latvijas Eksperimentālās un Klīniskās medicīnas institūts:
2007.gadā piešķirts Vadošā pētnieka akadēmiskais nosaukums.
2006.g. 1. septembrī pieņemts darbā par pētnieku. BO VAS P. Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca
Nepārtraukts 21 gadu ilgs darba stāžs Stradiņu slimnīcā:
2001.g. – 2012.g. sertificēts Torakālais ķirurgs 6. Torakālās ķirurģijas nodaļā.
1999.-2001.g. ārsts stažieris 6. Torakālās ķirurģijas nodaļā.
1995.-1999.g. operāciju aprūpes personāls 4. operāciju zālē,
1991.-1995.g. sanitārs 4. operāciju zālē, Katastrofu Medicīnas centrs
2007-2012 Torakālais ķirurgs    

ĪPAŠI NOPELNI
2010. g. pirmais Stradiņa slimnīcā veicu torakoskopisku lobektomiju
2008.g. pirmais Latvijā veicu torakoskopisku Timektomiju
2004.g.  Sakarā ar izciliem sasniegumiem darbā atzīts par Stradiņu
              slimnīcas “Gada cilvēku”

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI
2018. Paplašinātu operāciju tehnikas- Praktiskais kurss Wendisch- Rietz, Vācija
2018. VATS Segmentreyekcijas, praktiskais kurss, Kopenhāgena, Dānija
2013. VATS- Lobektomie- praktiskais kurss, Norderstedt, Vācija
2010. Kursi VATS Lobektomija Prof. Siebenga, Heerlen, Niederlande
2008. Kursi Torakoskopiskajā ķirurģijā, Helsinkos, Somijā.
2007. Eiropas Torakālo ķirurgu asociācijas kursi Torakālajā ķirurģijā, Leuven, Beļģijā
2006. Arodbiedrības kursi darba aizsardzībā.
2005. Kursi Torakālajā ķirurģijā, Ķirurģijas Zinātniskajā institūtā Maskavā, Krievijā.
2004.  Eiropas Torakālo ķirurgu asociācijas kursi Torakālajā ķirurģijā, Leipcigā, Vācijā

LZP FINANSĒTIE PĒTĪJUMI
2006. -2007.g. pētnieks LZP finansētā pētījumā 05.1538. Insulīna rezistences un hiperglikēmijas saistība ar asins šūnu disfunkciju

CITI  ZINĀTNISKIE PROJEKTI
2016-2021 SevLoT1a prospektīvs salīdzinošs pētījums – segmentrezekcijas un  lobektomijas T1a plaušu vēža gadījumā
2007.-2008 LU-ZP-30  projekts  Citokīnu un citu biomarķieru līmeņa pārmaiņas asins serumā plaušu vēža pacientiem.
2007 STAR klīniskais pētījums par Tachoseal drošību klīniskajā praksē.    

PUBLIKĀCIJAS- kopsummā 27.

Raksti starptautiski citējamos izdevumos - (PubMed/Medline) 9.

1.Lazarus-type tumour response to therapy with nivolumab for sarcomatoid carcinomas of the lung. Roesel C, Kambartel K, Kopeika U, Berzins A, Voshaar T, Krbek T. Curr Oncol. 2019 Apr;26(2):e270-e273. doi: 10.3747/co.26.4377. Epub 2019 Apr 1.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31043837

2.Different patterns of lung sirtuin expression in smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease. Isajevs S, Strazda G, Kopeika U, Taivans I. Medicina (Kaunas). 2012;48(10):552-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23324252

3. Lipoxygenase-derived arachidonic acid metabolites in chronic obstructive pulmonary disease. Balode L, Strazda G, Jurka N, Kopeika U, Kislina A, Bukovskis M, Beinare M, Gardjušina V, Taivāns I. Medicina (Kaunas). 2012; 48(6):292-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885362

4. Isajevs S, Taivans I, Svirina D, Strazda G, Kopeika U. Patterns von entzündlichen Reaktionen in großen und kleinen Atemwegen bei Rauchern mit und ohne chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung. (Patterns of inflammatory responses in large and small airways in smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease.) Respiration. 2011;81(5):362-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21228544

5. S. Isajevs, I. Taivans, G. Strazda, U. Kopeika, M. Bukovskis, V. Gordjusina und A. Kratovska. Decreased FOXP3 expression in small airways of smokers with COPD. (Verminderte Foxp3-Expression in kleinen Atemwegen von Rauchern mit COPD). Eur Respir J 2009 33:61-67; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18684844

6. Kopeika U, Taivans I, Udre S, Jakusenko N, Strazda G, Mihelsons M.
Auswirkungen der verlängerten Thorax Epiduralanalgesie auf Lüftungsfunktion und Komplikationsrate nach der Behandlung von Lungenkrebs. (Effects of the prolonged thoracic epidural analgesia on ventilation function and complication rate after the lung cancer surgery.) Medicina (Kaunas). 2007; 43 (3) :199-207.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17413248

7. Iakushenko NL, Nagobade DT, Kopeĭka UE, Mikhel'son MO. Änderungen der Speicheldrüsen alpha-Amylase als Indikator für die adrenerge Aktivität in Reaktion auf Laryngoskopie und Intubation.  Anesteziol Reanimatol. 2011 May-Jun;(3):29-33. Russian. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21853613

8. Taivans I., Jurka N., Balode L., Bukovskis M., Kopeika U., Ogorodniks V., Kleperis J., Strazda G., Silins V., Martinsons S. Ausgeatmeten Luft Analysis in Patienten mit unterschiedlichen Lungenerkrankungen Mit Artificial Geruch Sensoren. (    Exhaled Air Analysis in Patients with Different Lung Diseases Using Artificial Odour Sensors) Proceedings der Lettischen Akademie der Wissenschaften. Section B. Natürliche, präzise und angewandte Wissenschaften. Versita, Warschau Ausgabe Band 63, Nummer 4 - 5 / 2009
Pages 210-213. http://versita.metapress.com/content/9j240283qm193217/

