Skip to main content

RSU Zinātnes departamenta pētniecības projektu koordinators

Valdis Ģībietis ir ieguvis ārsta grādu Rīgas Stradiņa universitātē un šobrīd strādā kā ārsts-rezidents internās medicīnas jomā. Ģībietis darbojas arī kā pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā, pasniedzot studentiem tādus studiju kursus kā “Kardioloģija” un “Ievads klīniskajā medicīnā”.  Viņa profesionālās un zinātniskās intereses ietver venozo trombemboliju, amiloidozi un multidisciplināru pieeju iekšķīgām slimībām. Valdis Ģībietis publicējis zinātniskus rakstus recenzējamos medicīnas žurnālos par plaušu embolijas tēmu un piedalījies dažādās starptautiskās medicīnas konferencēs. 2016. gadā bijis RSU Starptautiskās Studentu konferences  projektu vadītājs un RSU Zinātnes nedēļas 2021 zinātniskās komitejas līdzpriekšsēdētājs. Papildu pieredze iegūta arī Covid-19 pacientu klīniskajā vadībā.