9. Jakusenko N., Kopeika U., Mihelsons M., Nagobade D., Putnina AV.,  Pavars A. Vergleich der Stressreaktion Performing endotracheale Intubation durch direkte Laryngoskopie, fiberoptischen Intubation und Intubation By The GlideScope Laryngoskop. (Comparison Of Stress Response Performing Endotracheal Intubation By Direct Laryngoscopy, Fibreoptic Intubation And Intubation By The Glidescope Laryngoscope). Proceedings der Lettischen Akademie der Wissenschaften. Section B. Natürliche, präzise und angewandte Wissenschaften. Publisher Versita, Warschau Volume 62, Nummer 4 - 5 / 2008, Seiten 176-181
http://versita.metapress.com/content/4w002tq276644957/

Raksti citos recenzētos izdevumos-10.

1. Raksts „Comparison of stress response performing endotracheal intubation by direct laryngoscopy, fibreoptic intubation and intubation by the Glidescope laryngoscope” N. Jakushenko, U.Kopeika, M. Mihelsons, D. Nagobade et all, Proc. Latvian Acad. ScL, Section B, Vol. 62 (2008), No. 4/5.
2.Raksts “Changes of the diaphragmatic radius after the lung lobectomy.” Kopeika U, Jakushenko N, Taivans I, Baško J, Pirtnieks A, Demidovs G. Latvijas Ķirurģijas žurnāls 2005;5:6-9.
3. Raksts “Perioperatīvā mirstība un komplikācijas pēc plaušu vēža operācijām” LU rakstu krājums 2005.
4. Raksts “Iekaisīgās pārmaiņas centrālajos un perifērajos elpceļos HOPS pacientiem.” LU rakstu krājums 2005.
5. Raksts “Kardiālu komplikāciju biežums pēc plaušu vēža operācijām, to riska faktori.” Rīgas Stradiņa Universitātes rakstu krājums 290-295. 2004, U.Kopeika, M.Bukovskis, M. Pēka, J. Jirgensons, J. Baško.
6. Raksts “Intrathoracic PNET in an Elderly Patient with a History of a Solid Tumor” Acta Chirurgica Latviensis 2004, 124-129 lpp. I. Strumfa, U. Kopeika, L. Feldmane, J. Basko.
7. Raksts “Plaušu pēcoperācijas funkcijas prognozēšana ar perfūzijas scintigrāfijas metodi.” Acta Chirurgica Latviensis 2004, 36-40. U. Kopeika, E. Reinholds, I. Taivans, J. Basko, G. Demidovs.
8. Raksts “Komplikāciju un mirstības biežums pēc plaušu vēža operācijām, to riska faktori”, Acta Chirurgica Latviensis 2003, 10-16, U.Kopeika, J.Baško, A. Pirtnieks, G. Ambalovs, A. Lange.
9. Raksts “Change in pulmonary ventilation function after lung resection.” , U.Kopeika, I.Taivans,M. Mikhelson, J. Baško, pilns teksts kongresa ”Education and Health” materiālu krājumā Turcijā 2003. S.125-128.
10. Raksts “Changes in pulmonary ventilation function after thoracal operation depending on anesthesia method.”, U. Kopeika, N. Jakušenko, S. Udre, J. Baško, pilns teksts kongresa ”Education and Health” materiālu krājumā Turcijā 2003. S.128-130.

Raksti nerecenzējamos izdevumos-8.
1. Raksts “Plaušu vēža funkcionālās operabilitātes kritēriji”, Latvijas ārsts 4/2005, lpp79-82. U. Kopeika, J. Baško, A. Lange, A. Pirtnieks, M. Pēka, G. Ambalovs.
2. Raksts”Seroloģiskie audzēju marķieri un plaušu vēzis”, I. Jaunalksne, I. Vinogradova, T. Romanova, V. Priedīte, U.Kopeika, J. Baško. Latvijas ārsts 11/2003 lpp.44-46.
3. Autobiogrāfisks raksts ”Sapratu, ka nāvi negaidīšu ”, Doctus 2002 Marts 55 lpp.
4. Raksts “Holedoholitiāzes ārstēšanas principi”, R. Rībenieks, U. Kopeika, P. Vaganovs, D. Aigare. “Jums, Kolēģi ” 2002 Janvāris 38-45 lpp.
5. Raksts "Laparoskopiskā adrenalektomija- 25 operāciju pieredze", J. Gardovskis, R. Rībenieks, U. Kopeika, “Latvijas Ārstu žurnāls” 4/1999 lpp. 37-40.
6. Raksts "Laparoskopisku operāciju komplikācijas",R. Rībenieks, U. Kopeika, "Jums kolēģi" 4/1998
7. Raksts "Vēnu varikozā slimība", R. Rībenieks, U. Kopeika, "Veselības kalendārs" 97 lpp73-74
8. Raksts "Krona slimība", R. Rībenieks, U. Kopeika, O. Kaju, Latvijas Ārsts 12/96 lpp. 866-869.

Regulāra līdzdalība kongresos, tēžu publikācijas - 75

ORGANIZATORISKAIS DARBS
Rietumvācijas pulmonologu asociācijas biedrs kopš 2015 gada
Vācijas Torakālo ķirurgu asociācijas biedrs kopš 2012 gada
Latvijas Torakālo ķirurgu asociācijas biedrs kopš 1999.gada.
“European Society of Thoracic Surgeon” biedrs kopš 2003.gada.


2022. gada 28. februārī
/Dr.U.Kopeika/